Pele brauca, rati čīkst

Ikkurš savu, ikkurš savu
Vakarā čučināja:
Vilciņš savu, lācīts savu,
Irbīt' savu arīdzan.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Ikkurš savu, ikkurš savu
Vakarā čučināja:
Vilciņš savu, lācīts savu,
Irbīt' savu arīdzan.

Ej gulēt, Vēja māte,   
Neklabini nama durvis;   
Mans mazais kunkulītis   
Apgūlās launadziņu.

Ej gulēt, Vēja māte,
Sausā egles galiņā!
Vai tev galva nesāpēja,
Dienu, nakti aurodam'?

Velc, pelīte, saldu miegu
Mazajam bērniņam,
Caur rijiņu, caur klētiņu,
Caur lodziņa šķirbiņām,
Klusītēm, lēnītēm,
Lai kaķīts nesadzird;
Kad kaķīts sadzirdēs,
Tad galviņu nokodīs.

Čučat, guļat, mazie bērni,
Lai tek lielie kājiņām
Cūciņas ganīt,
Sprungulīšus lasīt,
Maziem bērniņiem
Putriņas vārīt.

Pele brauca, rati čīkst,
Miegu veda vezumā;
Sim saujiņu, tam saujiņu,
Jānītim riekužiņu.

Jānītim riekužiņu,
Tam ir vaļas izgulēt.

Vakar pūta ziemas vēji,
Meža cūkas bizināja;
Rītu būs silta saule,
Gulēs, astes atšāvušas.

 

Reklāma
Reklāma

Guli, guli, mazbērniņ,
Līdz pašam vakaram;
Tēvs ar māti Kuldīgā,
Lielie bērni cūkganos.