Mātei (Marta Bārbale)

Manī, māt, mīlu pret cilvēkiem radīji,
Tāpēc pastāvēt varu.