Latviešu tautasdziesmas: Suns sita bungas

Suns sita bungas,
Karavīri spēlēja,
Ķipars dancoja
Raibām biksām.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Suns sita bungas,
Karavīri spēlēja,
Ķipars dancoja
Raibām biksām.

Maza, maza meitenīte,
Kā putriņas vērpelīte:
Kad piesita, tad skanēja
Par visāmi maliņāmi.

Apskaitās tas puisītis,
Kā mēs viņu smīdīsim?
Kausim mušas, dēsim desas,
Kārsim deguna galiņā.

Ķipīts ķērni nobadīja,
Ieliek ķipi cietumā;
Saka ķipa līgaviņa,
Lai tik gauži neraudāja.

Kukažiņa ciemā gāja,
Līkažiņa pavadīja.
— Es tev lūdzu, Kukažiņ,
Atnes man kukulīša.

Pirmais bauslis: Katliņš kulē;
Otrais bauslis: Kazai divi ragi;
Trešais bauslis: Ratiņam trīs kājas;
Ceturtais bauslis: Govij četri pupi;
Piektais bauslis: Rokai pieci pirksti;
Sestais bauslis: Zirga pakavam sešas naglas;
Septītais bauslis: Debess Sietiņam septiņas zvaigznes;
Astotais bauslis: Ratu ritenim astoņi spieķi;
Devītais bauslis: Rīgā zvana ar deviņiem pulksteņiem;
Desmitais bauslis: Ar desmit pirkstiem maize jāpelna.

Pirmo dienu kazu kāvu,
Otro dienu nodīrāju,
Tršdien gaļu izvārīju,
Ceturtdien apēdu,
Piektdien ādu izģērēju,
Sestdien šuvu kažociņu,
Svētdien gāju baznīcā,
Jauns kažoks mugurā.

Dop, dop, Rīgā!
Pārdop mājā.
Siļķu muca mugurā,
Sāls pods padusē.

Ne mušiņas bērniņš biju,
Nenoslīku pieniņā;
Lielu ļaužu, gudra tēva,
No godīgas māmuliņas.

Es maziņš muižnieciņš,
Man deviņi darbniecini:
Trīs cūciņas arājiņas,
Sešas vistas ecētājas.
 

Guli, guli, ganu meita,
Visi darbi padarīti:
Cūka raka rācentiņus,
Kaza šķina kāpostiņus.
Vistas lokus izravēja,
Gailis cirta žagariņus,
Kaķis kūra uguntiņu,
Duksis podu izmazgāja.

Es atradu tautu meitu
Snaužam vagas galiņā;
Do, Dieviņi, siltu sauli,
Būs mušām barībiņa.

Brīkš, brīkš, brākš, brākš,
Kas krūmos brikšināja?
Raibas govis brikšināja,
Zaļu zāli meklēdamas.

Viens gans nomira, citi gani raudāja.
Cūka raka dobīti augstā kalnā,
Dzeguze zvanīja līkā bērzā,
Dzenis kala krustu sausā eglē,
Sīki mazi putniņi pātarus skaitīja,
Lielais dunduris sprediķi sacīja,
Zīle nesa vēsti tēvam, mātei,
Kaza kāpa debesīs Dievam sūdzēt.

No tālienes es pazinu
Meža sarga līgaviņu:
Strupu, īsu lindruciņu,
Sēņu kule mugurā.

Es izgāju sēņu bierzi
Ar kaķītes korpītēm,
Nolūkoju sēņu meitu
Peku kunga dēliņam.

 

Reklāma
Reklāma

Jānis sēd kalniņā
Noplīsušu mētelīti;
Lasāt, meitas, dadžu lapas,
Lāpāt Jāņa mētelīti.

Santenītes, baltrozītes
Jaunu meitu Jāņu zāles;
Zirgu stobri, purva grīslis
Jaunu puišu Jāņu zāles.