Dzīvības, laimes un spēka zīme — krusts

Krusts ir viena no tām zīmēm, pret ko cilvēki izjūt bijību un dažkārt pat bailes. Tomēr bailēm nav pamata — šīs zīmes simbolizē laimi, dzīvību, spēku un svētību.

Ja uzvilksi krusta zīmi divkārši, iegūsi dubultkrustu. To mēdz saukt arī par akas zīmi.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Ja uzvilksi krusta zīmi divkārši, iegūsi dubultkrustu. To mēdz saukt arī par akas zīmi.

Krusts
Ja savienosi gulenisko un statenisko līniju, tad iegūsi krusta zīmi. Tajā apvienoti divi pamatspēki — sievišķais un vīrišķais —, tādēļ mūsu senči to uzskatīja par ļoti svarīgu un spēcīgu zīmi. Krusta zīme bija dzīvības, laimes un spēka raksts, un tādu to atradīsim uz sensenos laikos rotātajiem priekšmetiem, kā arī pavisam nesen darinātajiem tautas mākslas priekšmetiem.

Dubultkrusts
Ja uzvilksi krusta zīmi divkārši, iegūsi dubultkrustu. To mēdz saukt arī par akas zīmi, jo tā atgādina senajā lauku sētā izmantoto ūdens ņemšanas vietu. Arī šo krusta zīmi sastapsi bagātīgi kuplinātu. Tas atrodams mūsu rakstos no vissenākajiem laikiem līdz pat mūsdienām.

Krustu krusts
Ja krusta zīmei vēl pārkrustosi katra zara galotnīti, iegūsi krustu krustu. Šo rakstu arī mēdz uzskatīt par vienu no dievietes Māras zīmēm. Šādu zīmi saimniece, iedama gulēt, ievilka pavarda pelnos, lai uguns ar Māras svētību neizdzistu līdz rītam. Krustu krustam latvju rakstos tu atradīsi daudz dažādu kuplinājumu.

Lietuvēna krusts
Uz raksta zīmi nereti paļāvās kā uz drošu sargu. Vai zini, kas ir lietuvēns? Tā izskats varēja būt tik mainīgs — daži to redzējuši kā mazu puiku rūtainās biksēs, citi kā sarkanu vīriņu vai baltu sievu, vēl citi kā smagu, ļaunu bezveida ķēmu. Naktīs tas mocījis cilvēkus un mājlopus, neļāvis tiem atpūsties. Bet gudri ļaudis zinājuši, kā neļaut lietuvēnam darīt sliktos darbus. Bija jāprot uzvilkt lietuvēna krustu, pie kam ar vienu rokas vilcienu, pabeidzot zīmi tur, kur tā iesākta. Tas bija jādara, citiem neredzot. Un, lai zīmei būtu lielāks spēks, jādomā labas domas. Tad tā pasargās i no lietuvēna, i no spoka. Lietuvēna krustam var būt pieci, seši, septiņi, astoņi vai deviņi zari.

Ugunskrusts
Krusta zīmi tu jau iepazini. Bet, ja ar to sāksi rotaļāties, pārveidot, tad vari tās galus noliekt pa labi vai pa kreisi, izveidojot mazus kāsīšus. Un tad, ja tie visi griezīsies uz vienu pusi, šķitīs, ka krustiņš ir kļuvis kustīgs. Tādu zīmi mēdza saukt par ugunskrustu, Pērkona krustu, arī Laimas krustu un vēl citādi. Šī zīme ļoti skaistos kuplinājumos ir sastopama mūsu rakstos.

Kāšu krusts
Līdzīgi kā ugunskrustam, arī kāšu krustam zaru galos ir kāsīši, tikai šoreiz tie negriežas uz vienu pusi, bet ir pavērsti viens pret otru. Šādas zīmes izmantoja, rotājot dažādus priekšmetus, bet sevišķi daudz audumos un adījumos.

Mēness krusts
Ir kāda bagātīga zīme, ko sauc par mēness krustu. Tās viducī parasti ir aplis vai četrstūris, bet tam apkārt četri mēness ragi. Šādu zīmi bija ļoti ērti novietot rakstu kārtojuma viducī. Cilvēki ticēja, ka šai zīmei piemīt sargājošs spēks.

Reklāma
Reklāma