Klāt aukstais laiks. Pārbaudi, vai krāsnis un plītis ir kārtībā!

Aukstais laiks ir sācies, un jau ir bijuši vairāki nopietni ugunsgrēki, tostarp ar traģiskām sekām. Tādēļ  aicinām ikvienu pārdomāt, vai apkures sistēma mājās ir vislabākajā kārtībā.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Aukstais laiks ir sācies, un jau ir bijuši vairāki nopietni ugumsgrēki, tostarp ar traģiskām sekām.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apkopotā statistika liecina, ka katru gadu dažādu apkures ierīču neatbilstošas ekspluatācijas dēļ notiek ap 900 ugunsgrēkiem.

Lai izvairītos no nelaimes un varētu droši uzturēt siltumu, kurinot malkas, gāzes vai cita veida apkures ierīci atcerieties, ka reizi trijos gados jāapseko dūmvadu, dūmeju un dūmkanālu tehniskais stāvoklis.

Sodrēju tīrīšanu drīkst veikt sertificēti skursteņslauķi, un par padarīto darbu jāizdara ieraksti žurnālā. Sodrēji no dūmeņiem, krāšņu un pavardu dūmkanāliem jāiztīra pirms apkures sezonas sākuma un apkures sezonā ne retāk kā:
    * divas reizes apkures sezonā - apkures krāsnīm un virtuves pavardiem;
    * reizi mēnesī - ilgdedzes speciālajām krāsnīm.

Bēniņos visiem dūmeņiem un sienām, kurās atrodas dūmkanāli, jābūt nobalsinātām vai nokrāsotām ar gaišu ugunsdrošu krāsu.

Lai izvairītos no nelaimes un varētu droši uzturēt siltumu, kurinot malkas, gāzes vai cita veida apkures ierīci atcerieties, ka reizi trijos gados jāapseko dūmvadu, dūmeju un dūmkanālu tehniskais stāvoklis.

Ugunsnelaimi var izraisīt ne tikai degoša malka, bet arī kvēlojošas ogles vai izdedži, tādēļ ēku tuvumā aizliegts izbērt nenodzēstus izdedžus un ogles. Tie jāizber atbilstoši iekārtotās vietās ne tuvāk par 10 m no degtspējīgām ēkām un būvēm.

Tāpat ievērojiet, ka cietā kurināmā krāsns (virtuves pavarda) kurtuves priekšā degtspējīgu materiālu grīda jāpārklāj ar degtnespējīga materiāla loksni (skārds u.c.), kuras izmēriem jābūt ne mazākiem par 50 cm perpendikulāri kurtuves ailai un 70 cm paralēli tai.
Kurināmie materiāli (ogles, kūdra), kam piemīt pašaizdegšanās spēja, jāuzglabā speciāli šim nolūkam pielāgotās telpās vai laukumos (ne tuvāk par 10 m no degtspējīgām ēku vai būvju konstrukcijām).

 

Reklāma
Reklāma

Svarīgākais gada aukstajos mēnešos ir ievērot elementāru piesardzību, vietējo apkures ierīču ekspluatācijas gaitā aizliegts:
    * novietot kurināmo un citus degtspējīgus materiālus kurtuves atveres priekšā tuvāk par 1.2 metriem;
    * aizkuršanai izmantot viegli uzliesmojošus un degtspējīgus šķidrumus;
    * atstāt bez uzraudzības degošas apkures ierīces, ja to neatļauj tehniskās ekspluatācijas noteikumi;
    * novietot uz apkures ierīcēm degtspējīgus priekšmetus un materiālus;
    * kurināt krāsnis un plītis ar malku, kuras garums pārsniedz kurtuves izmērus;
    * vēdināšanas kanālus izmantot kā apkures krāšņu vai pavardu dūmvadus;
    * izmantot bojātas apkures iekārtas un dūmvadus;
    * tās pārkurināt.

 

Ja tomēr gadās, ka izceļas ugunsgrēks, kā drošības līdzeklis ar kalpot dūmu detektori, kas veikalos nopērkami trīs līdz piecu latu robežās.

Avots: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests