Kāpēc apdrošināt bērnus, skolēnus un studentus? Jautājumi un atbildes

Vasaras brīvdienās ik gadu palielinās bērnu traumu skaits – vidēji dienā 60 – 80 gadījumi (Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas statistika). Galvenokārt tās ir auto traumas, kritieni no motocikliem, velosipēdiem, augstuma. Latvija ir pirmajā vietā Eiropas Savienībā pēc bērnu traumatisma.

ttiecībā uz bērnu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu – vecāki ir atbildīgi par savu bērnu nodarītajiem kaitējumiem. Apdrošināšanas mērķis šajā gadījumā ir pasargāt vecākus no finansiāliem zaudējumiem, kas var rasties šādos gadījumos.

FOTO: Dana Romaņuka, http://www.photokidz.lv/

ttiecībā uz bērnu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu – vecāki ir atbildīgi par savu bērnu nodarītajiem kaitējumiem. Apdrošināšanas mērķis šajā gadījumā ir pasargāt vecākus no finansiāliem zaudējumiem, kas var rasties šādos gadījumos.

Ņemot vērā statistiku, pēdējos gados ir pieaugusi vecāku interese par bērnu nelaimes gadījumu apdrošināšanu. Tāpēc “Seesam Insurance” AS Latvijas filiāle radījusi iespēju vecākiem apdrošināt ne tikai bērnu veselību jau no piedzimšanas brīža, bet arī civiltiesisko apdrošināšanu. Jāpiezīmē, ka “Seesam Insurance” AS Latvijas filiāle ir vienīgā kompānija, kas piedāvā šāda veida pakalpojumu. Un vecāku interese ir liela. Ja 2010. gadā “Seesam Insurance” AS Latvijas filiāle apdrošināja 5684 bērnus, tad 2011. gadā – jau 8239 bērnus. Savukārt apdrošināšanas atlīdzībās 2011. gadā kopumā izmaksāti vairāk nekā 44 000 latu.

Piedāvājam 5 biežāk uzdotos jautājumus un atbildes par bērnu, skolēnu un studentu apdrošināšanu. Atbild “Seesam Insurance” AS Latvijas filiāles atlīdzību speciālists Aigars Umbraško.

Mana līdzšinējā pieredze rāda, ka apdrošināšanas kompānijas bērnus līdz gada vecumam neapdrošina (varbūt “Seesam Insurance” AS Latvijas filiāle ir izņēmums), jo saskata pārāk lielus riskus (pēkšņās nāves sindroms utt.). Vai tad vecāku civiltiesiskā atbildība nedarbojas tad, ja viņu nepilngadīgais bērns ir nodarījis kādus zaudējumus? Tāpat taču vecāki vainīgi un viņiem jāmaksā.
“Seesam Insurance” AS Latvijas filiāle apdrošina bērnus arī no dzimšanas līdz 22 gadu vecumam, ieskaitot neatkarīgi no tā, vai bērns ir students vai nav. Attiecībā uz bērnu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu – vecāki ir atbildīgi par savu bērnu nodarītajiem kaitējumiem. Apdrošināšanas mērķis šajā gadījumā ir pasargāt vecākus no finansiāliem zaudējumiem, kas var rasties šādos gadījumos. Piemērs: 5 gadus veca meitenīte kaimiņu mājā, metot ar rotaļlietu, trāpīja pa LCD televizora ekrānu un to sabojāja. šajā gadījumā tika izmaksāta atlīdzība par civiltiesisko atbildību 212 latu apmērā.
 
Pati nedzīvoju Latvijā, taču drīzumā plānoju atgriezties, tāpēc noderētu Jūsu padoms. Kādas ir veselības apdrošināšanas iespējas mazulim? Vācijā mazulis ir automātiski apdrošināts, ja kāds no vecākiem tāds ir. Vai Latvijā arī tā ir? Drusciņ biedē pašreizējās slimnīcu slēgšanas un pieaugošajās ārstniecības izmaksas. Negribas par katru šķaudienu 30 latus maksāt…
“Seesam Insurance” AS Latvijas filiāle neveic bērnu veselības apdrošināšanu. Bērnu skolēnu un studentu apdrošināšana ir nelaimes gadījumu apdrošināšana un „Ekstra” programmā iekļauti ārstēšanās izdevumi ir tajos gadījumos, ja pēc gūtās traumas (apdeguma un arī apsaldējuma) ir nepieciešama ārstēšanās. Ir noteiktas procedūras, kuras valsts neapmaksā, kā arī jauniešiem pēc 18 gadu vecuma ir jāmaksā par ārsta apmeklējumu.
 
Kāpēc ir nepieciešama bērna veselības apdrošināšana, ja veselības aprūpe bērniem Latvijā ir bez maksas?
Jau iepriekš minēju, ir noteiktas procedūras un pakalpojumi, kurus valsts neatlīdzina.

Vai un kādi ir gadījumi, kad apdrošināšana nesedz bērna nodarījumu trešajai personai?
Jā, ir izņēmumi civiltiesiskajai apdrošināšanai, kas ir iekļauti polises noteikumos (ar noteikumiem var iepazīties mūsu mājas lapā). Un tie ir:
• Par jebkura veida un rakstura finansiāliem zaudējumiem, kas attiecas uz negūto peļņu, morālo kaitējumu, darījuma nenoslēgšanu, piemēram, bērns ar velosipēdu ietriecās mašīnā un kamēr tika izsaukta policija un noformēti dokumenti, mašīnas īpašnieks nokavēja tikšanos un nenoslēdza darījumu par 20 000 LVL (peļņa) – šādus zaudējumu neatlīdzina, atlīdzinās mašīnas remontu līdz riska limitam.
• Ja apdrošinātais nodarījis zaudējumus vai miesas bojājumus trešajai personai, atrodoties alkohola reibuma pakāpē, vai narkotisku vai toksisku vielu jebkurā intoksikācijas pakāpē. Tas nozīmē, ja students kādā ballītē būs lietojis alkoholu un izdauzījis logu, apdrošināšana nesegs zaudējumus. Ja šis pats students logu izdauzīs nejauši, spēlējot bumbu, apdrošināšana zaudējumus segs. Ja students nebūs dzēris, bet izraisīs kautiņu kā rezultātā kādam būs jāārstējas, zaudējumi netiks segti.
• Ja tiesiskā atbildība ir tieši vai netieši saistīta ar transporta līdzekli vai citu ar motoru darbināmu iekārtu, sauszemes, gaisa vai ūdens transporta līdzekli, jo šim veidam ir atsevišķa likumdošanā paredzēta apdrošināšana, piemēram, OCTA apdrošināšana, transportlīdzekļa brīvprātīgā apdrošināšana (KASKO).
• Par zaudējumiem nekustamam īpašumam (dzīvoklim, privātmājai), kurā pastāvīgi vai īslaicīgi dzīvo apdrošinātais, un šajā īpašumā esošajam kustamajam īpašumam. Tātad, ja bērns, piemēram, nomet zemē savā mājvietā esošu portatīvo datoru vai ar naglu sašvīkā durvis, zaudējumi netiks segti. Ja līdzīgs kaitējums tiek izdarīts skolā, zaudējumi tiks segti.
• par zaudējumiem, kurus apdrošinātais nodarījis tuvā radniecībā sastāvošām personām (vecākiem, brāļiem, māsām, vecvecākiem) vai citām radniecībā vai svainībā sastāvošām personām, ja apdrošinātajam ar tām ir kopīga saimniecība. Tas nozīmē, par vecvecāku mājā sasistu televizoru kompensācija netiks maksāta. Arī par tantei vai onkulim piederošu televizoru, diemžēl kompensācija netiks maksāta, ja visi dzīvo vienā mājvietā.
• Ja apdrošinātais nodara zaudējumu vai bojājumu sev vai sev piederošai mantai. Tātad, ja klients sabijā sev piederošu lietu, zaudējumi netiek segti.
• Par jebkuriem zaudējumiem sakarā un saistībā ar jebkāda nomas līgumu vai jebkādu citu līgumu, ko apdrošinātais noslēdzis ar trešo personu. Tas nozīmē, ka netiks segta kompensācija par sabojātām tapetēm īrētā dzīvoklī, jo tā ir bērna patstāvīgā dzīvesvieta.
• Par zaudējumiem, kas atkārtoti radušies viena un tā paša iemesla dēļ, kas jau iepriekš radījis zaudējumus, kurus apdrošinātājs atlīdzinājis šīs apdrošināšanas polises vai iepriekšējo apdrošināšanas polišu periodu darbības laikā. Piemērs: apdrošinātā persona sabojā kaimiņu televizori (nejauši), tiek izmaksāta atlīdzība, bet pēc mēneša, apdrošinātā persona tādā pašā veidā atkal sabojā televizoru – šajā gadījumā atlīdzība tiek atteikta.
• Ja apdrošinātais apzināti rīkojas prettiesiski vai ar rupju neuzmanību nodarot kaitējumu trešajai personai.
• Par zaudējumiem vai bojājumiem, kas tiek segti ar jebkuru citu apdrošināšanas polisi, kas ir spēkā un izdota pirms šīs polises spēkā stāšanās datuma.

Vai ir tādi gadījumi, kad atsaka apdrošināšanu, piemēram, ja bērns ir invalīds?
Bērnu nelaimes gadījumu apdrošināšana ir brīvprātīga apdrošināšana, līdz ar to apdrošinātājs ir tiesīgs izvēlēties slēgt vai neslēgt līgumu, nepaskaidrojot iemeslu, kāpēc nevēlas noslēgt konkrēto apdrošināšanas līgumu.

 

Vairāk par "Seesam" bērnu apdrošināšanu var uzzināt ŠEIT!

Reklāma
Reklāma