Ko darīt, ja kaimiņš regulāri savu automašīnu novieto uz ietves?

Ko darīt, ja kaimiņš regulāri savu automašīnu novieto uz ietves? Atbild Rīgas pašvaldības policijas Zemgales pārvaldes Sabiedriskās kārtības sargāšanas nodaļas priekšnieks Igors Vrubļevskis.

Pirms policijas izsaukšanas ieteicams izvērtēt, vai transportlīdzekļa vadītājam nav radušies ārkārtas apstākļi, kuri ir par pamatu šādai rīcībai, tostarp, transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa bojājumi.

FOTO: Shutterstock.com

Pirms policijas izsaukšanas ieteicams izvērtēt, vai transportlīdzekļa vadītājam nav radušies ārkārtas apstākļi, kuri ir par pamatu šādai rīcībai, tostarp, transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa bojājumi.

Ceļu satiksmes noteikumos norādīts, ka apstāties un stāvēt aizliegts uz ietvēm, gājēju ceļiem, gājēju un velosipēdu ceļiem, kopīgiem gājēju un velosipēdu ceļiem, velosipēdu ceļiem un velojoslām, izņemot tam tieši paredzētajos gadījumos.

 

Izņēmums, ja, pie ietves uzstādītas ceļa zīmes, kurās norādīts transportlīdzekļa novietošanas veids un tas, ka transportlīdzeklis stāvēšanai jānovieto tieši uz ietves.

 

Reklāma
Reklāma

Ja nepastāv izņēmuma gadījums, tad arī šāda veida darbība atzīstama par administratīvo pārkāpumu, par kuru var ziņot policijai. Tomēr pirms policijas izsaukšanas ieteicams izvērtēt, vai transportlīdzekļa vadītājam nav radušies ārkārtas apstākļi, kuri ir par pamatu šādai rīcībai, tostarp, transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa bojājumi. Tādejādi var pastāvēt arī citi gadījumi, kad, izvērtējot visus lietas apstākļus, nav pamata piemērot administratīvo atbildību.

 

Avots: https://rpp.riga.lv