Cik pabalstus no valsts var saņemt bērna aizbildnis?

Gribētu uzzināt, vai gadījumā, ja uzturlīdzekļus maksās valsts, tiks pārtraukta aizbildņa pienākumu atlīdzības un bērnu uzturēšanas pabalsta izmaksa?

Aizbildnis var saņemt divu veidu pabalstus – atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu un pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu.

FOTO: Shutterstock.com

Aizbildnis var saņemt divu veidu pabalstus – atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu un pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu.

Atbildi sagatavojusi Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāja Linda Sparāne. 
 

Šobrīd, saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu aizbildnis, var saņemt divu veidu pabalstus – atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu un pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu.
 

Atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu var saņemt neatkarīgi no tā, vai aizbildnībā esošā bērna uzturam uzturlīdzekļi tiek izmaksāti no Uzturlīdzekļu garantiju fonda. Tāpat arī aizbildnim ir tiesības saņemt pabalstu par bērna uzturēšanu, bet jāņem vērā, ka gadījumā, ja aizbildnis saņem uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, pensiju par apgādnieka zaudējumu, valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apgādnieka zaudējuma gadījumā vai ģimenes valsts pabalstu, pabalsta apmērs tiek samazināts par attiecīgo summu.
 

Reklāma
Reklāma

Uzturlīdzekļu apmērs, kādu var saņemt no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, bērnam līdz 7 gadu vecumam ir līdz 25% no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas jeb 90 EUR un bērnam no 7 gadu vecuma līdz pilngadībai – līdz 30% no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas jeb 108 EUR. Ja ar tiesas nolēmumu vai notariālo aktu, kas ietver vienošanos par uzturlīdzekļiem, uzturlīdzekļi bērna uzturam ir noteikti mazākā apmērā, uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju garantiju fonda tiek izmaksāti ne lielākā apmēra, kāds noteikts ar tiesas nolēmumu vai notariālo aktu.
 

Savukārt pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu ir 45.53 EUR apmērā. Tas nozīmē, ka, ja aizbildnis no Uzturlīdzekļu garantiju fonda saņem uzturlīdzekļus bērna uzturam vismaz 45.53 EUR apmērā, pabalsts par bērna uzturēšanu viņam netiek izmaksāts. Ja aizbildnis no Uzturlīdzekļu garantiju fonda saņem uzturlīdzekļus mazākā apmērā kā 45.53 EUR, pabalsts par bērna uzturēšanu viņam tiek izmaksāts, bet tā apmērs tiek samazināts izmaksāto uzturlīdzekļu apmērā. Ja aizbildnis papildus saņem pensiju par apgādnieka zaudējumu, valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apgādnieka zaudējuma gadījumā vai ģimenes valsts pabalstu, pabalsts par bērna uzturēšanu tiek samazināts vēl arī šo pabalstu un pensijas apmērā.