Topošais vīrs grib adoptēt manu bērnu!

„Man ir bērniņš, ar kura tēvu nedzīvojam kopā... Vai mans topošais vīrs varēs adoptēt mazuli? Vai pēc adoptācijas bērniņam varēs būs jaunā vīra uzvārds,” jautā kāda portāla mammam.lv/tetiem.lv lasītāja. Atbild Labklājības ministrijas Ārpusģimenes aprūpes departamenta direktore Līvija Liepiņa.

Viktorija Kuprijanova, www.bernufoto.lv. Attēlā redzamie modeļi nav raksta varoņi.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Viktorija Kuprijanova, www.bernufoto.lv. Attēlā redzamie modeļi nav raksta varoņi.

Topošais vīrs varēs adoptēt bērnu, ja tam piekritīs bērna tēvs. Respektīvi, tas, vai Jūsu topošais vīrs varēs adoptēt bērnu, ir atkarīgs no tā, vai no bērna tēva puses bērns būs adoptējams, piemēram, tēvs būs devis bāriņtiesā vai pie notāra piekrišanu bērna adopcijai, vai arī ir citi iemesli, kas ļauj uzsākt bērna adopciju - bērna tēvs ir miris, tēva dzīvesvieta nav zināma, bērna tēvam ir atņemtas aizgādības tiesības. Ja būs kāds no šiem iemesliem, Jūsu vīrs (tas var notikt tikai tad, ja būsiet laulājušies) varēs uzsākt bērna adopcijas procesu. Tādā gadījumā Jums un Jūsu vīram būs jāvēršas savas dzīvesvietas bāriņtiesā. Adoptētājs bāriņtiesā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz šādus dokumentus:
1. pieteikumu, kurā norādīti adopcijas motīvi, vēlamais adoptējamo skaits, dzimums un vecums, kā arī adoptētāja reliģiskā pārliecība, ja tāda ir;
2. laulības apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu, ja adoptētājs ir laulībā;
3. dokumentu, kas apliecina laulības šķiršanu, ja laulība šķirta;
4. izziņu par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;
5. dzīves aprakstu (CV);
6. izziņu par adoptētāja veselības stāvokli, kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir.

Ja bērns dzīvo adoptētāja ģimenē, bāriņtiesa adoptētāju var atbrīvot no nepieciešamības iesniegt minētos dokumentus, izņemot 1.,2. un 3. punktā minētos dokumentus. Ja adoptē otra laulātā bērnu, adoptētājs pieteikumam pievieno adoptē¬jamā dzimšanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), izziņu par adoptējamā veselības stāvokli, bērna bioloģisko vecāku piekrišanu adopcijai vai dokumentu, kas apliecina, ka pastāv kāds no šādiem apstākļiem:
- otrs vecāks ir miris;
- otra vecāka dzīvesvieta nav zināma;
- otram vecākam likumā noteiktajā kārtībā ir atņemtas aizgādības tiesības.

Tāpat likums atļauj arī mainīt bērna uzvārdu adopcijas gadījumā.
 

Materiāls publicēts sadarbībā ar "Fondu Mammām un tētiem"

Reklāma
Reklāma