Latviešu tautas mīklas par dzīvajām radībām

Kaudzi redz, metēju neredz. Atbilde: Kurmis un viņa rakumi.

Latviešu tautas mīklas par dzīvajām radībām

FOTO: Mammamuntetiem.lv

 • Maza, maza masiņa, simtiem rubļu mugurā. Atbilde: Zivs.
 • Zem galda gaļa skraida. Atbilde: Zivs zem ledus.
 • Zelta šķēres ezerā. Atbilde: Vēzis.
 • Saime ēd, galds runā. Atbilde: Cūka ar sivēniem.
 • Mazs vīrs, raibi svārki mugurā. Atbilde: Dzenis.
 • Dzird cērtam, nedzird krītam. Atbilde: Dzenis kaļ koku.
 • Balta istabiņa stāv uz sarkaniem stabiem. Atbilde: Stārķis.
 • Pelēka mamiņa staigā pa tīrumu, melns lakats galvā. Atbilde: Vārna.
 • Vienā galā īlens, otrā kamols, bet pa vidu peļu kambaris. Atbilde: Kaķis.
 • Maļ dienu, maļ nakti, ne miltu, ne pelavu. Atbilde: Kaķis.
 • Kaudzi redz, metēju neredz. Atbilde: Kurmis un viņa rakumi.
 • Arājs ara tīrumā, samta svārki mugurā. Atbilde: Kurmis.
 • Raiba gotiņa, zelta radziņi. Atbilde: Bite.
 • Mazs, mazs vīriņš, ass, ass cirvītis, kur cērt, tur pampst. Atbilde: Bite.
 • Maza, maza gotiņa, salds, salds pieniņš. Atbilde: Bite un medus.
 • Simts māsiņas vienu lakatu vīlē. Atbilde: Bites taisa šūnas.
 • Te bij, te nav. Atbilde: Blusa.
 • Melna ķēvīte, neviens nevar paglaudīt. Atbilde: Blusa.
 • Asins tētiņš līkām kājām. Atbilde: Ods.
 • Bez rokām, bez stellēm auž vadmalu, auž tīklus. Atbilde: Zirneklis.
 • Saimnieks dzied bez grāmatas. Atbilde: Gailis.
 • Vīrs niķu niķiem, svārki stiķu stiķiem, kaula deguns, gaļas bārda. Atbilde: Gailis.
 • Maza, maza sieviņa, simtiem raibu ielāpiņu. Atbilde: Vista.
 • Divas reizes dzimst, bet vienu mirst. Atbilde: Vista.
 • Priekšā cirvis, pakaļā lāpsta, vidū kamols. Atbilde: Pīle.
 • Balta mājiņa, sarkani atspaidi. Atbilde: Zoss.
 • Spalvains kubuls ūdenī. Atbilde: Zoss, kas peld.
 • Četras kājas iet, divas karājas. Atbilde: Zirgs un jātnieks.
 • Divas galvas, sešas kājas. Atbilde: Zirgs un jātnieks.
 • Kas nosarkst pēc nāves? Atbilde: Vēzis.
 • Mazs, mazs vīriņš, adatu kažociņš. Atbilde: Ezis.
 • Brūna kodeļa egles galiņā. Atbilde: Vāvere.

 

Reklāma
Reklāma

Materiāla tapšanā izmantota grāmata "Latviešu bērnu folklora", sastādījusi Vilma Greble, izdevniecība Zinātne, Rīga, 1973.