Vecāki jautā: vai students no daudzbērnu ģimenes stipendiju "Studētgods" var saņemt, ja studē ārzemēs?

"Vai stipendija "Studētgods" seko daudzbērnu ģimenes bērnam, ja viņš mācās kādā no Eiropas Savienības augstskolām? Savulaik, kad Parādnieks (politiķis Imants Parādnieks - red.) virzīja šo ideju par stipendijas nodrošināšanu, tika runāts arī par šādu atbalstu jauniešiem, kas mācās ārvalstīs," vecāki jautā "Mammamuntetiem.lv".
Stipendijas “Studētgods” apmērs ir 175 eiro mēnesī.

FOTO: Shutterstock.com

Stipendijas “Studētgods” apmērs ir 175 eiro mēnesī.

Atbild Dāvis Dejus, Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta juriskonsults:

"Atbildot uz jautājumu par to, vai stipendija "Studētgods" seko daudzbērnu ģimenes bērnam, ja viņš mācās kādā no Eiropas augstskolām, informējam, ka Augstskolu likuma 52. panta 3. prim daļa nosaka, ka studējošajam līdz 25 gadu vecumam, kurš studē Latvijā pilna laika studijās īsā cikla profesionālās augstākās izglītības un pirmā cikla augstākās izglītības programmā, kā arī otrā cikla augstākās izglītības programmā, kura īstenojama pēc vidējās izglītības ieguves, ir tiesības saņemt stipendiju sociālajam atbalstam, ja studējošais atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām. 

 

Uz šī panta pamata Ministru kabineta noteikumos nr. 740 “Noteikumi par stipendijām” ietverts regulējums par “Studētgods” stipendijas piešķiršanas kārtību un nosacījumiem. Līdz ar to, ja studējošā vienam no vecākiem ir 3 vai vairāk bērni, bet studējošais studē ārpus Latvijas, stipendiju “Studētgods” saņemt nevar."

 

Kurš un kā var pieteikties stipendijai “Studētgods”

Sociālā stipendija “Studētgods” (turpmāk – stipendija “Studētgods”) izveidota 2021. gadā un uz to var pretendēt visu kursu Latvijas augstskolu pilna laika klātienes bakalaura un koledžas programmu studenti līdz 25 gadu vecumam (ieskaitot):

Reklāma
Reklāma
  • “Jaunietis 3+” – Fizisko personu reģistrā vismaz vienam no studējošā vecākiem reģistrēti trīs bērni vai vairāk;
  • “Vecāks 3+” – Fizisko personu reģistrā pašam studējošajam reģistrēti trīs bērni vai vairāk;
  • “Bārenis/bez vecāku gādības” – studējošais līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai Fizisko personu reģistrā reģistrēts kā bārenis vai bez vecāku apgādības palicis jaunietis;
  • “I vai II grupas invalīds” – studējošais ar I vai II invaliditātes grupu, kuri atbilst stipendijas “Studētgods” saņemšanas kritērijiem.

 

Stipendijas “Studētgods” piešķiršanai izvirzīti vairāki nosacījumi. Iestājoties augstskolā, centralizēto eksāmenu rezultātiem optimālajā līmenī matemātikā jābūt ne zemākiem par 30%, bet latviešu valodā ne zemākiem par 40%. Savukārt studiju laikā vidējai svērtajai atzīmei jābūt ne zemākai par sešām ballēm, studentam jābūt sekmīgam un bez akadēmiskiem parādiem u.c. kritēriji. Visi nosacījumi lasāmi šeit: Noteikumi par stipendijām

Stipendijas “Studētgods” apmērs ir 175 eiro mēnesī.

  • Stipendijai “Studētgods” var pieteikties reizi semestrī – 1. semestrī no 1. līdz 20. septembrim un 2. semestrī no 1. līdz 20. februārim. 
  • Arī studentiem, kuri saņēmuši stipendiju “Studētgods” iepriekšējā semestrī, jāpiesakās atkārtoti katru semestri.

 

Nākamā pieteikšanās stipendijai “Studētgods” tiks organizēta šī mācību gada 2. semestrī, pieteikšanās notiks no 1. līdz 20. februārim.

Pieteikties stipendijai “Studētgods” iespējams, izmantojot Latvija.lv pakalpojumu “Studētgods”. Vairāk par stipendiju uzzini Valsts izglītības attīstības aģentūras interneta vietnē viaa.gov.lv

Saistītie raksti