"Mammamuntetiem.lv" pēta: cik mācību stundu nedēļā drīkst būt skolēniem

Dzirdēts un runāts, ka mūsdienu skolēniem ir gana liela slodze, ja salīdzina ar laiku pirms 20 vai 30 gadiem. Tā vairāki sociālā tīkla Twitter lietotāji norāda, ka skolēniem vecākās klasēs stundas beidzas ļoti vēlu, kā arī vairāki Mammamuntetiem.lv aptaujātie vecāki atzīst – stundu bērniem nudien ir daudz! Pētām – cik tad gara drīkst būt mācību diena skolēnam?
Jaunais mācību gads nereti iesākas ar bažām par lielo skolēnu mācību slodzi.

FOTO: Shutterstock.com

Jaunais mācību gads nereti iesākas ar bažām par lielo skolēnu mācību slodzi.

“Mūsu laikos gan tā nebija, ka stundas pamatskolā iet līdz četriem! Bet nu lai jau mācās,” Mammamuntetiem.lv atzīst kāds tētis, kuram meita iet 8. klasē. Savukārt kāda pirmklasnieka mamma saka, ka viņas bērnam stundas beidzas ļoti agri un labi, ka skola nodrošina pagarināto dienas grupu, citādi būtu problēmas skolēnu izņemt no skolas ap plkst. 12.00.

 

Kā noskaidrojām Izglītības un zinātnes ministrijā, mācību stundu slodze un maksimālais mācību stundu skaits nedēļā noteikts Vispārējās izglītības likumā, un tas ir jāievēro visām vispārējās izglītības iestādēm. 

Attiecībā uz mācību stundu skaitu nedēļā nav pieļaujami izņēmumi saistībā ar pāreju uz jauno mācību saturu. Jaunais mācību saturs pieļauj mācību priekšmetam atvēlēto stundu skaitu plānošanu trīs gadu griezumā un var būt atšķirīgs stundu skaits semestros, taču tas nedrīkst ietekmēt kopējo mācību stundu skaitu nedēļā.

 

Cik stundu drīkst būt skolēniem

Vienā dienā skolēniem drīkst būt līdz

 • 5 mācību stundām no 1. klases līdz 3. klasei,
 • 6 mācību stundām 4. un 5. klasē,
 • 7 mācību stundām 6. un 7. klasē,
 • 8 mācību stundām no 8. klases līdz 12. klasei.

 

Skolēniem vienā nedēļā drīkst būt līdz

 • 22 mācību stundām 1. klasē,
 • 23 mācību stundām 2. klasē,
 • 24 mācību stundām 3. klasē,
 • 26 mācību stundām 4. klasē,
 • 28 mācību stundām 5. klasē,
 • 30 mācību stundām 6. klasē,
 • 32 mācību stundām 7. klasē,
 • 34 mācību stundām 8. un 9. klasē,
 • 36 mācību stundām 10., 11. un 12. klasē.

 

Profesionālās izglītības audzēkņiem vienā nedēļā drīkst būt līdz 36 mācību stundām, ja audzēknis ir vecumā līdz 18 gadiem, ja audzēknim ir 18 un vairāk gadu – drīkst būt līdz 40 mācību stundām.

 

Kāpēc ir vairāk stundu?

Sazinoties ar minēto tēti, atklājās, ka viņa bērnam 8. klasē ir 39 stundas nedēļā, taču likumā noteikts, ka šajā vecumā var būt 34 stundas nedēļā. Diemžēl tētis neatklāja skolu, tomēr sarunas gaitā noskaidrojās, ka viena no šīm stundām ir klases stunda, kura netiek ieskaitīta šajā ierobežotajā stundu skaitā.

 

Reklāma
Reklāma

Sazinājāmies ar vairākām skolām, lai noskaidrotu, kāda ir situācija tajās. Piemēram, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā Inga Upeniece stāsta, ka viņu skolā 8. klašu skolēnu slodze ir 34 stundas nedēļā, kā to nosaka Vispārējās izglītības likuma 33. pants. Minētajā 8. klašu mācību slodzē neietilpst 1 (viena) klases audzinātāja stunda nedēļā, kā arī fakultatīvās nodarbības un interešu izglītības nodarbības (piemēram – koris, vokālais ansamblis, teātris, sports un u.c. skolas piedāvātās nodarbības), kas skolēnam notiek tikai pēc viņa izvēles, pamatojoties uz vecāku iesniegumu.

 

Piedāvā fakultatīvus

Savukārt Ina Gaiķe, Cēsu Valsts ģimnāzijas direktore stāsta, ka skolā tiek piedāvāti vairāki fakultatīvi, par kuriem, jau stājoties 7. klasē, tiek informēti skolēni un viņu vecāki. Vecāki paraksta iesniegumu visiem trim gadiem, ka ir informēti un piekrīt fakultatīvu piedāvājumam. “8. klasei ar padziļinātu svešvalodu apguvi piedāvājam fakultatīvu matemātikā (2 stundas), krievu valodā (1 stunda) un vācu valodā (2 stundas). 8. klasei ar padziļinātu matemātikas apguvi piedāvājam fakultatīvu matemātikā (2 stundas), datorikā (1 stunda). Pēc vecāku pieprasījuma no 2021. gada esam papildinājuši šo sarakstu ar skolēnu mācību uzņēmumu. Tātad kopā vienam skolēnam 5 vai 6 fakultatīvi vienā klasē, otrā - 3 vai 4,” stāsta skolas direktore. Esot tikai atsevišķi gadījumi, kad vecāki iebilst pret mācību darba slodzi. 

 

Vai ģimnāzijās var būt vairāk stundu kā pamatskolās un vidusskolās? 

Varbūt tas, ka citās skolās ir šie fakultatīvi, ir saistīts ar skolas lielumu, statusu? Tomēr kā stāsta Izglītības un zinātnes ministrijā, Vispārējās izglītības likums un norma par noteikto stundu skaitu nedēļā attiecināms uz visām vispārējās izglītības iestādēm.

 

Vai ir noteikts laiks, kad stundām ir jābeidzas?

Kādreiz skolēnu stundu saraksti tiek veidoti tā, ka rīti ir brīvāki, bet stundas līdz ar to beidzas vēlāk. Ministrija atklāj, ka noteikta laika, kad būtu jābeidzas stundām, nav. 

 

Vai ir kādi izņēmumi, kad drīkst būt vairāk stundu?

Ierobežojums attiecībā uz mācību stundu skaitu dienā (nedēļā) neattiecas uz mācību ekskursijām un nodarbībām dabā, skaidro ministrijā. Mācību slodzē neskaita arī klases (audzināšanas stundu) un interešu izglītību – pulciņus, tostarp pagarinātās dienas grupas nodarbības. Ministrija papildus uzsver, skolēnu dalība pasākumā, ekskursijā, pārgājienā, nodarbībā (arī fakultatīvā), kas notiek ārpus mācību procesa laika, nav obligāta un skolēna nepiedalīšanās tajā nedrīkst viņam radīt nelabvēlīgas sekas.

 

Ko darīt, ja stundu ir vairāk?

Iespējams, izvēloties noteikto skolu, gan vecāki, gan bērni var palaist garām, kādas papildu stundas tiek piedāvātas noteiktajās skolās, tāpēc ir vērts pirms skolas izvēles papētīt piedāvāto izglītības plānu. Kā apstiprina Izglītības kvalitātes valsts dienesta vecākā eksperte Jana Veinberga, 

vecākiem ir tiesības atteikties no fakultatīvajām nodarbībām, jo tās nav obligātas. 

Būtībā vecākiem ir jāraksta iesniegums par pieteikšanos fakultatīvajām nodarbībām vai jāparaksta piekrišana, ka viņi piekrīt, ka bērns piedalās fakultatīvajās nodarbībās. Bieži vecāki izvēlas skolu tieši šo fakultatīvo nodarbību dēļ. Tomēr skolēnu nevar sodīt par fakultatīvo nodarbību neapmeklēšanu. Jebkurā gadījumā jautājumi par skolēna slodzi un fakultatīvajām nodarbībām būtu jāpārrunā ar skolas vadību, uzsver Veinberga.

Saistītie raksti