Daži padomi, kā izraudzīties bērnam piemērotu interešu pulciņu

Ikviens savam bērnam dzīvē novēl veiksmīgu karjeru, iespēju realizēt talantus. Lai tas izdotos, svarīgi ir spējas attīstīt jau no mazotnes - ne reizi vien ir dzirdēts, kā slaveni mūziķi bērnībā ir neatlaidīgi trenējušies  klavierspēlē, kamēr kaimiņu puikas pagalmā dauzījuši bumbu. Kā pareizi izvērtēt  bērna intereses un hobijiem tērēt naudu saprātīgi, padomus sniedz psihologi.
Pirms iegādāties visu nepieciešamo inventāru kādam pulciņam, pārliecinies, vai tas patiešām jūsu bērnam būs vispiemērotākais.

FOTO: Aigars Hibneris

Pirms iegādāties visu nepieciešamo inventāru kādam pulciņam, pārliecinies, vai tas patiešām jūsu bērnam būs vispiemērotākais.

 

 

Gribu būt balerīna/hokejists un tūlīt!

Viens no veidiem, kā atbalstīt sava bērna talantus, ir nodarbināt viņu kādā interešu pulciņā. Taču bērns ne vienmēr pats spēj objektīvi izvērtēt, ko tieši viņš būtu gatavs darīt brīvajā laikā, turklāt re­gulāri, pacietīgi un ilgstoši. Daudzos gadījumos tā ir tikai mirkļa iegriba, kad bērns pēkšņi deklarē "gri­bu būt balerīna, hokejists, spēlēt klavieres". Pirms to izpildāt, parunājiet ar viņu un izvērtējiet, kā pēkšņais impulss radies un vai ir vērts tajā investēt ģimenes laiku un naudu. Vērojot savu bērnu ikdienā, jūs, visticamāk, jau esat pamanījis viņa īstos talantus un intereses. Un katru šādu interesi ir vērts stimulēt un atbalstīt,  ievirzot profesionālākā līmenī. 

 

Lai ne jums, ne bērnam nerastos vilšanās par veltīgi iztērētu laiku un līdzekļiem, apmeklējot pulciņus, iesakām ieskatīties biežāk sastopamajās problēmas, to iemeslos un ieteikumos, kā tās novērst.

 

Problēma: jūsu bērns grib dejot, zīmēt, dziedāt, spēlēt hokeju un darboties vēl vismaz 10 pulciņos. 

Iemesls: bērns nespēj izprast, ko tieši vēlas, jo ne­ pārtraukti sajūt vecāku, mediju un savu vienaudžu  ietekmi. Piemēram, šobrīd sabiedrībā populāri ir "Dinamo" hokejisti, tāpēc vecāki nereti dzird pazi­ņojumu: "Es būšu hokejists!".

Risinājums: ar nozares eksperta – trenera, sporta ārsta, pedagoga u.c. - palīdzību izvērtējiet, kas tieši jūsu bērnam ir vispiemērotākais, un izvēlieties to.

 

Problēma: bērns grib nodarboties ar to, uz ko viņam acīm redzami nav dotību. 

Reklāma
Reklāma

Iemesls: interese radusies kāda iespaidā, pie­mēram, lai iepatiktos meitenei, kurai simpatizē futbolisti, nevis fiziķi, vai arī šogad stilīgākā klases meitenes nodarbojas ar tenisu.

Risinājums: atbalstiet vēlmi, ja:

• papildus bērns nodarbojas ar to, kas viņam pa­dodas un rada panākumu sajūtu,

• ar bērnu esat izrunājuši, ka viņš to dara tikai intereses, bet ne sasniegumu dēļ.

 

Problēma: nodarbību apmeklēšanu bērns pieprasa sākt ar inventāra iegādi.

Iemesls: interesē par konkrēto pulciņu svarīgs ir tie­ši ārējais imidžs, nevis reālas iemaņas un prasmes. Modē ir balerīnu stila svārciņi – gribu būt balerīna!

Risinājums: radiet bērnam priekšstatu par nodar­bes reālo raksturu, aizvedot uz izmēģinājuma reizi. Inventāru sākotnēji ieteicams iznomāt, bet iegā­dāties tikai tad, kad bērns jau ar vērā ņemamiem panākumiem ir apliecinājis sava nolūka nopietnību.

 

Problēma: pāris reizes apmeklē nodarbības un tad pamet.

Iemesls: nav gatavs piespiest sevi un motivēt regulāram darbam.

Risinājums: pirms nodarbību apmeklēšanas noslēdziet ar bērnu vienošanos: es samaksāšu par 

noteiktu periodu (piemēram, mēnesi) tikai tad, ja tu apņemies šajā laikā apmeklēt visas nodarbības. Periodam beidzoties, vienošanās ir jāpārskata.

 

Raksts tapšanā izmantota informācija no "Swedbank" ikmmēnša izdevuma "Mana nauda".