Vai Covid-19 krīzes pabalstus ņem vērā, aprēķinot maternitātes un vecāku pabalstus?

 11. augusts 2020 8:00 Raksts

No 2020. gada 1. septembra tiek noteikts kvalifikācijas periods tiesību iegūšanai uz maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstu. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām jābūt veiktām ne mazāk kā trīs mēnešus pēdējo sešu mēnešu periodā vai sešus mēnešus pēdējo 24 mēnešu periodā pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums.

 Foto: Shutterstock.com


Likumā no 1. septembra noteiktajam kvalifikācijas periodam jāpievērš uzmanība tiem, kas saņēma Covid-19 ārkārtējā situācijā paredzētos pabalstus.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas netika veiktas no dīkstāves pabalsta, dīkstāves palīdzības pabalsta un vecāku pabalsta turpinājuma. Tātad šo pabalstu izmaksas periodā personas nebija sociāli apdrošinātas.

Savukārt, aprēķinot apdrošinātās personas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu maternitātes pabalsta, paternitātes pabalsta un vecāku pabalsta apmēra noteikšanai, vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķina periodā neieskaita kalendāra dienas, par kurām persona saņēma dīkstāves pabalstu, dīkstāves palīdzības pabalstu un vecāku pabalsta turpinājumu.

To nosaka ārkārtējās situācijas laikā pieņemtais grozījums Ministru kabineta noteikumos Nr. 270 “Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība”.
 

Pilnu rakstu vals izlasīt portālā LVportals.lv
0 Pievienot komentāru

Saistītie raksti

Reklāmraksti: Ģimenes budžets

Kategorijas