Vai būs tiesības uz pabalstiem par nākamo bērnu, ja izbeigtas darba attiecības

 06. augusts 2020 12:00 Raksts

Labdien! Atrodos bērna kopšanas atvaļinājumā, un tas turpināsies līdz 2021. gada jūnijam. Bērnam pusotrs gads paliks 2020. gada aprīlī. Ģimenē plānoju vēl vienu bērniņu, tāpēc vēlos noskaidrot, kādi pabalsti un kādā apmērā man pienākas, ja nākamā grūtniecība iestājas, kamēr esmu BKA. Vēl viens svarīgs faktors ir tas, ka darbavietā man bija terminēts līgums un darba attiecības izbeidzās, kamēr biju BKA. Paldies par atbildi!

 Foto: Shutterstock.com


Ja darba tiesiskās attiecības jau ir pārtrauktas un jūs vairs neesat un nebūsiet darba ņēmēja, tad, iestājoties jaunai grūtniecībai, jums nebūs tiesību par gaidāmo mazuli saņemt maternitātes pabalstu un vecāku pabalstu, ja no darba attiecību pārtraukšanas brīža jau būs pagājušas vairāk nekā 60 dienas.

No šā gada 1. janvāra spēkā ir tiesību norma, kas noteic, ka tiesības uz maternitātes pabalstu ir personām, kuras ne agrāk kā 60 dienas pirms grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma zaudē darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu.

Ja sāksiet strādāt, kļūsiet par darba ņēmēju vai pašnodarbināto, kas faktiski veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pilnā apmērā, iestājoties jaunajam grūtniecības atvaļinājumam, tiesības uz maternitātes pabalstu tiks noteiktas, ja izpildās nosacījumi par nepieciešamo kvalifikācijas periodu.

Jo no 2020. gada 1. septembra tiek noteikts kvalifikācijas periods tiesību iegūšanai arī uz maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstu, proti, lai būtu tiesības saņemt minētos pabalstus, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām jābūt veiktām ne mazāk kā trīs mēnešus pēdējo sešu  mēnešu periodā vai sešus mēnešus pēdējo divdesmit četru mēnešu periodā pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums.

Kvalifikācijas periodā ieskaita arī periodu, kurā persona ir darba ņēmēja un atrodas grūtniecības, dzemdību vai bērna kopšanas atvaļinājumā, un ir saņēmusi attiecīgi maternitātes, vecāku vai slimības pabalstu vai kurā persona kā pašnodarbinātā nav guvusi ienākumus un saņēmusi maternitātes, vecāku vai slimības pabalstu.

Savukārt tiesības uz vecāku pabalstu ir sievietēm, kurām ir bijis piešķirts maternitātes pabalsts.

Kopš šā gada 1. janvāra ir spēkā vēl viena jauna tiesību norma attiecībā uz vecāku pabalsta apmēru, kas paredz: ja sievietei, kopjot bērnu vecumā līdz trim gadiem, piedzimst nākamais bērns, vecāku pabalsts par nākamā bērna kopšanu nedrīkst būt mazāks par vecāku pabalstu, kas piešķirts par iepriekšējo bērnu.

Šīs tiesību normas nosacījums tiek piemērots, ja:

  • sievietei ir tiesības uz vecāku pabalstu par nākamo bērnu;
  • nākamais bērns piedzimis, kamēr iepriekšējais vēl nav sasniedzis 3 gadu vecumu;
  • par iepriekšējo bērnu sievietei ir bijis piešķirts vecāku pabalsts.
  • Ja visi nosacījumi izpildās, tad vecāku pabalsts tiek piešķirts ne mazākā apmērā kā par iepriekšējā bērna kopšanu (atbilstoši izvēlētajam pabalsta saņemšanas ilgumam).

Informāciju par pabalstiem vecāki var iegūt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā.
 
0 Pievienot komentāru

Saistītie raksti

Reklāmraksti: Ģimenes budžets

Kategorijas