Kā rīkoties, ja pazudis tuvinieks

 29. aprīlis 2019 5:00 Raksts

Rīkoties nekavējoties – svarīgākais priekšnosacījums gadījumos, kad cilvēks ir pazudis pēkšņi, bez acīmredzama iemesla un ar viņu nav iespējams sazināties. Foto: Shutterstock.com

Pārrunāt ar tuviniekiem, īpaši bērniem un veciem cilvēkiem, ka, dodoties kaut kur, par to jāinformē ģimene vai savas uzticības personas.


 • Pirms rakstīt iesniegumu Valsts policijai (VP), jāsazinās ar vairākām citām iestādēm, kas var palīdzēt noskaidrot, vai pazudusī persona neatrodas kādā no tām.
   
 • Ja, sazinoties ar citām personām un iestādēm, bezvēsts prombūtnē esošo personu neizdodas atrast, jāvēršas VP, norādot visu līdz tam savākto un noskaidroto informāciju.
   
 • Vēršoties policijā, jāsagatavo piemērota personas fotogrāfija, lai nepieciešamības gadījumā to varētu publiskot.
 •  
 • Ja persona, kas vērsusies policijā, uzzina jaunu informāciju par bezvēsts prombūtnē esošo personu vai pazušanas apstākļiem, par to nekavējoties jāziņo.
   
 • Organizācija “Bezvests.lv” ir stratēģiskais partneris un vienīgā brīvprātīgo meklētāju organizācija, ar kuru VP noslēgta oficiāla vienošanās par sadarbību.
   
 • Meklējot pazudušu personu, nevajag paļauties uz ekstrasensiem, jo viņu prognozes nav konkrētas un bieži ir pretrunīgas, kā rezultātā tiek patērēts lieks resurss un enerģija.


“Par bezvēsts prombūtnē esošām personām uzskatāmas tādas, kuras pēkšņi un bez acīmredzama iemesla pametušas savu pastāvīgo vai pagaidu uzturēšanās vietu, neievēro savu ierasto dzīvesveidu, turklāt sazināšanās ar tām nav iespējama, kā arī nepilngadīgās un tās personas, kuras vecuma, fiziskā, garīgā stāvokļa vai slimības dēļ ir aprūpējamas, bet aizgājušas no mājām, ārstniecības iestādes vai citas uzturēšanās vietas,” skaidro Valsts policija (VP).


Pirmkārt – svarīgi personas paradumi un ikdienas gaitas
VP sākumā iesaka apkopot informāciju par personas paradumiem un ikdienas gaitām, kas ļoti var noderēt tās meklēšanā:

 • apzināt personas regulāro draugu, paziņu un kontaktu loku;
 • apzināt iestādes, kuras persona apmeklē;
 • sazināties ar personas darbavietu, darba kolēģiem;
 • noskaidrot, ko persona ir teikusi par tuvākā laika plāniem, kur vēlējusies doties;
 • apsekot personas biežākos pārvietošanās maršrutus.


Atbilstoši organizācijas “Bezvests.lv” publiski sniegtajai informācijai svarīgi ir nepārtraukti lietot visus iespējamos saziņas līdzekļus – gan mobilo, gan stacionāro telefonu, e-pastu, sociālos tīklus, kā arī citas iespējamās tīmekļvietnes, ar kuru palīdzību var sazināties ar pazudušo cilvēku. Organizācija “Bezvests.lv” iesaka regulāri zvanīt un rakstīt, kamēr cilvēku atrod, jo pazudušais var atsaukties, piemēram, atbildēt uz īsziņu, vēstuli vai zvanu, jebkurā brīdī. Savukārt tas paātrina meklēšanu un palīdz nodibināt kontaktu.


Otrkārt – jāsazinās ar iestādēm
Pirms rakstīt iesniegumu VP, jāsazinās ar vairākām citām iestādēm, kas var palīdzēt noskaidrot, vai pazudusī persona neatrodas kādā no tām:

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (NMPD) – iespējams, pazudusī persona ir nogādāta slimnīcā vai ap personas pazušanas brīdi NMPD vedis kādu līdzīgu neatpazītu cilvēku;

slimnīcām, t.sk. arī psihoneiroloģiskajām iestādēm, – saraksts atrodams Veselības ministrijas mājaslapā;

Īslaicīgās aizturēšanas biroju – iespējams, pazudusī persona ir ievietota tur (67075085);

morgu;

ja bez vēsts pazudušais ir nepilngadīgais – bērnu slimnīcām, bērnu krīzes centriem un Nepilngadīgo prevencijas nodaļu (VP struktūrvienība).

 

Ar gados jaunākiem bērniem pārrunāt iespējamās situācijas un rīcību, lai bērns zinātu, kā rīkoties viņam neierastos gadījumos, īpaši, ja kādu iemeslu dēļ bērnam tuvumā nav neviena pieaugušā


VP vērš uzmanību, ka minētajās iestādēs jājautā arī par neatpazītām personām. Savukārt, ja šīs iestādes atsakās sniegt nepieciešamo informāciju, proti, ja radiniekiem pašu spēkiem to neizdodas iegūt, nekavējoties jāvēršas VP.

Treškārt – iesniegums tuvākajā Valsts policijas iecirknī
Tātad, ja, sazinoties ar iepriekš minētajām personām un iestādēm, bezvēsts prombūtnē esošo personu neizdodas atrast, jāvēršas VP, norādot visu līdz tam savākto un zināmo informāciju. Tas nenozīmē, ka jāgaida konkrēts stundu vai dienu skaits, lai varētu vērsties VP. Iestādē jāvēršas pēc iespējas ātrāk, jo īpaši, ja ir radušās aizdomas par iespējamu nelaimes gadījumu vai noziedzīgu nodarījumu pret personu, kā arī citos ārkārtas gadījumos. “Jo ātrāk policijā tiks saņemta informācija, jo ātrāk policija varēs attiecīgi reaģēt,” skaidro VP.

Vēršoties VP, iespēju robežās par pazudušo personu jāsagatavo sekojoša informācija:

 • vārds, uzvārds, dzimšanas gads, mēnesis, datums un personas kods;
 • deklarētā dzīvesvieta un faktiskā dzīvesvieta;
 • darbavieta un ieņemamais amats;
 • pazušanas laiks, vieta un apstākļi;
 • pēdējā vieta, kur persona manīta;
 • kas bija līdzi pazušanas brīdī (telefons, maks, bankas karte, atslēgas, e-talons u. tml.);
 • ikdienas ieradumi, tostarp hobiji, atkarības;
 • veselības stāvoklis, īpaši, ja ir kādas hroniskas saslimšanas;
 • kādus medikamentus persona lieto regulāri;
 • kādas e-pasta adreses persona izmanto;
 • kādos interneta portālos persona ir reģistrējusies;
 • kādas bankas pakalpojumus persona izmanto;
 • kāds ir personas telefona numurs;
 • ārējo pazīmju detalizēts apraksts (garums, miesas uzbūve, matu krāsa, acu krāsa u. tml.);
 • īpašās pazīmes (tetovējumi, rētas u. c. vizuālas pazīmes);
 • apģērba un apavu detalizēts apraksts, kuros persona pēdējo reizi redzēta (veids, krāsa, materiāls, izmērs u. tml.).


Pirms kaut kas notiek
Līdzīgi kā gandrīz jebkurā jomā, prevencija ir spēcīgs līdzeklis, lai pasargātu sevi un tuviniekus, vēl pirms kaut kas notiek. VP iesaka:

 

 • pārrunāt ar tuviniekiem, īpaši bērniem un veciem cilvēkiem, ka, dodoties kaut kur, par to jāinformē ģimene vai savas uzticības personas;
 • pārliecināties, ka, izejot no mājas, mobilais telefons vienmēr ir uzlādēts, lai nepieciešamības gadījumā var sazināties ar tuviniekiem vai izsaukt palīdzību;
 • lejupielādēt VP mobilo lietotni Mana drošība, kurā iespējams ātri un ērti sazināties ar palīdzības dienestiem, kā arī nosūtīt tiem savas atrašanās vietas koordinātas;
 • ar gados jaunākiem bērniem pārrunāt iespējamās situācijas un rīcību, lai bērns zinātu, kā rīkoties viņam neierastos gadījumos, īpaši, ja kādu iemeslu dēļ bērnam tuvumā nav neviena pieaugušā.


 

 

Visu rakstu lasi šeit:


 

 

 

 

 
0 Pievienot komentāru

Saistītie raksti

Kategorijas