Būbas, papuļi, kapeļi, pakutelīši – Latvijas bērni visradošāk jaunus vārdus veido kartupeļiem

Kategorijas