Foto: Shutterstock.com

Likvidējot darba vietu, grūtnieci atlaist nedrīkst, ja vien nav pārkāpti noteikti Darba likuma punkti


Vai drīkst atlaist grūtniecei, ja tiek likvidēta darba vieta

 28. jūlijs 2015 16:00 Mammamuntetiem.lv Jautājums & atbilde

Portāla Mammamuntetiem.lv lasītāja atsūtījusi vēstuli "Pēc nepilna mēneša manu darba vietu mikrouzņēmumā likvidēs. Tobrīd būšu 4. grūtniecības mēnesī. Kā vispareizāk rīkoties šajā gadījumā?"

 Kā rīkoties, ja mikrouzņēmums, kurā strādā grūtniece, plāno likvidēt darba vietu, skaidro Valsts Darba inspekcijas vadošais juriskonsults Raivi Bušmanis.


Darba likuma 109.panta pirmā daļa nosaka, ka darba devējam aizliegts uzteiktdarba līgumu ar grūtnieci, kā arī  ar sievieti pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti, — visā barošanas laikā, bet ne ilgāk kā līdz bērna divu gadu vecumam, izņemot gadījumus, kas noteikti šā likuma 101.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā.

 

Darba devējam aizliegts uzteiktdarba līgumu ar grūtnieci, kā arī  ar sievieti pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti, — visā barošanas laikā.

 

Darba likums: 101. pants 

Darba devējam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu, vienīgi pamatojoties uz apstākļiem, kas saistīti ar darbinieka uzvedību, viņa spējām vai ar saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu uzņēmumā, šādos gadījumos:

1) darbinieks bez attaisnojoša iemesla būtiski pārkāpis darba līgumu vai noteikto darba kārtību;

2) darbinieks, veicot darbu, rīkojies prettiesiski un tādēļ zaudējis darba devēja uzticību;

3) darbinieks, veicot darbu, rīkojies pretēji labiem tikumiem, un šāda rīcība nav savienojama ar darba tiesisko attiecību turpināšanu;

4) darbinieks, veicot darbu, ir alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī;

5) darbinieks rupji pārkāpis darba aizsardzības noteikumus un apdraudējis citu personu drošību un veselību;

10) tiek likvidēts darba devējs — juridiskā persona vai personālsabiedrība.

 

Tādējādi darba devējam ir tiesības uzteikt darba līgumu ar grūtnieci Darba likuma 101.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā noteiktajos gadījumos.


Konkrētajā gadījumā jāskatās, uz kāda pamata (saskaņā ar kuru Darba likuma punktu) darba devējs ir nodomājis izbeigt darba tiesiskās attiecības ar grūtnieci un gadījumā, ja uzņēmums tiek likvidēts (atlaišana tiek organizēta saskaņā ar Darba likuma 101.panta pirmās daļas 10.punktu), tad iespējams atlaist arī grūtnieci.

 

Konkrētajā gadījumā jāskatās, uz kāda pamata (saskaņā ar kuru Darba likuma punktu) darba devējs ir nodomājis izbeigt darba tiesiskās attiecības ar grūtnieci un gadījumā, ja uzņēmums tiek likvidēts (atlaišana tiek organizēta saskaņā ar Darba likuma 101.panta pirmās daļas 10.punktu), tad iespējams atlaist arī grūtnieci.Ja tas ir kāds cits pamats, darbiniece var vērsties Valsts darba inspekcijā ar iesniegumu par Darba likuma pārkāpumu. Precīzākai konsultācijai iesakām vērsties Valsts darba inspekcijas Konsultatīvajā centrā vai reģionālajās struktūrvienībās klātienē, līdzi ņemot visus dokumentus (sīkāka informācija par pieņemšanas laikiem un adresēm: http://www.vdi.gov.lv/lv/kontakti/).
 

Papildus informācija
Saskaņā ar Darba likuma 122.pantu darbinieks var celt tiesā prasību par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu viena mēneša laikā no uzteikuma saņemšanas dienas. Atbilstoši Darba likuma 125.pantam darba devējam ir pienākums pierādīt, ka darba līguma uzteikums ir tiesiski pamatots un atbilst noteiktajai darba līguma uzteikšanas kārtībai. Ņemot vērā minēto, norādām, ka darba devēja uzteikuma tiesiskuma un pamatotības vērtēšana ir tiesas kompetencē un Valsts darba inspekcija to nevērtē. Valsts darba inspekcija var vērtēt vienīgi uzteikuma procedūras ievērošanu un, konstatējot tās pārkāpumu, VDI ir tiesīga uzsākt administratīvā pārkāpuma lietvedību.

 

Lasi vēl: Situācija Latvijā: Grūtniece, atlaista no darba, paliek bez māmiņalgas
0 Pievienot komentāru

Kategorijas