Skolēnu dzejoļi tētim

 20. septembris 2012 12:45 Dzejolis

Vislatvijas akcijā „Uzraksti tētim dzejoli!” iesaistījušies arī daudzi jo daudzi skolēni! Īpašs paldies skolotājām, kas mudinājuši savus audzēkņus radīt dzejas rindas īpaši savam tētim. Vairāk par akciju lasi šeit.Foto: Marika Eglīte

/Tētis zina, kā labāk būt / Kā, darbu darot, prieku gūt.


 

 
Grobiņas pamatskolas skolēnu dzejoļi, kas veltīti Tēva dienai. Dzejoļus apkopojusi skolotāja Inese Antāne. 
 
Tētis.
Tēvs ir katram bērnam savs,
Tāpēc ka tas tētis tavs.
Mīļākais un jaukākais,
Foršākais un stiprākais.
 
Iemāca tas visu ko,
Katram bērnam svarīgo.
Stāsta jokus arī tas.
Spēlēs līdzi darbojas.
 
Skriet tad arī ejam mēs,
Kurš gan mūs vairs panākt spēs.
Tētis man vislabākais,
Vienmēr uz šīs pasaules!
 
/Annija Bluka, 6.a klase, 2012/
*****************************
 
Tētim
Ir saulains rīts
Kā spoža zvaigzne,
Ieklaudzas durvis, viņš nāk,
Ar smagu, sastrādātu soli.
Man pretim savu roku sniedz.
Tad atskan rīta sveiciens,
Tik drošs ir tēva plecs,
Pat tad, kad dažreiz asaras acīs,
Tad noder tēva plecs,
Paldies tev, tēt, par pirmo soli,
Iemācīto......
Tu esi tā kā saules stars!
 
/Emīls Niedols, 6.a klase, 2012/
**********************************
 
Es un tētis.
Pirmais vārds, ko teicu- tētis.
Tētis man daudz ko ir devis.
Ceļojumā vedis!
Un mīlestību devis.
Tētis ir tas, kurš padomus devis.
Tētis ir tas, kurā gudrības smeļos.
Tētis ir tas, kura acīs paskatoties, redzu jaukas lietas.
Tētis ir tas, uz kura lūpam paskatoties, redzu pār tām līst daudz labu vārdu, kurus
viņš man ir teicis.
Es mīlu savu tēti!

/Paula Niķele, 6.a klase, 2012/
***************************************
 
Tēvs
Tēvs ir man
Un tēvs ir tev,
Katram savadāks
Jā gan!
 
Pirmos smieklus smējām kopā,
Pirmos soļus spērām kopā.
Mīļo draudziņ, saki Tu:
"Kā ar tēti kopā tu?"
 
Kā viņš mani mīlēja-
Loloja un skoloja!
Mīļus vārdus sacīja,
Gudrības mācīja!
 
Mēs tētus mīlam,
Tēti mīl mūs.
Mēs to jau zinām,
Tagad zināt to arī jūs!
 
/Paula Grundmane, 6.a klase, 2012/
***************************************
Mans tētis
Siltums no saules,
Mīlestība no tēta,
Spēks no zemes,
Gudrība no grāmatas.
 
Lai es augtu liels un stiprs,
Tēta padoms noderēs,
Vienmēr labi mācīties,
Zināšanas gūt.
 
Dzīvē vienmēr sajutīšu,
Tēta gādību un rūpes,
Mani vienmēr pasargās,
Daudz ko dzīvē iemācīs.
 
/Tomass Skripko, 5.b klase, 2012/
*********************************************
 
Tētis
Kas ir mammai otra puse?
Kas prot strādāt smagus darbus?
Kas prot taisīt putnu būri?
Kas prot stūrēt auto stūri?
Kas nes plecos mazo brāli?
Kas prot priecāties un jokot?
Protams, tas ir tētis mans
Pasaulē vislabākais!
 
/Alise Freiberga, 5.b klase, 2012/
************************************
 
Tētis
Mans tētuks ir visgudrākais,
Vismīļākais uz pasaules.
Man daudzas lietas iemāca,
Kas pasaulē šai noderēs.
Kā āboli krīt rudenī,
Un izdzīvot var putenī.
Kā kopā salikt riteni
Un aprēķināt virteni.
 
Viņš bieži smejas, jokojas,
Pat tad, kad kaimiņmājā spokojas,
Uz viņu varu paļauties
Un droši viņam piekļauties.
 
/Kintija Laima Trinkūna, 5.b klase, 2012/
*****************************************
 
Tētis
Kā visiem bērniem, arī man,
Ir tētis liels un drosmīgs gan.
Katru dienu solī raitā,
Tētis dodas darba gaitā.
No darba mājās viņu gaidu,
Kad durvis atver, tad es smaidu.
Lai tētis būtu labā omā,
Man grāmatas jāsakārto somā.
Mums patīk kopā parunāt,
Tā daudz ko varam uzzināt,
Par to, kas jauns un svarīgs mums,
To nekad neuzzināt jums.
Nieku nav, ir jēga visam,
Jo mēs ar tēti draugi esam.
 
/Jānis Freimanis, 5.b klase, 2012/
*********************************
 
Mans tēvs
Tēvs, mans paraugs un balsts,
Mans lepnums un spēks,
Kā akmens, aiz kā paslēpties,
Kā klints, aiz kā patverties.
Bet arī mīļš un jauks
Kā zēns, ar kuru pa pļavu skriet
Un no virves šūpoles siet.
Kā tētis, kā paraugs, kā draugs,
Kā sapnis, kurš ir bijis jauks.
 
/Aigars Kiselovs, 5.c klase, 2012/
**************************************
 
Mans tētis.
Tētis mans ir diezgan stingrs,
Reizēm viņš ir arī vingrs.
Dažreiz mani sabārt var,
Likt, lai kādu darbu dar'.
Tētis mans ir arī stiprs,
Visās jomās diezgan ņiprs.
Darbus veic viņš apzinīgi,
Čakli, veikli, atbildīgi.
Tētis mans ir arī strādīgs,
Un par visiem arī gādīgs.
Visu vienmēr nokārto,
Dažreiz gudri paprāto.
Tāds nu ir mans tētis Jānis,
Nekad nepaies viņš sānis.
Reizēm jautri uzsmaidīs,
Mani mājās sagaidīs.

/Valters Hūns, 5.c klase, 2012/
**********************************
 
Nākamo dzejoli sacerējuši Apes novada Gaujienas pirmsskolas izglītības iestādes "Taurenītis"' sagatavošanas grupas bērni (visi 17) kopā ar skolotāju Māru Lazdiņu un skolotājas palīgu).
 
Tādi mūsu tēti ir...
Pastāstīt mēs gribam ļoti,
Kādi mūsu tēti ir?
Vienam tētis baigais čoms
Otram foršs un mīļš
Kādam čakli strādā firmā,
Kādam lauva iekšā mīt.
Citam mednieks, pārtiku kurš gādā.
 
Manējais māk zivis zvejot
Drauga tētis mājās dzīvo
Labi gatavot tas māk
Mazo māsu auklēt prot.
Tomēr lielā mīlestība viņa
Mazam brālim, mammai, man
Tiek no mums, kad nauda tam!
Saldumus pērk lielām čupām
Ak, cik mīļš un dārgs tas man,
Tad, kad nauda tēta makā skan.
***************************************************

Signija Smiltāne 12. g., Madonas novads, Praulienas pagasts
 
MANS TĒTIS
Mans tētis ir vismīļākais,
Un labākais uz pasaules.
Viņš katru mīļu dienu
Man uzbur kā pasaku.
 
Tētis vienmēr ir jautrs
Sirsnīgs un gādīgs.
Viņam par mani ptīk rūpēties, 
Tik ļoti, ļoti.
     
Viņam hokejs ļoti patīk, 
Neizlaiž spēli viņš nevienu.
Ziemā tētis mani arī ved uz hokeju, 
Jo man tas arī ļoti patīk.
                                     
Man ar tēti ļoti patīk
Iepirkties, nudien.
Jo viņš vienmēr visu pērk, 
Ko man ļoti kārojās.
                     
Mans tētis ir vismīļākais                           
Un vienīgais man pasaulē,               
Jo neviens cits nav mans tētis,                                 
Kā tikai mans tētis. 
 
*****************************************************
Vēstule tēvam
Sveiks, tēt!
Šodien ir Tēva diena.
Nerunāsim par pienākumiem.
Parunāsim par tiesībām.
Tev ir tiesības būt kopā ar mani.
Tev ir tiesības atbalstīt mani.
Tev ir tiesības saprast mani.
Tev ir tiesības mīlēt mani.
Es priecājos, ka Tu tās izmanto.
Es priecājos, ka Tu man esi.
 
P.S. Es arī Tevi mīlu.
Tava meita.
 
/Una Kalniņa, 9.a klase, 2012/
*********************************************
 
Mūsu tētis
Ik rītu uzsākt omā labā,
Ir mūsu tēta dabā.
Viņš mājās visus modina,
Uz skolu doties mudina.
Tētis pats uz darbu brauc,
Brīžam tā, ka riepas kauc,
Jo viņam darbs ir atbildīgs –
Gan smags, gan skarbs, gan iespaidīgs.
Arī mūs viņš māca tā,
Jābūt apzinīgiem, lai vai kā!
Tētis zina, kā labāk būt,
Kā, darbu darot, prieku gūt.
Par to es viņam cieņu dodu,
Jo zinu – jāuzvar ar godu.
Tētis man ir arī draugs,
Bet es viņa acuraugs.
 
/Anrijs Lībeks, 7.a klase, 2012/
*********************************************
 
Dzejolis Tētim
Katra sapnis turēt tēta roku,
Pasmieties par viņa joku,
Iedot bučiņu uz vaiga,
Būt pret viņu vienmēr maigam.
 
Iedzert kopā saldu tēju,
Uzdejot kaut lēnu deju.
Viņam acis spoži mirdz,
Man no prieka lēkā sirds.
 
No tāla attāluma savus smaidus sūtu,
Viņa sirdspukstus es jūtu.
Viņš vakaros lasīja pasakas,
Aiz laimes,kad viņš bija,bira asaras.
 
Paliksim uz mūžu kopā,
Turēsimies ģimenē ciešā lokā.
Līksmosim,ka tētis ir,
Un mūs nekas nekad neizšķirs!
 
/Diāna Mainiece,15 gadi,Bebri, 2012/
*******************************************
 
Tētis.
Nesen tēvu diena bija,
Visu laiku visur lija.
Tas nekas, ka laiks ir slikts,
Tētis šodien nav vairs pikts.
 
Ko tad tur nu dusmoties,
Vajag pavasarī pušķoties.
Pavasaris diezgan tālu,
Bet es tētim blakus stāvu.
 
Ai, kā mīlu viņu es!
Mammu arī mīlu es.
Tētim allaž priecīgs prāts,
Ģimene - kā puķu dārzs!
 
/Dārta Kaparkalēja 12.gadi, 2012/
**********************************************
 
 
Bebru internātvidusskolas skolēnu dzejoļi, kas veltīti Tēva dienai. Dzejoļus apkopojusi skolotāja Daila Strika
 
Tētu diena 
Tētu diena atnākusi,
Visus tētus gribam sveikt.
Dāvāt jaukas dāvanas
Un mīļot mūsu tētu šajā dienā.
Sabučot, samīļot, priecāties un dzīvot.
 
/Sabīne, 6. klase, 2012/
**********************************************
 
Tētim
Tētim šodien svētki,
Steigsim viņu sveikt.
Maigu buču iedosim, 
Lielu „hagu” sniegsim.
 
/Elīza, 6. klase, 2012/
**********************************************
 
Vienīgais 
Tēti, tēti tu tik labs,
Esi tu man vienīgais.
Un es ceru, un es ticu,
Ka būsi man vislabākais.
 
/Elīza, 6. klase, 2012/
**********************************************
 
***
Mammu, mammu celies augšā!
Tēta svētki taču klāt!
Ātri, ātri, aši, aši jāsteidz viņu sumināt!
 
Tēti, tēti tu tik liels, 
Mūs tu laidi pasaulē.
Esi tu, esam mēs,
Bet tomēr visi kopā mēs. 
 
/Maija, 6. klase, 2012/ 
**********************************************
 
Mūsu tēti
Visstiprākie ir mūsu tēti,
Kuri nav mums pārāk lēti.
Tie prot priecāties un smiet,
Reti kad vēl asras liet.

Mūsu tēti gudrākie,
Mīļākie un jaukākie.
Prot tie saimniekot un mācīt,
Teikt mums labunakti, lācīt!

/Raisa, 2012/0 Pievienot komentāru

Kategorijas