Dzejoļi un tautasdziesmas tētim

Dzēsts lietotājs

Jāuzdod jaunajiem dzejniekiem uzdevumu - sacerēt virknīti ar dzejoļiem īpaši tētiem. Esmu grāmatās tos meklējusi, bet visur tik māte un māte, varētu domāt, ka bērnus stārķis atnes 

Dzēsts lietotājs

Antons Austriņš."Bērna vakars'

"Māmiņ, padod mēnestiņu,
Paspēlēšos es ar viņu!"
Stiepjas bērna rociņa,
Mēness spīd kur lodziņā.
"Mēnestiņš, bērns, tālu, tālu.
Redzi tur to mākoņvālu?
Kad tas melnais gaismu segs,
Tētis uguni mums degs."

Nezinu nekā skaistāka par tēva tēlu Annas Brigaderes autobiogrāfiskajā triloģijā  un Austriņa bērnības atmiņu grāmatā "Puiškans".Dzēsts lietotājs

Emuāros viens ļoti skaists dzejolītis:

11.09.2011 11:23
*
Velta Jēkabsone
teica:
Kā toreiz, kad vēlējos klēpī Tev ierāpties,
Un tā, kā tikai bērns prot – mīļi pieglausties..
Es šodien Tev gribu pateikt paldies,
Ka esi man tētis, kas nav baidījies
Vienmēr būt mans labākais draugs...
Un šodien nekas nav mainījies,
Tik vien kā drīz pretī mazbērni skries,
Laiks ievilks sejā gadu zīmes,
Pa drusciņai visu, visu no dzīves:
No rudens rītiem, kad sēnēs gājām,
No sienu pļaujas pa takām gar mājām,
No ganību laukiem, kur gotiņas vedām,
No vasaras takām gar kaimiņu sētām,
No ziemas dvesmas, kad pēc eglītes gājām,
No svētku pīrāgiem no mūsu mājām...
No visa, visa, ko kopīgi veicām,
No visa tā, ko viens otram uzticējām...
Tu vienmēr būsi mans labākais draugs,
Vienmēr kā tētis – mīļš un labs..
Es vēl kā bērns Tev pieglausties steidzu,
Un no sirds Tēva dienā sveicu!
 

Saistītie raksti

Kategorijas