Dzejolis par karavīriem (Ziedonis Purvs)

 21. aprīlis 2009 13:15 Dzejolis

Un saule kāpj un namu logos nolīst,
Uz brīdi Rīga aiztur elpu dzīvo:Un saule kāpj un namu logos nolīst,
Uz brīdi Rīga aiztur elpu dzīvo:
Iet sirmi vīri stingrā gvardu solī,
Un kauju slava viņu dziesmā plīvo.
Un gājienā pa ielu karogoto,
Šķiet, blakus dzīvajiem iet kritušie,
Lai cauri Rīgai, cauri mūžiem dotos,
Un zvaigznes nemirstība pierē tiem.