Absurds: vientuļa divu bērnu māte paliek parādā alimentu nemaksātājam

Rīgas rajona tiesa piespriedusi divu meitu mātei maksāt bērnu tēvam – uzturlīdzekļu nemaksātajam “soda naudu” – 1353 eiro, par to, ka viņa tēvam nav nodrošinājusi vīrieša pieprasīto saskarsmi ar bērnu, neskatoties uz to, ka tēvam ir gandrīz 15 000 eiro liels uzturlīdzekļu parāds.
Šobrīd prokuratūra gan lēmusi par kriminālprocesa ierosināšanu sakarā ar izvairīšanos no uzturlīdzekļu samaksas, bet tas neatceļ tiesas lēmumu, ka mātei jāmaksā meitu tēvam “tiesas izdevumi”.

FOTO: Shutterstock.com

Šobrīd prokuratūra gan lēmusi par kriminālprocesa ierosināšanu sakarā ar izvairīšanos no uzturlīdzekļu samaksas, bet tas neatceļ tiesas lēmumu, ka mātei jāmaksā meitu tēvam “tiesas izdevumi”.

Tēvs saviem bērniem var nemaksāt uzturlīdzekļus un palikt parādā gan mātei, gan valstij ievērojamas summas, bet atrast naudu, lai tiesātos ar savu bērnu māti, maksātu naudu advokātam un pēc tam iztērēto piedzīt no savu bērnu mātes, var, respektīvi – atņemt naudu saviem bērniem viņš var, un pie tam to akceptē tiesa!

 

Parāds parādniekam brālis

Divu meitu mātei, kurai bērnu tēvs uzturlīdzekļos jeb alimentos ir parādā 3220,42 eiro, bet Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai – 11 253,57, ar tiesas lēmumu šim vīrietim–parādniekam jāmaksā 1353,57 par to, ka viņa tēvam neesot nodrošinājusi saskarsme ar meitu, kā viņš to bija vēlējies, Jauns.lv pastāstīja jurists Jānis Zeltiņš.

“Līdz ar to sanāk, ka no bērna mātes tiek piedzīti tiesas izdevumi, kas iegūti izvairoties no uzturlīdzekļu samaksas. Manuprāt, absurdi,” viņš rezumē un turpina: “Valsts apgalvo, ka dara visu, lai cīnītos ar uzturlīdzekļu nemaksātājiem. Bet nu esam saskārušies ar to, ka valsts ne tikai necīnās ar uzturlīdzekļu nemaksātāju, bet pat to aizstāv.

 

Divu meitu tēvs, kuram ir 12 tūkstoši liels parāds Uzturlīdzekļu fondam un 3000 eiro parāds bērna mātei, spēj samaksāt divus tūkstošus par advokāta pakalpojumiem, turpinot nemaksāt uzturlīdzekļu parādu! 

 

Un 1400 eiro šobrīd tiek piedzīts ar tiesas spriedumu no divu bērnu mātes. Tiesībsarga birojs saka, ka situācija ir absurda un aicina sūdzēties policijā un prokuratūra, bet tas neatceļ spriedumu.”

 

Nav “acīmredzama pamata”

Bērnu tēvs 2021. gada 8. oktobrī pret savu atvašu māti cēla prasību Rīgas rajona tiesā, kurā, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 1., 6., 24., 134. panta otro daļu, 244.9 panta pirmo daļu, 244.10 pantu, Civillikuma 181. un 182. panta, lūdza noteikt saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību ar meitām. Ar Rīgas rajona tiesas 2022. gada 6. maija spriedumu prasītājam tāda tika noteikta, tas ir – vasarā vienu mēnesi, jūlijā, meitas pavada pie tēva.

 

Reklāma
Reklāma

Tā kā māte šajā konkrētajā tiesvedībā bija “zaudētāja”, no viņas ar tiesas spriedumu par labu prasītājam (meitu tēvam) tika piedzīti tiesas izdevumi: valsts nodeva 70 eiro, ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi 8,57 eiro un ar lietas vešanu saistītie izdevumi par advokāta palīdzību 1275 eiro, kopā – 1353,57  eiro.

 

Atbildētāja iesniedza apelācijas sūdzību, kurā pārsūdzēja spriedumu daļā par saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību vasarā (jūlijā) un daļā, kas attiecas uz tiesāšanās izdevumu piedziņu. Meitu mātei nācās iztikt bez juridiskās palīdzības, jo zvērināta advokāta pakalpojumus viņa nevar atļauties, bet atbildētājs nespēj samaksāt valstī noteiktos minimālos uzturlīdzekļus meitām, taču atļauties samaksāt zvērināta advokāta rēķinus var!

 

Ar Latvijas Republikas Senāta rīcības sēdes šī gada 23. janvāra lēmumu tika atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību. Izvērtējot atbildētājas kasācijas sūdzību senatoru kolēģijai neradās “acīmredzams pamats” uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā

 

Alimentu nemaksātājs no 2016. gada

Meitu tēvam alimentus 30 % apmērā no minimālās mēneša darba algas Jelgavas tiesa piesprieda maksāt no 2016. gada 14. novembra. Ja šobrīd viņa kopējais parāds par uzturlīdzekļiem ir 14 473 eiro, tad tas nozīmē, ka viņš līdz šim vidēji saviem bērniem ir noskaudis 190 eiro ik mēnesi. Savukārt bērnu mātei vēl gadu, pakļaujoties tiesas spriedumam, ik mēnesi šim alimentu nemaksātājam nāksies maksāt “tiesas izdevumu parādu” – 120 eiro mēnesī. Māte par to ir sašutusi un Jauns.lv saka: “Neskatoties, ka bērnu tēvam ir uzturlīdzekļu parāds, man ir uzlikts pienākums atņemt bērniem līdzekļus un samaksāt advokāta izdevumus bērnu tēvam!”

 

Šobrīd prokuratūra gan lēmusi par kriminālprocesa ierosināšanu sakarā ar izvairīšanos no uzturlīdzekļu samaksas, bet tas neatceļ tiesas lēmumu, ka mātei jāmaksā meitu tēvam “tiesas izdevumi”.

 

Avots: jauns.lv, Elmārs Barkāns

Saistītie raksti