Pārceltās darba dienas 2023. gadā

2023. gadā 5. maija darba diena, kas iekrīt piektdienā starp sestdienu, 6. maiju, un svētku dienu, 4. maiju, no valsts budžeta finansējamās valsts pārvaldes iestādēs, kurās noteikta piecu dienu darba nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai, ir pārcelta uz sestdienu – 20. maiju, ziņo Labklājības ministrija.
2023. gadā tiks pārcelta viena darba diena.

FOTO: Shutterstock.com

2023. gadā tiks pārcelta viena darba diena.

Rīkojuma projekts „Par darba dienas pārcelšanu 2023. gadā” otrdien, 2022. gada 21. jūnijā, pieņemts valdības sēdē. 

 

Darba likumā ir noteikts, ja darba nedēļas ietvaros viena darba diena iekrīt starp svētku dienu un nedēļas atpūtas laiku, darba devējs šo darba dienu var noteikt par brīvdienu un pārcelt to uz sestdienu tajā pašā nedēļā vai citā nedēļā tā paša mēneša ietvaros. Rīkojums par šādu darba dienas pārcelšanu nākamajā gadā ir jāizdod ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. jūlijam.

 

Saskaņā ar likumu ja darbinieks savas reliģiskās pārliecības vai citu pamatotu iemeslu dēļ nevar ierasties darbā pārceltajā darba dienā, šī diena tiek uzskatīta par darbinieka ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma dienu vai, vienojoties ar darba devēju, tā tiek atstrādāta citā laikā. Darba dienas pārcelšanas gadījumā minētais darbs nav uzskatāms par virsstundu darbu.

 

Reklāma
Reklāma

Darba dienu pārcelšana tiek īstenota jau daudzus gadus un kļuvusi par tradīciju. 

Pārceļot darba dienu, tiek nodrošināta nedēļas darba laika nepārtrauktība tajā nedēļā, no kuras tā tiek pārcelta, savukārt iedzīvotājiem ir nodrošināts lielāks atpūtas dienu skaits pēc kārtas, kuras tie varēs izmantot pēc sava ieskata. Turklāt kopējais darba dienu skaits kalendārajā gadā nemainīsies.

 

2023. gada 5. maijs ir vienīgā darba diena, kura tiks pārcelta nākamajā gadā. 

Saistītie raksti