Pret Covid-19 vakcinētajiem slimības pabalstu līdz februāra beigām izmaksās no pirmās dienas

Plānots līdz valstī izsludinātās ārkārtas situācijas beigām 28. februārim atjaunot slimības pabalsta izmaksu no valsts budžeta līdzekļiem personām, kurām ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai kuras ir saņēmušas atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19.
Personām ar akūtām augšējo elpceļu infekcijām no darbnespējas pirmās līdz trešajai dienai izsniegs darbnespējas lapu B un par šo periodu piešķirams un izmaksājams slimības pabalsts.

FOTO: Shutterstock.com

Personām ar akūtām augšējo elpceļu infekcijām no darbnespējas pirmās līdz trešajai dienai izsniegs darbnespējas lapu B un par šo periodu piešķirams un izmaksājams slimības pabalsts.

Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" paredz, ka personai, kurai ir Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai kura ir saņēmusi atzinumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju pret Covid-19 un kurai laikposmā no šā gada 17. janvāra līdz 28. februārim izsniegta darbnespējas lapa sakarā ar saslimšanu ar Covid-19, slimības pabalstu piešķir un izmaksā no pirmās darbnespējas dienas.

 

Personām ar akūtām augšējo elpceļu infekcijām no darbnespējas pirmās līdz trešajai dienai izsniegs darbnespējas lapu B un par šo periodu piešķirams un izmaksājams slimības pabalsts.

 

Reklāma
Reklāma

Ja persona būs nosūtīta veikt analīzes par saslimšanu ar Covid-19 un analīzes ir pozitīvas, tad slimības pabalstu piešķirs par laiku no darbnespējas pirmās dienas līdz dienai, kad persona būs atguvusi darbspējas. Savukārt, ja analīzes ir negatīvas, bet darbnespēja turpinās, izsniegtā darbnespējas lapa B noslēdzama trešajā darbnespējas dienā un tad atverama darbnespējas lapa A. 

 

Šāda kārtība jau iepriekš bija spēkā līdz 31. decembrim. Tādējādi Saeimā pieņemtie grozījumi bija nepieciešami, lai termiņu pagarinātu.