Līdz gada beigām studenti turpinās saņemt 200 eiro minimālo mēneša stipendiju

7. septembrī Ministru kabinets atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos grozījumus noteikumos par stipendijām, kas paredz arī 2021./2022. mācību gada rudens semestrī paaugstināt minimālās stipendijas apmēru no 99,60 līdz 200 eiro, kā arī palielināt kopējo saņēmēju skaitu (~743 papildu stipendijas).
Līdz gada beigām studenti turpinās saņemt 200 eiro minimālo mēneša stipendiju

FOTO: Shutterstock.com

Lēmums pieņemts, izvērtējot Covid-19 radītās sociālekonomiskās krīzes sekas un joprojām pastāvošo risku, ka liels studējošo skaits varētu pārtraukt studijas, jo ir mazinājušies ienākumi gan ģimenēm, gan pašiem studējošiem, kā arī  turpinās nelabvēlīgāka darba tirgus situācija.
 

Stipendijas 200 eiro apmērā no 2021. gada 1. septembra līdz 31. decembrim konkursa kārtībā saņems studenti, kas studē valsts finansētajās budžeta vietās koledžas, bakalaura un maģistra līmeņa programmās, kā arī rezidentūrā medicīnā. Papildu finansējums tiks sadalīts proporcionāli valsts budžeta finansēto studiju vietu skaitam. Uz stipendiju konkursa kārtībā var pretendēt studējošais, kurš noteiktajā termiņā sekmīgi nokārto nepieciešamos pārbaudījumus un pilnībā iegūst attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu.

 

Reklāma
Reklāma

Tā kā esošais stipendijas apmērs 99,60 eiro var būt nepietiekams, lai noturētu izcilākos studējošos augstskolās, un stipendijas apmērs nav pārskatīts vairāk nekā 10 gadu, IZM ir rosinājusi no 2022. gada 1. janvāra palielināt minimālo stipendiju no 99,60 eiro uz  140 eiro. Attiecīgie grozījumi noteikumos par stipendijām tiks sagatavoti un iesniegti Ministru kabinetā un jautājums par papildu nepieciešamo finansējumu tiks izskatīts budžeta pieņemšanas procesā.