Izlemts, kad skolēniem būs brīvlaiks, kuros datumos diagnosticējošie darbi un eksāmeni

Šodien valdība pieņēma lēmumus, kuri nosaka 2020./2021. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laikus, eksāmenu skaitu par vispārējo vidējo izglītību un noteikumus, kas regulē 1. un 12. klases brīvlaikus 2. semestrī.
12. klašu skolēniem šogad un nākamgad kārtot trīs obligātos eksāmenus.

FOTO: Shutterstock.com

12. klašu skolēniem šogad un nākamgad kārtot trīs obligātos eksāmenus.

Šogad un arī nākamgad 12. klašu skolēniem nebūs obligāti jākārto ceturtais jeb izvēles eksāmens, bet centralizētie eksāmeni svešvalodās notiks maijā. Vienlaikus 12. klašu skolēniem pavasara brīvlaiks noteikts no 15. līdz 19. martam, bet 1. klasēm, kurām ārkārtas situācijas dēļ tika pagarināts brīvlaiks, februārī brīvlaika nebūs. Diagnosticējošie darbi 3. klasēm notiks martā. Šādus lēmumus par izglītības procesa norisi otrajā mācību semestrī ceturtdien pieņēma valdība, Informēja Valsts izglītības satura centrs (VISC).
 

Valdība lēmusi 12. klašu skolēniem šogad un nākamgad kārtot trīs obligātos eksāmenus, lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību. Ceturtais jeb izvēles eksāmens nebūs jākārto obligāti. Trīs obligātie eksāmeni, kas būs jākārto:

 

  • latviešu valodā,
  • vienā svešvalodā,
  • matemātikā,
  • ceturtais eksāmens nav obligāts, tas kārtojams pēc izvēles, ja tas nepieciešams iestājai augstākās izglītības iestādē.
     

Savukārt 3.klases diagnosticējošie darbi notiks martā:

 

Reklāma
Reklāma
  • mutvārdu daļa no 25. janvāra līdz 2. martam;
  • rakstu daļa – 3. martā;
  • matemātika – 9. martā;
  • Latviešu valoda mazākumtautību izglītības programmās – 11. martā.


Ņemot vērā to, ka visiem skolēniem mācības notiek attālināti, par 9. klašu gala pārbaudījumu norisi valdība lems februāra sākumā. Ja 9. un 12. klases skolēniem būs iespēja atgriezties klātienes mācībās vai apmeklēt individuālās konsultācijas klātienē pēc 7. februāra, tad plānots, ka noslēguma pārbaudījumi, lai iegūtu pamatizglītību, notiks, ja epidemioloģiskā situācijas dēļ klātienes mācību vai konsutlāciju norise nebūs iespējama, tad 9. klases skolēniem būs iespēja veik monitoringa darbus pēc Lieldienām, lai vēl līdz mācību gada noslēgumam uzlabotu tās zināšanas un prasmes, kas būs nepieciešamas nākamajā mācību posmā.