Ģimenes valsts pabalsts līdz bērna 19 gadu vecumam

Ģimenes valsts pabalstu piešķir māmiņai, tētim vai aizbildnim, kurš audzina bērnu līdz 15 gadu vecumam vai arī līdz 19 gadiem, ja bērns mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā.

FOTO: Ieva Bērtulsone, celiq@inbox.lv

Laika periodā no 2009.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 31.decembrim ģimenes valsts pabalsta apmērs par katru bērnu ir astoņi lati mēnesī. Tas ir krīzes laika lēmums un valdība sola, ka 2012. gada 31. decembrī varētu atgriezt noteikumus, kas paredz lielāku pabalsta apjomu par katru nākamo bērnu.

Ģimenes valsts pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem, aizbildnim vai bērna faktiskajam audzinātājam, kurš ir noteikts ar bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu.

Pabalstu piešķir par katru bērnu, vecumā līdz 15 gadiem, vai ir vecāks par 15 gadiem, mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā. Šādā gadījumā pabalstu piešķir uz laiku, kamēr bērns apmeklē izglītības iestādi, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad viņš sasniedz 19 gadu vecumu vai stājas laulībā.

Šobrīd pabalstu piešķir un izmaksā arī bērna pirmajā gadā, taču sākot ar 2010. gada 3. maiju to piešķirs un izmaksās sākot no viena gada vecuma. Tātatd, par bērnu, kas piedzimis līdz 2009.gada 30.jūnijam vai 306 dienu laikā no 2009.gada 1.jūlija, ģimenes valsts pabalstu piešķir un izmaksā arī līdz dienai, kad bērns sasniedz viena gada vecumu.


Lai saņemtu ģimenes valsts pabalstu, kāds no vecākiem, viņu pilnvarota persona vai aizbildnis jebkurā VSAA nodaļā iesniedz rakstveida pieprasījumu par pabalsta piešķiršanu, bērna dzimšanas apliecību, izziņu no vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādes par katru mācību gadu, ja bērns ir vecāks par 15 gadiem.

Reklāma
Reklāma


Ģimenes pabalsta izmaksa no 15-19 gadu vecumam tiek turpināta pamatojoties uz Izglītības ministrijas elektroniski sniegto informāciju par to, ka bērns turpina mācības.
Pabalstu nepiešķir par bērnu, kas atbilstoši valsts vai pašvaldību finansēto vietu skaitam uzņemts profesionālās izglītības programmās un saņem stipendiju.

Pabalstu neizmaksā vai pārtrauc izmaksāt par bērniem, kas atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.

Konsultēja Silvija Berga, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Daugavpils nodaļas pabalstu daļas vadītāja, izmantota informācija no labklājības ministrijas mājas lapas.