Bērna piedzimšanas pabalsts

Bērna piedzimšanas pabalsts ir paredzēts mazulim vajadzīgo lietu iegādei, un tā apmērs ir 296 lati. Vēl līdz 2010. gada 5.  aprīlim pienākas arī piemaksas, taču par mazuļiem, kas dzims sākot ar 2010. gada 6. aprīli viens no vecākiem saņems tikai 296 latus bez piemaksām.

Foto iesūtījusi Santa Ozoliņa

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Foto iesūtījusi Santa Ozoliņa

Tas ir vienreizējs pabalsts.To piešķir:
    * vienam no vecākiem par katru bērnu, kurš sasniedzis astoņu dienu vecumu un kuram piešķirts personas kods;
    * aizbildnim, ja bērns ņemts aizbildniecībā līdz viena gada vecumam.

Bērna piedzimšanas pabalsts ir 296 lati par katru bērnu.

Pie šīs summas ir piemaksa:
    * par pirmo bērnu - 100 lati;
    * par otro bērnu - 150 lati;
    * par trešo un katru nākamo bērnu – 200 lati.

Kopsummā jūs saņemsiet:
    * par pirmo bērnu– 396 lati;
    * par otro bērnu – 446 lati;
    * par trešo un katru nākamo – 496 lati.

Svarīgi zināt!
Ar 05.04.2010. stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 08.marta noteikumos Nr. 166 Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna piedzimšanas pabalstu un tie paredz, ka par bērniem, kas dzimuši 2010.gada 5.aprīlī vai vēlāk, bērna piedzimšanas pabalsts ir 296 lati bez šeit iepriekš minētās piemaksas. ( Ministru kabineta 26.05.2009. noteikumi Nr. 491 „Grozījumi Ministra kabineta 2005.gada 08.marta noteikumos Nr.166 Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna piedzimšanas pabalstu).
MK noteikumi Nr.166 zaudēja spēku ar 01.01.2010., taču to vietā stājās MK 22.12.2009. pieņemtie noteikumi Nr. 1546 Noteikumi par bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanu , kas paredz identiskus nosacījumus šeit iepriekš minētajiem.

Pabalstu varat pieprasīt jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļā.
Nepieciešamie dokumenti, kas jāiesniedz VSAA nodaļā ir:
    * jāuzrāda pase;
    * jāaizpilda pabalsta pieprasījuma veidlapa;
    * jāuzrāda oriģināls / jāiesniedz dokumenta kopija bērna dzimšanas apliecībai; aizbildņa apliecībai, bāriņtiesas lēmumam - ja esat aizbildnis.
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņems VSAA nodaļa atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai.

Cik ilgā laikā ir jāiesniedz pabalsta pieprasījums?
Pabalstu var pieprasīt viena gada laikā no bērna dzimšanas vai aizbildnības nodibināšanas dienas, ja bērns ņemts aizbildniecībā līdz viena gada vecumam.
Ja šis laiks ir nokavēts — pabalstu diemžēl neizmaksā.

Kur var saņemt pabalstu?

Pabalstu pārskaita uz Jūsu norādīto kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontu.

Materiāls publicēts pēc VSAA sniegtās informācijas

Reklāma
Reklāma