LIZDA aicina palielināt pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju palīgu darba algu

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) turpina risināt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu nodarbinātības aktuālos jautājumus, kas saistās gan ar darba slodzes veidošanās principu pārskatīšanu, gan daļēju darba samaksas nodrošināšanu no valsts budžeta, gan atbilstošu profesionālo atbalstu kompetencēs balstīta mācību satura īstenošanā.

LIZDA aicina pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju palīgus novērtēt kā ļoti nozīmīgu resursu pirmsskolas izglītības pakalpojuma kvalitatīvā nodrošināšanā.

FOTO: Shutterstock.com

LIZDA aicina pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju palīgus novērtēt kā ļoti nozīmīgu resursu pirmsskolas izglītības pakalpojuma kvalitatīvā nodrošināšanā.

LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga pozitīvi vērtē pašvaldību attieksmi pret izglītības jomā nodarbinātajiem un to, ka izglītība pašvaldībās vienmēr ir bijusi prioritāte. To apliecina tas, ka daudzas pašvaldības sistemātiski izglītībai ieplāno līdz 50% no budžeta, lai nodrošinātu izglītības pieejamību, kvalitāti, infrastruktūru, kā arī cienīgu atalgojumu pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbinātajiem, norādīts atklātajā vēstulē novadu un pilsētu domēm. 


Vēstulē izteikta pateicība par rasto iespēju pildīt 2018. gada 15. janvāra Ministru kabineta (turpmāk – MK) rīkojumu Nr. 17. , kas paredz pakāpeniski palielināt pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes vispārējā izglītībā, t. sk, pirmsskolā. MK noteikumi Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” paredz, ka sākot ar 2020.gada 1.septembri zemākā mēneša darba algas likme pedagogiem no pašreizējiem 750 euro tiek paaugstināta līdz 790 euro. 


Tālāk norādīts, ka analizējot publiski pieejamo informāciju par vakancēm, kā arī saņemot informāciju no nozarē strādājošajiem, aktualizējies jautājums par skolotāju palīgu darba samaksu, ņemot vērā, ka pirmsskolas izglītības iestādēs strādājošajiem pedagogiem tā tiek paaugstināta. 

 

Skolotāju palīgiem arī ir pienākums palīdzēt pirmsskolas pedagogiem sagatavoties izglītības programmas īstenošanai, nodrošināt bērna spējām atbilstošas radošās un sporta aktivitātes, saturīgu brīvā laika pavadīšanu, sadarbībā ar izglītības iestādi sniegt atbalstu bērnam izglītības satura apguvē. 


LIZDA atgādina, ka skolotāju palīgiem pirmsskolā atbilstoši pamatuzdevumiem: ēdināt, aprūpēt, mazgāt un ģērbt bērnus, ievērot bērnu dienas režīmu, veidot bērnos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaņas, sniegt nepieciešamo medicīnisko palīdzību ir virkne vēl ļoti nozīmīgu pienākumu. Skolotāju palīgiem arī ir pienākums palīdzēt pirmsskolas pedagogiem sagatavoties izglītības programmas īstenošanai, nodrošināt bērna spējām atbilstošas radošās un sporta aktivitātes, saturīgu brīvā laika pavadīšanu, sadarbībā ar izglītības iestādi sniegt atbalstu bērnam izglītības satura apguvē. 

Reklāma
Reklāma


LIZDA aicina pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju palīgus novērtēt kā ļoti nozīmīgu resursu pirmsskolas izglītības pakalpojuma kvalitatīvā nodrošināšanā. LIZDA vērš pašvaldību uzmanību par iespējamajiem riskiem, ka pārskatāmā nākotnē varētu strauji palielināties skolotāju palīgu vakanču skaits. Pēc IZM oficiālās statistiskas pirmsskolas skolotāju palīgu amata likmju skaits pašvaldībās kopumā sasniedz 10,105 tūkstošus no kuriem ir 215 vakances (2019./2020.m.g. sākumā). Viens no iemesliem, kāpēc neizvēlas strādāt par pirmsskolas skolotāju palīgiem ir darba slodzei, atbildībai un prasību izpildei neatbilstoša darba samaksa. 


LIZDA izsaka aicinājumu pašvaldības iespēju robežās rast iespēju paaugstināt pirmsskolas skolotāju palīgu zemāko mēneša darba algas likmi no 2020.gada 1.septembra, līdzīgi kā pedagogiem – vismaz par 5.34%. 


Ikvienam vecākam ir būtiski, lai ar viņa bērnu pirmsskolas izglītības iestādē strādā ne tikai pedagogi, bet arī skolotāja palīgi, kuri jūtas novērtēti atbilstoši paveiktajam darbam un atbildībai. LIZDA lūdz rast iespēju pašvaldībās paaugstināt skolotāju palīgu darba algas likmi un pieņemt lēmumu, lai proporcionāli pedagogu darba algas pieauguma grafika soļiem tiktu paaugstināta arī pirmsskolas skolotāju palīgu zemākā darba algas likme. 


LIZDA ir pārliecināta, ka pirmsskolas skolotāju palīgi augstu novērtēs pašvaldības rūpes un būs pateicīgi, ja pašvaldības atsauksies LIZDA aicinājumam un no 2020.gada 1.septembra palielinās skolotāju palīgu darba algas likmi savas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. 

Saistītie raksti