Precizē ieteikumus bērnudārziem Covid-19 izplatības ierobežošanai

Izglītības un zinātnes ministrija ir sagatavojusi precizētas prasības pirmsskolas izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 izplatības ierobežošanai. Tās piemērojamas no 2020.gada 1.augusta. 

 

FOTO: Shutterstock.com

Rekomendācijās norādīts, ka pirmsskolas izglītības iestāde organizē bērnu pieņemšanu un nodošanu vecākiem pēc iespējas pie Iestādes ieejas vai teritorijā, lai mazinātu pulcēšanās iespējas un ievērotu distancēšanos.

Jaunāko grupu bērniem, organizējot adaptāciju pirmsskolas iestādē, iespēju robežās, to nodrošina bez vecāku vai likumisko pārstāvju klātbūtnes, vienojoties par noteiktu bērna ierašanās  un izņemšanas laiku. Ja nepieciešama vecāku vai likumisko pārstāvju klātbūtne, tad PII to nodrošina pēc iespējas nošķirti no citiem, piemēram, atsevišķā telpā.

Pēc iespējas gultas Iestādē izvieto tālāk vienu no otras. Bērnu guldināšanā, ja iespējams, ievēro principu – „galva pret kājām”.

Ēdināšanu organizē katrai bērnu grupai atsevišķi grupas telpā vai nodrošina, ka ēdamzālē vienlaicīgi ēd tikai viena grupa vai grupas nodalot vienu no otras.

Iestāde rūpīgi izvērtē koplietošanas priekšmetus un rotaļlietas grupas telpās un izņem no aprites to, ko nevar regulāri katru dienu pienācīgi mazgāt un dezinficēt (pārsvarā attiecas uz tādām lietām, kuras bērni liek mutē vai citādi piesārņo ar elpceļu izdalījumiem).

Regulāri veic rotaļlietu mazgāšanu, izmantojot mazgāšanas līdzekļus. Iestādē neizmanto mīkstās un citas rotaļlietas, kuras nav iespējams mazgāt, kā arī audzēkņi nenes rotaļlietas no mājām.

Rotaļlietu dezinfekcija nav pieļaujama.

Reklāma
Reklāma