Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem

Izstrādātas vadlīnijas, kā vasarā drīkstēs organizēt nometnes bērniem. 

FOTO: Shutterstock.com

Nometnes būs atļautas, ievērojot piesardzības pasākumus.

Ja nometni plānots organizēt izglītības iestādes ēkā, tā nedrīkst pārklāties ar skolēnu klātienes konsultāciju un valsts pārbaudījumu laiku.

 

Jāņem vērā arī šādi nosacījumi: 
1. Netiek pieļauta personu, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija, klātbūtne bērnu nometnē.

2. Netiek pieļauta bērnu un darbinieku ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne nometnē. Nometnes dalībnieku veselības stāvokli uzrauga arī Nometnes norises laikā.

3. Ja tiks konstatēts Covid-19 infekcijas gadījums, kas būs saistīts ar konkrēto nometni, SPKC epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs individuālas rekomendācijas nometnes vadībai, tai skaitā, ja būs nepieciešams, sniegs norādes par nometnes slēgšanu vai karantīnas noteikšanu.

4. Nometne uzņem ne vairāk par 25 bērniem vienā grupā. Nometnē var atrasties vairākas grupas.

5. Nodrošināt, ka visi pasākumi notiek katrai nometnes bērnu grupai atsevišķi.

6. Nav pieļaujama citu, ar nometni nesaistītu personu, tajā skaitā vecāku, klātbūtne.

7. Nometnēs organizēt bērnu pieņemšanu un nodošanu vecākiem pie nometnes ieejas vai tās teritorijā, lai mazinātu pulcēšanās iespējas un ievērotu 2 m distanci. Izvietot vizuālas distancēšanās norādes, piemēram, līnijas uz zemes. Novērst izglītojamo un vecāku drūzmēšanos nometnes apkārtnē. Koplietošanas telpu (tualetes, dušas telpa) izmantošana tiek plānota, lai nodrošinātu 2 m distances ievērošanu un nepieļautu pulcēšanos un drūzmēšanos.

8. Plānot nometnes bērnu grupas tā, lai nenotiktu kontaktēšanās/ maiņa ar citu grupu bērniem un iespēju robežās ar citiem nometnes darbiniekiem. Aizliegt bērnu un personāla pārvešanu uz citām nometnes grupām un grupu apvienošanu, kā arī vienas nometnes maiņas laikā neuzņemt jaunus dalībniekus.

9. Vienas grupas ietvarā var spēlēt kontakta spēli.

10. Nometnē redzamās vietās izvietot skaidri salasāmu norādi ievērot 2 m distanci no pārējām personām.

11. Organizējot bērnu dienas režīmu, dot priekšroku pasākumiem, kur iespējams distancēties, un pasākumiem ārpus telpām. Nepieļaut publisku vietu apmeklēšanu.

12. Ēdināšanu organizēt katrai nometnes bērnu grupai atsevišķi.

Reklāma
Reklāma

13. Guļamvietas diennakts nometnē izvieto pēc iespējas tālāk vienu no otras, vēlams 2 m attālumā. Bērnu guldināšanā ievēro principu – „galva pret kājām”.

14. Ja autobusā tiek transportēta tikai viena nometnes dalībnieku grupa, tad masku/sejas aizsegu var nelietot. Sabiedrisko transportu izmantojot, maska/sejas aizsegs jālieto.

15. Bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar siltu ūdeni un ziepēm, īpaši pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigām, kā arī aktivitātēm gan ārā, gan telpās. Roku nosusināšanai izmantot vienreizējās lietošanas papīra dvieļus. Ja nav iespējams mazgāt rokas, dezinficēt ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem. Atcerēties, ka skārienjūtīgas ierīces, piemēram, tālruņu virsmas var būt piesārņotas ar vīrusiem un baktērijām, tādēļ tās regulāri tīrīt, izmantojot spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus. Nepieskarties sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām. Roku mazgāšanu veikt vismaz 20 sekundes.

16. Darbinieki nometnē izmanto maiņas apģērbu, t.i., viņi nometnē neuzturas ar tām pašām drēbēm, ar kurām atnāk no mājām.

17. Nodrošināt drošu visu izlietoto individuālo aizsardzības līdzekļu savākšanu, šim mērķim izmantojot speciāli marķētus dubultus atkritumu maisus, kurus ievietot konteinerā, kas paredzēts nešķirotiem atkritumiem. Tos nedrīkst atstāt pie konteinera vai ievietot dalītās vākšanas konteinerā.

18. Gan dienas, gan diennakts nometnes dalībnieki ne ātrāk kā 7 dienas pirms nometnes darbības sākuma saņem ģimenes ārsta izziņu, kurā apliecināts, ka bērnam nav infekcijas slimību pazīmes un nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām.

19. Biežāk lietotās virsmas un priekšmetus dezinficēt, izmantojot 70% spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus, piemēram, skārienjutīgās ierīces, galda virsmas, durvju rokturus, krēsla atbalsta virsmas, ūdens krānus.

20.Nometne rūpīgi izvērtē koplietošanas priekšmetus un izņem no aprites to, ko nevar katru dienu pienācīgi mazgāt ar tīrīšanas līdzekļiem un, ja nepieciešams, dezinficēt.

21.Regulāri vēdināt telpas vai nodrošināt labu mehānisko ventilāciju.

22.Regulāri veic telpu uzkopšanu. Telpu mitro uzkopšanu veic vismaz divas reizes dienā. Tualetes telpu mitro uzkopšanu veic vismaz reizi 3 stundās.


Pilno vadlīniju tekstu var lasīt ŠEIT

Saistītie raksti