Attālinātajā mācību procesā būtiski rūpēties par mācību materiālu un nodarbību kvalitāti

Jau mēnesi skolēni visā Latvijā mācās attālināti. Latvijas izglītības sistēmai tik īsā laikā nodrošināt mācības tiešsaistē ir bijis vēl nebijušu apmēru izaicinājums, kurā līdz šim nav piedalījušies ne pedagogi, ne skolēni, ne vecāki. Pirmās attālinātā mācību procesa dienās, bez šaubām, novērotas arī grūtības, tostarp pārslogoti serveri un tehnoloģiskā nodrošinājuma trūkums. Tomēr tagad, kad citādam mācību procesam pielāgošanās jau notikusi, svarīgākais ir kvalitāte – gan mācību materiālu, gan tiešsaistes nodarbību.

FOTO: Shutterstock.com

Pārdomāti plānojot un kvalitatīvi īstenojot mācības attālināti, tās var būt tikpat vai pat efektīvākas nekā klātienes mācības.

Izglītības uzņēmuma “Lielvārds” vadītājs Aivars Gribusts norāda, ka pirmās nedēļas bijis vērtīgs laiks, lai pārstrukturizētu mācību procesu no klātienes uz tiešsaistes mācībām, bet šobrīd jārūpējas, lai zināšanu apguve nezaudētu kvalitāti: “Mūsu pieredze rāda, ka “Lielvārds” izstrādātās digitālās mācīšanās platformas soma.lv resursi ārkārtas situācijas laikā izmantoti vairāk nekā trīs miljonu reižu, un skolēni ir atbildējuši uz vairāk nekā septiņiem miljoniem pašpārbaudes jautājumu, saņemot tūlītēju atgriezenisko saiti. Šobrīd pirmais pielāgošanās vilnis ir pārvarēts, bet, ņemot vērā, ka attālinātā mācīšanās varētu ilgt līdz pat mācību gada beigām, būtiski ir celt kvalitātes latiņu kā mācību materiālu, tā arī tiešsaistes nodarbību ziņā. Pedagogiem jārūpējas gan par savstarpējās sadarbības, gan arī sadarbības ar skolēniem uzlabošanu un attālinātās mācīšanās efektīvāku organizēšanu, lai mācību process būtu interesants un jēgpilns visām iesaistītajām pusēm. Pārdomāti plānojot un kvalitatīvi īstenojot mācības attālināti, tās var būt tikpat vai pat efektīvākas nekā klātienes mācības.”

Šis ir lielisks brīdis, lai apzinātos, ka visi izglītības procesā iesaistītie ir viena komanda, kas par spīti grūtiem un izaicinošiem laikiem strādā vienotam mērķim – nodrošināt labu izglītību ikvienam bērnam Latvijā.

Lai gan līdz mācību gada beigām vēl jārūpējas par nodarbību un mācību materiālu kvalitātes saglabāšanu un celšanu, pedagogi visā Latvijā pierādījuši, ka mūsdienu tehnoloģiskās iespējas ir auglīga vide, lai realizētu veiksmīgu attālinātās mācīšanās procesu. Nevar neatzīmēt un uzslavēt skolotāju pašaizliedzīgo darbu, pielāgojoties jaunajai situācijai, meklējot palīdzību, uzdodot jautājumus un uzlabojot savas prasmes, lai veiksmīgi nodrošinātu attālinātā mācību procesa vadīšanu.

 

Lai atvieglotu skolēnu un skolotāju sadarbību, digitālā mācību satura platforma soma.lv strādā pie inovācijām, kā rezultātā no 29. aprīļa pieejams risinājums, kas atvieglo darba lapu pildīšanu. Skolotājs soma.lv platformā, izmantojot E-klase pieslēgumu, skolēniem var uzdot darba lapas jeb elektroniskās darba burtnīcas izpildi, vienlaikus sekojot līdzi, kā uzdevums tiek izpildīts. Platforma ļauj skolēniem aizpildīt darba lapas uzreiz tiešsaistē, bet skolotājiem – vērot darba procesu un iegūt rezultātus tūlīt pēc uzdevuma paveikšanas, nav nepieciešams izpildītos uzdevumus atkārtoti iesūtīt skolotājam vērtēšanai. Pedagogiem un skolēniem talkā var nākt arī platformas vietnē atbalsts.soma.lv pieejamie izglītojošie atbalsta materiāli, kā efektīvāk mācīties attālināti un kā izmantot soma.lv piedāvātās iespējas.

Reklāma
Reklāma

Šobrīd pirmais pielāgošanās vilnis ir pārvarēts, bet, ņemot vērā, ka attālinātā mācīšanās varētu ilgt līdz pat mācību gada beigām, būtiski ir celt kvalitātes latiņu kā mācību materiālu, tā arī tiešsaistes nodarbību ziņā.

Tāpat ārkārtas situācijas laikā “Lielvārds” turpina visām izglītības iestādēm attālinātām mācībām nodrošināt bezmaksas interaktīvu digitālo mācību saturu – tradicionālās e-grāmatas, drukājamas un interaktīvās darba lapas, metodiskos līdzekļus, arī mūsdienīgas un interaktīvas mācību tēmas, informatīvus un zinātniski precīzus video, izzinošas un dinamiskas ilustrācijas, pašpārbaudes jautājumus un uzdevumus. Materiāli pieejami visām vecuma grupām – no pirmsskolas līdz pat 12. klasei, un platformas apmeklēšanai nepieciešama tikai ierīce (viedtālrunis, dators, planšetdators vai TV) un interneta pieslēgums.

 

Nav šaubu, ka pāreja uz mācībām attālināti bijis straujš grūdiens izglītības pārmaiņās. Daudzi skolotāji un skolēni jau ir iemācījušies strādāt citādāk, un turpmāk būs vērojami tikai uzlabojumi, tādēļ zināšanu apguve vairs nekad nebūs tāda, kāda tā bija pirms ārkārtas situācijas izsludināšanas. Šis ir lielisks brīdis, lai apzinātos, ka visi izglītības procesā iesaistītie ir viena komanda, kas par spīti grūtiem un izaicinošiem laikiem strādā vienotam mērķim – nodrošināt labu izglītību ikvienam bērnam Latvijā.