Kādi bērnu pabalsti pienākas sociāli neapdrošinātai mātei?

Redakcijā regulāri saņemam jautājumus, kāds ir bērna pabalsta apmērs, ja pāris nav reģisrējuši savas attiecības un vai pabalstu var saņemt vecāks, kas turpina strādāt. Piemēram, viena šāda vēstule "Esmu bezdarbniece. Ar draugu plānojam bērniņu. Tā kā es nestrādāju, bet draugam ir labi atmaksāts darbs, gribu zināt, vai ikmēneša bērna kopšanas atvaļinājumu var saņemt bērna tēvs un turpināt strādāt sava darba vietā? Cik procentuāli no drauga algas pārskaita par bērna kopšanas atvaļinājumu? Mēs vel neesam precēti."  

FOTO: Shutterstock.com

Apstāklis, ka bērna tēvs nesastāv laulībā ar bērna māti, neietekmē bērna tēva tiesības saņemt vecāku pabalstu

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) norāda, ka bērna kopšanu pabalstus ir tiesīgas saņemt šādas iedzīvotāju grupas:

 • viens no bērna vecākiem;
 • persona, kura adoptējusi bērnu; 
 • viens no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar  bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns;
 • audžuģimenes loceklis, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību;
 • aizbildnis vai citai persona, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina.
   

Šo pabalstu piešķir vienai no minētajām personām, kura kopj bērnu vai vairākus vienās dzemdībās  dzimušus bērnus, ja šī persona ir nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā. To paredz likuma ”Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 10.4 panta pirmā daļa. 

 

Apstāklis, ka bērna  tēvs nesastāv laulībā ar bērna māti, neietekmē bērna tēva tiesības saņemt vecāku pabalstu

 


Tādejādi, lai būtu tiesības saņemt vecāku pabalstu, pabalsta pieprasītājam ir jābūt noteiktā statusā,  attiecībā pret bērnu, lai atbilstu normatīvajos aktos noteiktajam personu lokam (apstāklis, ka bērna  tēvs nesastāv laulībā ar bērna māti, neietekmē bērna tēva tiesības saņemt vecāku pabalstu). 

Vecāku pabalstu ir tiesības izvēlēties saņemt 

 • līdz bērna 1 gada vecumam un to saņemt 60% apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas vai 
 • līdz bērna 1,5 gada vecumam, saņemot vecāku pabalstu 43,75% apmērā no vidējās  apdrošināšanas iemaksu algas. 
   

Šādā apmērā pabalsts tiek noteikts, ja pabalsta pieprasītājs atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā. Ja bērna kopšanas atvaļinājumā nedodas, bet turpina strādāt – pabalstu izmaksā 30%  apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra.

 

Reklāma
Reklāma

Ja bērna kopšanas atvaļinājumā nedodas, bet turpina strādāt – pabalstu izmaksā 30%  apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra.

 

Vecāku pabalstam vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina par 12 kalendāra mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, no kura šis pabalsts tiek piešķirts. 

Piemēram: ja vecāku pabalstu pieprasa piešķirt no 2015.gada 1.marta, tad vidējo apdrošināšanas  iemaksu algu aprēķinās par 12 kalendāro mēnešu periodu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada  31.decembrim.

Vienlaikus ar vecāku pabalstu tiek piešķirts arī bērna kopšanas pabalsts (171 eiro mēnesī līdz bērna  1,5 gada vecumam).


VSAA ir sagatavojusi ērti lietojamu tabulu, kurā var viegli saprast, kādus pabalstus un "naudiņas"  var saģemt vecāki, kas audzina bērnus, bet nav sociāli nodrošināti. Proti, par viņiem netiek maksāts sociālais nodoklis.

Tabulu skaties šajā saitē: Pabalsti par bērnu sociāli neapdrošinātai personai (nav darba ņēmējs vai pašnodarbinātais)