Izsludina balvu konkursu Par ieguldījumu cilvēka ilgtspējīgā attīstībā

Pirmo gadu Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā (ATPL) kopā ar ASV Vēstniecību Latvijā, Baltijas-Amerikas Brīvības fondu (BAFF) un Latvijas Pilsonisko aliansi (eLPA) organizē balvu konkursu, lai godinātu Latvijas cilvēkus, organizācijas un uzņēmumus par īpašiem nopelniem un ieguldījumu cilvēka ilgtspējīgā attīstībā.

FOTO: Agnis Šmits

Balvas piešķiršanas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību, sekmēt ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi un vairot Latvijas iedzīvotāju labklājību. 

 

Balvas tiks piešķirtas četrās kategorijās:

1. Par sociālo atbildību. Par izciliem sasniegumiem sabiedrības attīstībā, veicot ilggadīgu darbu sabiedrības labā, tai dāsni atvēlot laiku, zināšanas,  finanšu vai organizatoriskos resursus.

2. Par izcilu ieguldījumu izglītībā. Par izglītības un mācību kvalitātes un pieejamības veidošanu un uzlabošanu iedzīvotājiem visa mūža garumā.

3. Par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā. Par veselīga dzīvesveida veicināšanu, indivīda un sabiedrības veselības un labklājības atbalstīšanu un uzlabošanu, kā arī nevienlīdzības mazināšanu veselības aprūpes jomā.

4. Par izcilu ieguldījumu Latvijas nākotnē. Par bērnu un jauniešu labklājības un veselīgas attīstības sekmēšanu un mīlošas, stabilas aprūpes nodrošināšanu. 

 

Komentējot balvu konkursu, ASV vēstnieks Latvijā Marks Pekala sacīja: "Ir būtiski izteikt atzinību, un godināt cilvēkus un organizācijas, kas iedvesmo un palīdz veidot stipru un plaukstošu sabiedrību. Reizēm šo cilvēku un organizāciju ieguldījums netiek pamanīts. Mēs saredzam šo balvu konkursu kā iespēju pateikties cilvēkiem par šo ieguldījumu."

 

ATPL prezidents Ivars Slokenbergs uzsvēra: „Latvijas ekonomiskā izaugsme un labklājība balstās uz cilvēkiem. Neskaitāmi pētījumi apliecina, ka cilvēkkapitālam ir milzīga loma labklājīgas, vienlīdzīgas un veselīgas sabiedrības veidošanā. Cilvēka ilgtspējīgas attīstības veicināšana ir atbilde uz Latvijas demogrāfiskajiem izaicinājumiem. Amerikas Tirdzniecības palāta uzskata, ka Latvijas nākotnes nodrošināšanai ir būtiski veicināt ilgtermiņa ieguldījumus cilvēkkapitālā un samazināt nevienlīdzību. Organizējot balvu par ieguldījumu cilvēka ilgtspējīgā attīstībā, mēs vēlamies izcelt ievērojamo darbu, kas tiek veikts, stiprinot Latvijas cilvēkkapitālu un ceram, ka balvas ieguvēji iedvesmos citus sekot viņu piemēram.”

 

Baltijas-Amerikas Brīvības fonda (BAFF) programmas reģionālā vadītāja Ilze Doškina teica: „Baltijas-Amerikas Brīvības fonds (BAFF), saskaņā ar mūsu misiju, iestājas par ekonomisko attīstību un demokrātisko procesu veicināšanu, tāpēc ir tikai loģiski, ka atbalstām šo iniciatīvu kopīgi ar citiem partneriem. Visas mūsu programmas ir vērstas uz attīstību un mēs apzināmies, ka katra individuāla iniciatīva un labi paveikts darbs ir viens solis mūsu valsts attīstībā.”

 

Latvijas Pilsoniskās alianses (eLPA) direktores vietniece Inta Šimanska sacīja: „Biedrība pauž gandarījumu iniciatīvai, ko uzsākusi Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā, jo tādējādi tiek atzīts, ka Latvijas organizāciju ieguldījums ir būtisks, lai bagātinātu Latvijas iedzīvotāju resursus dzīves kvalitātes uzlabošanai neatkarīgi no iedzīvotāju reliģiskās pārliecības, seksuālās orientācijas, ienākumu līmeņa un tautības.”

 

Konkursa uzvarētāji saņems balvu, kas tiks īpaši izstrādāta šim gadījumam, ekskluzīvu ielūgumu uz apbalvošanas ceremoniju ar iespēju tikties ar augsta līmeņa amatpersonām un sabiedrības pārstāvjiem. Uzvarētāji varēs arī pretendēt uz naudas balvu vai speciālbalvu, kuru rekomendēs Vērtēšanas komisija.

 

Uzvarētāji tiks paziņoti apbalvošanas ceremonijā šī gada 24.maijā.

 

Balvas piešķiršana visās kategorijās tiek balstīta uz izcilību, ko nosaka visaptverošs skatījums uz cilvēka ilgtspējīgu attīstību.

Reklāma
Reklāma

 

Pieteikumi tiks vērtēti, ņemot vērā sekojošus kritērijus:

  • Ietekme un nozīme. Balvas pretendenta darbības nozīmīguma un ietekmes uz sabiedrību novērtējums.
  • Ilgtspēja. Balvas pretendenta darbības ilgtspējīga attīstība.
  • Novatorisms. Novatoriska, radoša un oriģināla pieeja.
  • Iedvesma. Paraugs citiem.

 

Uz balvu var pretendēt Latvijas Republikas pilsoņi un Latvijā reģistrēti uzņēmumi un organizācijas. Pieteikumu balvu konkursam iesniedz elektroniski: amcham@amcham.lv, aizpildot pieteikuma formu līdz 2014.gada 5.martam. Pieteikumā jāiekļauj informācija par balvas pretendentu, iniciatīvas apraksts, panākumi un rezultāts un vismaz viena atsauksme.

 

Sīkāka informācija pamatojumam par balvas izveidi pieejama šeit.


Par ATPL

ATPL ir vadošā ārvalstu tirdzniecības palāta Latvijā, pārstāvot vairāk kā 140 uzņēmumu. ATPL mērķi ir veicināt un stiprināt tirdzniecību, investīcijas, partnerību un draudzību starp ASV un Latviju, kā arī kalpot par viedokļu, zināšanu apmaiņas un kontaktu platformu biedriem, partneriem un starptautiskās uzņēmēju sabiedrības pārstāvjiem Latvijā. Palātas mērķi sakņoti četros pamatprincipos: godprātīga, atbildīga, uz sadarbību un izcilību vērsta darbība. Sīkāka informācija: www.amcham.lv.

 

Par Baltijas-Amerikas Brīvības fondu (BAFF)

Mūsu misija ir stiprināt un bagātināt saites starp ASV un Latviju, Lietuvu, Igauniju un darīt to ar izglītības un apmaiņas programmām, koncentrējoties uz ekonomisko attīstību un demokrātijas veicināšanu. Mūsu mērķis ir redzami stiprināt ASV un Baltijas valstu sadarbību. BAFF piedāvā virkni stipendiju dažādas programmās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotājiem un organizācijām. Sīkāka informācija: www.balticamericanfreedomfoundation.org

 

Par eLPA

Biedrības eLPA mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstot Latvijas nevalstisko organizāciju kopējās intereses un veidojot labvēlīgu vidi biedrību un nodibinājumu darbībai. eLPA apvieno NVO sektorā aktīvas juridiskas personas un privātpersonas, un darbojas kā NVO platforma - dažādu jomu organizāciju oficiāli reģistrēts sadarbības tīkls. Sīkāka informācija: www.nvo.lv

 

Par ASV Vēstniecību Latvijā

Vēstniecība ASV Rīgā ir diplomātiskā ASV pārstāvniecība Latvijā. ASV vēstnieka Marka Pekalas vadībā, vēstniecības skaidro un pārstāv ASV valdības un tās iedzīvotāju pozīcīju par divpusējiem un daudzpusējiem politiskiem, ekonomiskiem un sociāliem jautājumiem, strādā, lai nodrošinātu drošību un labklājību ASV pilsoņiem Latvijā, piešķir vīzas Latvijas un citu ārvalstu pilsoņiem, un veicina kultūras un izglītības apmaiņu starp ASV un Latviju. Vēstniecība arī veicina ASV eksporta paplielināšanu Latvijā, atbalsta atvērtos tirgus, un palīdz ASV uzņēmumiem, veidojot tirdzniecības saiknes Latvijā un Eiropas Savienībā.

 

Ieskaties: www.amcham.lv