Brīvpusdienas 2.klases skolēniem, lielāki bērna kopšanas pabalsti - labās ziņas 2013.gadā

Ministru kabinets vēl pagājušajā gadā pastrādājis, lai no 2013.gada virknē dažādu noteikumu ieviestu izmaiņas, kas kaut nedaudz atvieglos dzīvi ne pašiem bagātākajiem sabiedrības slāņiem. Šogad pieaugs bērnu kopšanas un vecāku pabalstu apmēri, brīvpusdienas tiks nodrošinātas arī 2.klašu skolēniem, kā arī paredzami citi uzlabojumi sociālajā un veselības aprūpē.  

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Ja agrāk brīvpusdienas bija tikai pirmklasniekiem, tagad tās ir arī otrās klases skolēniem! Foto iesūtījis Andris Vīgants, mammamuntetiem.lv lasītājs.

 

Brīvpusdienas otrklasniekiem

No 1.janvāra brīvpusdienas tiks nodrošinātas arī 2.klašu skolēniem. Līdz šim tās bija pieejamas tikai visiem 1.klašu skolēniem. Nodrošinot dotāciju pašvaldībām sākumskolas skolēnu ēdināšanai, tiek sniegts atbalsts ģimenēm ar bērniem, nepiešķirot finansējumu tiešā veidā, bet gan nodrošinot bērniem vismaz vienu sabalansētu, kvalitātes prasībām atbilstošu ēdienreizi dienā. Viena 1.un 2.klases bērna brīvpusdienu nodrošināšanai valsts atvēl 80 santīmus dienā.

 

Pieaugs bērnu kopšanas un vecāku pabalsti

No 1.janvāra palielinās vairākus sociālos pabalstus, jo īpaši bērnu kopšanas un vecāku pabalstu apmērus, kā arī tiks ieviesti citi demogrāfisko situāciju uzlabojoši pasākumi.

- Nestrādājošiem vecākiem dubultosies bērna kopšanas pabalsts no līdzšinējiem 50 latiem līdz 100 latiem par bērna kopšanu līdz viena gada vecumam.

- Gan strādājošiem, gan nestrādājošiem vecākiem no 30 līdz 100 latiem palielināsies bērna kopšanas pabalsts par bērna kopšanu no 1 līdz 1,5 gadu vecumam. Par bērna kopšanu no 1,5 līdz 2 gadu vecumam pabalsts paliks 30 Ls apmērā.

Nestrādājošiem vecākiem dubultosies bērna kopšanas pabalsts no līdzšinējiem 50 latiem līdz 100 latiem par bērna kopšanu līdz viena gada vecumam.

- Palielināta piemaksa par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem vecumā līdz 1,5 gadam. Piemaksa dubultosies no 50 līdz 100 latiem mēnesī par katra bērna kopšanu līdz viena gada vecumam. Savukārt par bērnu kopšanu no 1 līdz 1,5 gadu vecumam piemaksa pieaugs no 30 līdz 100 latiem. Abos gadījumos piemaksu izmaksās papildus bērna kopšanas pabalsta pamata apmēram vai vecāku pabalsta apmēram. Par dvīņu vai vairāku vienās dzemdībās dzimušu bērnu kopšanu vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem - piemaksa paliks 30 latu apmērā par katru bērnu. Arī šo piemaksu izmaksās papildus bērna kopšanas pabalsta pamata apmēram vai vecāku pabalsta apmēram.

- Minimālais vecāku pabalsts paaugstināsies no 63 līdz 100 latiem mēnesī.

- Divkāršos maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstu izmaksu griestus. Pabalstu maksimālais apmērs dienā būs 23,02 lati un 50% no summas, kas pārsniegs 23,02 latus.

- Dubultos obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas gan par vecākiem, kuri kopj bērnu līdz 1,5 gada vecumam un saņem bērna kopšanas pabalstu, gan par vecākiem, kuri kopj bērnu līdz gada vecumam un saņem vecāku pabalstu. Tas nozīmē, ka palielināsies sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai pret bezdarbu un invaliditātes apdrošināšanai. Iemaksas veiks 20% apmērā no 100 latiem mēnesī.

 

Uzlabojumi bezdarbniekiem

Bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilgums turpmāk būs 9 mēneši neatkarīgi no cilvēka apdrošināšanas stāža. Patlaban cilvēkiem ar apdrošināšanas stāžu no 1 līdz 9 gadiem (ieskaitot) bezdarbnieka pabalsta izmaksas periods ir 4 mēneši; no 10 līdz 19 gadiem (ieskaitot) - 6 mēneši; no 20 gadiem - 9 mēneši.

 

Grūtniecēm papildus izmeklējumi

Reklāma
Reklāma

- Mātes un bērna veselības uzlabošanas pasākumu ietvaros no Jaunā gada visām grūtniecēm tiks veikti papildu diagnostiskie izmeklējumi: papildu ultrasonogrāfija grūtniecības 11.-13.nedēļā, papildu specifiskas asinsanalīzes agrīnu patoloģiju diagnostikai 12. un 25.-26. grūtniecības nedēļā.

- Dzemdību palīdzības apmaksā ieviesīs principu "nauda seko pacientam", tādējādi vecākiem tiks nodrošinātas lielākas iespējas izvēlēties ārstniecības iestādi dzemdību palīdzības saņemšanai, kā arī tiks veicināta konkurence un kvalitāte.

Mātes un bērna veselības uzlabošanas pasākumu ietvaros no Jaunā gada visām grūtniecēm tiks veikti papildu diagnostiskie izmeklējumi: papildu ultrasonogrāfija grūtniecības 11.-13.nedēļā.

 

Bāreņiem lētāka masāža

No 1.janvāra tiek mainīts Valsts sporta medicīnas centra maksas pakalpojumu cenrādis. Turpmāk bāreņiem, daudzbērnu ģimenes bērniem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem par samazinātu cenu tiks piedāvāta muguras (kakla, krūšu, jostas daļas) masāža, kā arī ārstnieciskā un koriģējošā vingrošana grupā.

 

Uzturlīdzekļos par 5 latiem vairāk

No 1. janvāra par 5 latiem tiks paaugstināts izmaksājamo uzturlīdzekļu apmērs. Vienlaikus gan tiek noteikts pārejas periods, proti, no 2013.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim, kurā pakāpeniski katru gadu par 5 latiem tiks palielināts izmaksājamo uzturlīdzekļu apmērs.

 

Palielina nodokļa atvieglojuma apmēru par apgādībā esošu personu

No 2013.gada 1.jūlija tiek palielināts nodokļa atvieglojuma apmērs par apgādībā esošu personu no līdzšinējiem 70 latiem uz 80 latiem mēnesī.

 

Laulāties varēs arī ārpus dzimtsarakstu nodaļām

No 1.janvāra laulību reģistrāciju varēs veikt jebkurā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā neatkarīgi no dzimtsarakstu nodaļas, kurā tika iesniegts iesniegums. Pēc cilvēka lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona laulību varēs reģistrēt ne tikai dzimtsarakstu nodaļas telpās, bet arī citā vietā, ja personas, kas vēlēsies noslēgt laulību, varēs nodrošināt laulības noslēgšanai atbilstošus vai piemērotus apstākļus. Reģistrējot bērna dzimšanas faktu, ja bērna māte ir laulībā vai kopš bērna piedzimšanas un laulības izbeigšanās vai atzīšanas par neesošu nav pagājušas 306 dienas, par bērna tēvu dzimšanas reģistra ierakstā varēs ierakstīt nevis bērna mātes vīru vai bijušo vīru, bet gan bērna bioloģisko tēvu, ja par to tiks iesniegts kopīgs paternitātes atzīšanas iesniegums, ko iesniegs bērna māte, mātes vīrs vai bijušais vīrs un bērna bioloģiskais tēvs.

 

Izmaiņas noteikumos apkopotas, izmantojot Ministru kabineta mājas lapā www.mk.gov.lv pieejamo informāciju.