RTU tālākizglītība: iespēja būt zinošākajiem speciālistiem un ekspertiem

Rīgas Tehniskā universitātes (RTU) Tālākizglītības nodaļa aicina uzņēmējus, iestāžu vadītājus, darbiniekus un citus interesentus pieteikties klausītāju statusā akreditētiem RTU studiju programmu kursiem vai atsevišķiem studiju priekšmetiem, kā arī iegūt kredītpunktus tālākai izglītībai un saņemt RTU apliecību un/vai sertifikātu par kursu noklausīšanos.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Publicitātes foto.

 

 

Šis RTU piedāvājums ir ērts arī tiem uzņēmumu darbiniekiem un speciālistiem, kuri ir sākuši studijas RTU vai citā augstskolā, bet nav to absolvējuši. Lai iegūtu augstākās izglītības diplomu, klausītājam jākārto pārbaudījumi tikai tajos studiju kursos, kas pietrūkst pilnas programmas apguvei. Studiju kursu apgūšanas intensitāti un skaitu nosaka pats klausītājs, izvērtējot savus laika un finanšu resursus. Samaksa par studijām notiek, atbilstoši iegūstamajam kredītpunktu skaitam. 

 

Reklāma
Reklāma

Lai pieteiktos kādā no studiju programmu piedāvātajiem priekšmetiem, jāiesniedz pieteikums. Pieteikuma veidlapa atrodama RTU mājaslapā. Turpat ir iespēja iepazīties ar ieteiktajiem studiju priekšmetiem tālākizglītībai. RTU Tālākizglītības nodaļa sagatavo arī uzņēmumam nepieciešamos kursus, modificējot esošos vai izveidojot jaunus. Iespējams saņemt arī klātienes konsultācijas saistībā ar šiem jautājumiem RTU galvenajā ēkā, Rīgā, Kaļķu ielā 1, 208. kabinetā.

 

Papildu informāciju par RTU sniegtajām iespējām tālākizglītībā var iegūt, sazinoties ar Tomasu Kidiku, tālr. 67089439, e-pasts: tomass.kidiks@rtu.lv