Nožēloju, ka darīju sievietei pāri...

Ārā bija apmācies, un lielas lietus lāses sitās pret loga rūtīm. Varēja dzirdēt žēlabainas raudas. Kāds sēdēja uz krēsla, saliecies uz priekšu, tā, ka mati bija noslīguši pāri sejai.

FOTO: Arturs Šulcs

Varēja dzirdēt šņukstus, bet par spīti visam es viņu atpazinu – tā bija viņa, nevienam citam nebija tik blondi un skaisti mati, laikam tikai tagad pirmo reizi mūžā to sapratu. Atcerējos, cik ļoti es viņai biju nodarījis pāri, bet man bija tāds riebums pret sevi, ka nevarēju atvainoties, tāpēc stāvēju klusēdams, un mans skatiens slīdēja tālāk. Viņa turēja kāda cilvēka roku, kurš gulēja gultā. Tas bija zēns, bet galva viņam bija aptīta, tā kā seju nevarēja saskatīt. Istabā ienāca pazīstama sieviete – tā bija viņas mamma, viņa uz mani pat nepaskatījās, par to es nebrīnījos. No viņas atskanēja jautājums: "Kā viņam ir?" Meitene bija šoka stāvoklī un nevarēja parunāt. Māte pēkšņi ieskatījās mazajā aparātiņā pie viņa gultas, un viņas seja palika bāla kā līķauts. Viņa izskrēja no istabas. Durvis palika puspavērtas. Viss sastinga pilnīgi viss – izņemot es. Mani kāds uzrunāja. Nebiju pamanījis, ka istabā ir vēl kāds – bez manis. Tas bija vecs večuks ar garu, sirmu bārdu. Viņš jautāja: "Kāpēc viņa raud?" Es teicu: "Es nezinu, es tik tikko šeit ierados." Večuka balss bija čerkstoša un nepatīkama: "Nu padomā kārtīgi, ko Tu viņai esi nodarījis?" Es apdomāju, prātā iešāvās dīvainas ainas. Skatījos uz sevi no malas, ainas ātri slīdēja garām – viena pēc otras, bet jēga bija viena, visās ainās meitene raudāja. Man sāka birt asaras – nekad pirms tam nebiju raudājis. Kaut kas bija mainījies. Izskatījās, ka večuks liekas to nemanām. Viņš visu savu uzmanību bija pievērsis manai sirdij, sirmgalvis ar skatienu tur urbās tā, ka man likās, ka no sāpēm man sirds izlēks pa muti, bet tās nebija parastas sāpes – savādākas, tādas, kuras es nekad pirms tam nebiju jutis.

Man sāka birt asaras – nekad pirms tam nebiju raudājis. Kaut kas bija mainījies.

Pēkšņi filma pārtrūka, es atkal biju tajā pašā istabā. Viņš teica: "Tomēr Tev vēl ir dvēsele – tava sirds vēl nav pārvērtusies pa akmeni. Tu saņemsi otru iespēju, bet izmanto to tā, lai mēs atkal kādreiz tiktos, bez tā ķēma, kurš ar sarkanām acīm lūr uz Tevi caur to logu."  
Manu uzmanību vairs nesaistīja večuks. Skatījos uz zēnu. Viņš man šķita dīvaini pazīstams. Es visus sapratu, tāpēc skrēju pie meitenes, bet, jo ātrāk es skrēju, jo istaba kļuva lielāka līdz tā piepildījās ar biezu miglu, kas koda acīs. Pār večuka sejā parādījās – plats draudzīgs smaids.

Reklāma
Reklāma


Es atjēdzos. Pa logu spīdēja spilgta pavasara saule. Ļoti miglaini atcerējos visus notikumus. Jutu vienīgi kādu siltu roku manā rokā, tā kā vienmēr bija silta un draudzīga. Pieliku visas pūles un satvēru to. Atskanēja kliedziens, kurā varēja saklausīt mežonīgu prieku un apjukumu. Tā bija viņa.


Tā es atceros notikumus pirms tiem daudzajiem gadiem. Protams, manā sejā aiz vien vēl ir rētas, bet tās redzu tikai es pats. Sirds gan palikusi jūtīgāka, un vairāk redzu meiteni smaidām, tas liek aizmirst pa rētām.

Iesūtījis Matīss Krūvēveris, Lielais stāstu konkurss dalībnieks