Mīlestības harmonijas pamati

Noturīgām un stabilām attiecībām, ģimenē nepieciešami regulāri ieguldījumi emocionālajā attiecību fonā. Attiecību veidošana un uzturēšana visās ģimenes attiecību līnijās ir investīcijas nākotnē.

Foto iesūtījusi Eva Grinberga, mammam.lv reģistrētā mamma

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Foto iesūtījusi Eva Grinberga, mammam.lv reģistrētā mamma

Laimīgu ģimeņu pamatā ir partneru ieguldījums, esot tādam, tas rada pozitīvo enerģiju un kliedē negatīvo, nevis vairo to. Panākumi un piepildījums ir tieši atbilstošs mūsu ieguldījumam apkārtējo cilvēku labklājībā. Ja kāds ar mums kopā pavadītu visu dienu, kā gan viņš justos dienas beigās — piepildīts vai nomācoši iztukšots?

 

Mīlestības galvenā izpausme ir aiz mīlestības vadītu rīcību kopums.

Vai mēs esam cilvēki, kas cenšas iedvesmot, dot atbalstu un labvēlību, vai arī satiekoties ar cilvēkiem, cenšamies savtīgi izmantot šis attiecības, cenšoties no viņa ko iegūt priekš sevis? Kā jūtas dienas beigās mūsu partneris? Vai esam padomājuši cik reizes esam pateikuši - "Labdien", "Labrīt", "Lūdzu" un "Paldies", "Priecājos, ka tu esi manā dzīvē!"? Vai esam uzmundrinājuši partneri vai laulāto draugu? Kad tas bija? Vai ticam un paužam savu mīlestību sakot „ES TEVI MĪLU”, vai citos vārdos un darbos? Mīlestības galvenā izpausme ir aiz mīlestības vadītu rīcību kopums. Šie un citi jautājumi un darbības veido ģimeni un partnerattiecības.

 

Svarīgākie ieguldījumi ģimenes attiecībās ir:
— Mēģināt patiesi saprast otru cilvēku.
— Mazas laipnības un pieklājības izpausmes ir ārkārtīgi būtiskas. Attiecībās tieši sīkās lietas ir visnozīmīgākās. Pievērsīsim uzmanību sīkumiem.
— Cilvēki savās cerībās balstās uz solījumiem, jo sevišķi uz tādiem, kas tieši skar viņu būtiskās intereses. Pildīsim saistības.
— Gandrīz visi attiecību sarežģījumi sakņojas konfliktējošās vai neskaidrās gaidās par lomām un mērķiem. Mēs radām daudzas negatīvas situācijas pieņemot, ka mūsu gaidas ir acīm redzamas un ka tās ir saprastas un pieņemtas. Noskaidrosim un izrunāsim partnera gaidas.
— Godīgums un rakstura viengabalainība vairo uzticību, turklāt tas ir daudzu citu ieguldījuma veidu pamats. Būsim godīgi.
— Atvainošanās vārdi, kas nāk no sirds veido ieguldījumus. Un attiecību kvalitāte to atspoguļo. Atvainosimies patiesi.


Sāciet ar mīlestību pret sevi

Mūsu pašu varā ir izlemt, vai esam gatavi jau šobrīd kļūt par mīlošu cilvēku. Tas notiks, ja mēs spersim pirmo soli un apzināsimies sevi kā „mīlestības vēstnesi”. Sākot šo ceļu pirmais solis būtu sākt sevi mīlēt bez nosacījumiem, kamēr atklāsiet sevi kā būtni – tieši ar tādām īpašībām, tieši šo personību, tieši ar šādu izturēšanos, kas grib sevi vispusīgi iepazīt.

Reklāma
Reklāma

Mīliet sevi tādu kāds esat. Tas nenozīmē, ka tādam jums arī jāpaliek, jūs varat mainīties, bet pirmais solis pieņemt sevi bez nosacījumiem. Līdz ar to mēs radām vissvarīgāko priekšnoteikumu, lai pieņemtu otru viņa citādībā. Mīlestība vienmēr un visupirms ir mīlestība uz sevi. Nevis sava „es” mīlestība, bet sevis mīlestība. Jo, ja mēs esam mīlestībā ar sevi, tas ik brīdi jo vairāk ienes burvību partnerattiecībās. Mīlestība ir nepārtraukta komunikācija verbāli un neverbāli, tā ir dzīve ar mēs apziņu. Mīlēt nozīmē patiesi dzīvot un iet kopā brīnumskaistu ceļu.

Labākais veids kā būt lieliskam tēvam ir — būt lieliskam sievas vīram. Labākais veids kā būt lieliskai mātei ir — būt lieliskai vīra sievai.

Laulāto attiecības — pirmajā vietā
Ir svarīgi atcerēties, ka vīra un sievas savstarpējām attiecībām ir visnozīmīgākā loma sabiedrībā! Skumji, ja darba attiecības tiek vērtētas augstāk par attiecībām ar laulāto draugu. Varbūt daži ir iekļuvuši vēl viltīgākās, bet ne mazāk bīstamās attiecībās, liekot vecāku un bērnu attiecības pirms vīra — sievas attiecībām. Tas ir traģiski, tāpēc, ka tad mūsu uzmanība vairāk tiek veltīta bērnam, nekā dzīvesdraugam. Tās var būt bēdīgas sekas bērniem, ja viņi aug ģimenē, kur neredz mātes un tēva savstarpējo mīlestību vienam uz otru.
Labākais veids kā būt lieliskam tēvam ir — būt lieliskam sievas vīram. Labākais veids kā būt lieliskai mātei ir — būt lieliskai vīra sievai. Brīnišķīgākā dāvana, ko mēs varam dot bērniem, ir atvērties beznosacījumu mīlestībā uz bērna māti, tēvu. Protams, ka svarīgi bez nosacījumiem mīlēt arī bērnu, taču primārā ir mīlestība uz sievu, vīru, bērna māti, tēvu, tādejādi mēs atveramies patiesai beznosacījumu mīlestībai uz bērniem. Kad patiesi mīlam bez nosacījumiem, mēs palīdzam tiem justies droši, novērtētiem un pieņemtiem. Un augot tādā pozitīvi emocionālā un mīlestības pildītā gaisotnē ikvienam bērnam radīsies sapratne par to, ka ģimene ir vērtība.

 

Lilita Burova, praktiskais psihologs, Personības pilnveides treniņsemināru vadītāja

www.vitalitate.lv, T.26175588