Šogad no elektrības cietuši 16 bērni! Elektrodrošības noteikumi, ko pārrunāt ar bērnu

Ne interneta, ne datora, ne televizora darbība nav iespējama bez elektrības, kas, neapdomīgi lietota, var izraisīt ugunsgrēku vai radīt elektrotraumas, diemžēl arī letālas. 

Publicitātes foto

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Publicitātes foto

Elektrotraumu statistika ir satraucoša: šī gada pirmajos astoņos mēnešos lietotāju elektroietaisēs reģistrētas jau 53 elektrotraumas, tostarp 16 gadījumos cietušie ir tieši bērni. Lai bērnus pasargātu no iespējamās nelaimes, AS “Sadales tīkls” aicina vecākus ar atvasēm pārrunāt šos elektrodrošības pamatnoteikumus, kas ievērojami kā iekštelpās, tā ārā. 

Neizmantot bojātu elektroinfrastruktūru
“Vaļīgas” rozetes, kas stingri neturas sienā, izmantošana ir viena no biežākajām kļūdām, ko cilvēki mēdz vieglprātīgi pieļaut cerībā, ka nekas slikts jau nenotiks. Elektrību izaicināt nedrīkst – ja redzams, ka kontaktligzda nav izmantošanai droša, to izmantot nedrīkst! Pretējā gadījumā cilvēks var sevi pakļaut nopietnas elektrotraumas riskam, kā arī riskēt ar ugunsgrēka izcelšanos.


Pārliecināties par elektroierīču darba kārtību
Ja ir aizdomas, ka kāda elektroierīce – vai tas būtu dators, televizors, rūteris vai pagarinātājs – ir bojāta vai savu laiku nokalpojusi, to nekādā gadījumā nedrīkst pieslēgt pie strāvas. Arī bojāts elektrības vads ir nepārprotams signāls, ka konkrēto ierīci lietot nedrīkst. Diemžēl arī šogad ir reģistrētas elektrotraumas, ko iedzīvotāji guvuši, lietojot bojātus pagarinātājus vai pieskaroties bojātām elektroierīcēm, piemēram, stāvlampai vai elektriskajam sildītājam. Elektroierīces vienmēr jāizmanto uzmanīgi, atbilstoši lietošanas instrukcijai, kā arī, dodoties ārpus mājokļa, tās jāatvieno no elektriskās strāvas!


Uzmanīties, lietojot elektroierīces ūdens vai citu šķidrumu tuvumā
Svarīgi neaizmirst, ka ar elektroierīču lietošanu ūdens tuvumā ir jābūt īpaši piesardzīgiem. Ūdens ļoti labi vada elektrību, un jebkurš strāvas trieciens var būt nāvējošs. Gan pasaulē, gan Latvijā ir reģistrēti gadījumi, kad bojā ir gājis cilvēks, kurš  vannā lietojis  telefonu, datoru vai planšeti. 


Būt īpaši uzmanīgam elektrotīkla tuvumā
Par elektrodrošības noteikumiem jāatceras arī ārpus telpām, – nekādā gadījumā nedrīkst kāpt aiz elektroapgādes infrastruktūras drošības nožogojumiem un vai mēģināt iekļūt apakšstaciju teritorijās! Jāievēro piesardzība ne tikai gaisvadu elektrolīniju tuvumā, bet arī pie transformatoru apakšstacijām un elektroapgādes sadalnēm. Lai gan uz visām šīm elektroietaisēm ir izvietotas brīdinājuma zīmes par elektrības bīstamību – dzeltenas  trīsstūrveida zīmes ar melnu apmali un melnu zibens simbolu vidū – bērni un jaunieši mēdz būt vieglprātīgi,patvaļīgi mēģinot atvērt elektroapgādes sadalņu un transformatoru apakšstaciju durvis, lai iekļūtu tajās. Šādi pārgalvīgi lēmumi var nodarīt kaitējumu veselībai vai pat laupīt dzīvību!

Reklāma
Reklāma


Rīkoties pareizi, ja noticis ar elektrību saistīts nelaimes gadījums
Svarīgi atcerēties, ka gadījumos, ja ir aizdegusies kāda no elektroierīcēm vai kāds ir guvis elektrotraumu, vispirms ir jāatslēdz mājokļa kopējais elektrības drošības slēdzis un tikai pēc tam var sekot pirmās palīdzības sniegšana vai īpašuma glābšanas pasākumi! Vecākiem ieteicams bērniem parādīt, kur mājoklī atrodas drošības slēdzis, kā tam piekļūt un kā to izslēgt, jo kritiskā brīdī tas var izglābt dzīvību un pasargāt mājokli no ugunsgrēka. Savukārt, ja cilvēks ir guvis elektrotraumu, saskaroties ar elektroapgādes infrastruktūru ārpus telpām, nekādā gadījumā nedrīkst tuvoties un pieskarties cietušajam, bet nekavējoties jāzvana Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (VUGD) uz tālruni 112. Mēģinot glābt cietušo paša spēkiem, letālu elektrotraumu var gūt pats glābējs!


Par ikvienu bīstamu situāciju elektrotīkla tuvumā jāinformē AS “Sadales tīkls”, zvanot uz diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404, vai VUGD. Jaunieši aicināti izmantot arī iespējas pilnveidot zināšanas par elektrodrošību. Kā ik gadu, arī šī mācību gada laikā vairāki desmiti AS “Sadales tīkls” darbinieku – elektrodrošības vēstnešu – gan ar attālinātām, gan klātienes lekcijām dosies uz izglītības iestādēm visā Latvijā, kā arī iesaistīsies skolu programmā “Dzīvei gatavs”, lai jauniešiem stāstītu un atgādinātu par svarīgākajiem drošības noteikumiem. Ikdienā savas zināšanas par elektrodrošību bērni var pārbaudīt un papildināt arī mājas lapā https://arelektribuneriske.lv/