Izveidota interaktīva spēle bērniem par vardarbības atpazīšanu ģimenē

Bērnu un jauniešu auditorijās diemžēl joprojām ir augsts vardarbības līmenis. Spēles mērķis ir veicināt bērnu, kā arī plašākas sabiedrības izpratni par vardarbību ģimenē, atpazīt to un iegūt informāciju par iespējamo rīcību vardarbības gadījumā.

FOTO: Shutterstock.com

Spēle palīdz kā atpazīt vardarbību, tā arī iegūt informāciju, kur vērsties pēc palīdzības.

Bērnu un jauniešu auditorijās diemžēl joprojām ir augsts vardarbības līmenis. Tāpēc Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” ietvaros izveidota spēle “Hei, mosties!”. Spēles mērķis ir veicināt bērnu, kā arī plašākas sabiedrības izpratni par vardarbību ģimenē, atpazīt to un iegūt informāciju par iespējamo rīcību vardarbības gadījumā.

 

Spēles mērķis ir veicināt bērnu, kā arī plašākas sabiedrības izpratni par vardarbību ģimenē, atpazīt to un iegūt informāciju par iespējamo rīcību vardarbības gadījumā.


Spēle draudzīgā veidā izglīto bērnu jautājumos, kas saistīti ar bērna emocionālo un fizisko drošību ģimenē. Caur ikdienišķām situācijām spēlētājs var attīstīt prasmi atpazīt ģimenes locekļu fiziskās vai emocionālās vardarbības pazīmes, kā arī iegūt informāciju, kur vērsties pēc atbalsta un palīdzības.

 

LASI ARĪZane Lobānova: Par emocionālu vardarbību skolā un ģimenē ir atbildīgi pieaugušie

Emocionāla vardarbība: pirms aizrādi bērniem vai mazbērniem "neprasmi uzvesties", padomā - no kurienes tas nāk


Pētījumā par Latvijas jauniešu bērnībā gūto nelabvēlīgo pieredzi secināts, ka gandrīz trešā daļa (31,5%) respondentu bērnībā un 16,4% līdz 18 gadu vecumam cietuši no emocionālās vai fiziskas vardarbības no saviem vecākiem vai kāda cita mājās dzīvojoša pieauguša ģimenes locekļa. Vardarbības ģimenē cēloņi ir meklējami gan individuālajā, gan ģimenes, kopienas un valsts līmenī. Bieži vardarbība ģimenē netiek atpazīta, vērojama arī upuru finansiālā atkarība no varmākas.

Reklāma
Reklāma

 

Gandrīz trešā daļa respondentu bērnībā  cietuši no emocionālās vai fiziskas vardarbības.

Spēles darbība notiek izdomātā vidē, kas pielāgota mūsdienu apstākļiem, tās galvenie varoņi ir pusaudži, kuru tēli ir līdzīgi ežiem. Spēlē ir iepriekš definētas situācijas un secīgas darbības katrai spēlētāja izvēlētajai rīcībai spēles gaitā, nonākot līdz konkrētam situācijas risinājumam, kas var būt gan pozitīvs, gan negatīvs - atkarībā no spēlētāja izvēlētās stratēģijas. Spēles laikā spēles spēlētājam ir iespēja izspēlēt dažādas lomas; pastāvīgi analizēt situāciju; mācīties identificēt vardarbības pazīmes un riska faktorus; iegūt izglītojošu informāciju un padomus; meklēt risinājumus un piesaistīt resursus vardarbības novēršanai un attīstīt kādas noteiktas prasmes un iemaņas. 


Spēle izvietota Google Play un Apple Store elektronisko lietotņu veikalos, kā arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas VBTAI mājaslapā.