Bērns gana liels, lai viens paliktu mājās. Kā par to pārliecināties?

Likums nosaka, ka no 7 gadu vecuma bērns ir tiesīgs viens palikt mājās, viens doties ārā. Kā vecākiem saprast, vai bērns arī emocionāli ir gatavs šādam solim? Komentē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta speciālists. 

Svarīgi novērtēt, kā bērns rīkojas sev neierastās problēmsituācijās – vai pats cenšas tās risināt un vai vajadzības gadījumā spēj meklēt pieaugušo palīdzību.

FOTO: Shutterstock.com

Svarīgi novērtēt, kā bērns rīkojas sev neierastās problēmsituācijās – vai pats cenšas tās risināt un vai vajadzības gadījumā spēj meklēt pieaugušo palīdzību.

Pieņemot lēmumu par bērna atstāšanu vienatnē uz ilgāku laiku, vecākiem būtiski izvērtēt, cik patstāvīgs un atbildīgs bērns ir ikdienā, piemēram, vai pats spēj pagatavot sev vienkāršu maltīti, bez palīdzības veikt vieglus mājasdarbus, aptuveni orientēties rajonā, kurā dzīvo, utt.

 

Svarīgi novērtēt, kā bērns rīkojas sev neierastās problēmsituācijās – vai pats cenšas tās risināt un vai vajadzības gadījumā spēj meklēt pieaugušo palīdzību. Vecākiem būtu būtiski pievērst uzmanību tam, cik labi bērns izprot un seko uzstādītajiem noteikumiem ikdienā.

 

Tāpat būtiski novērtēt, kāda ir bērna uzvedība saistībā ar drošības instrukciju ievērošanu – vai bērns bieži demonstrē riskantu vai apdraudošu uzvedību, vai gluži otrādāk – izrāda izpratni par savu un citu drošību, rīkojas atbilstoši drošības normām un noteikumiem.

Pirms atstāt bērnu vienu uz neilgu laika brīdi, jānoskaidro paša bērna viedoklis - kā bērns jūtas par iespēju palikt vienatnē, vai jūtas tam gatavs, vai ir kādas neskaidrības.

Visas iepriekšminētās nianses ir patiesi nozīmīgas un ļauj vecākiem labāk novērtēt bērna briedumu un spēju tikt galā ar neilgu vienatni mājās vai dodoties uz mājām. Ja tiek pieņemts lēmums, ka bērns ir gatavs brīdi pavadīt viens pats, iesākumā būtu ieteicams to izmēģināt uz pavisam īsu laika posmu. Atgriežoties, ar bērnu nozīmīgi pārrunāt šo laika periodu – vai bērnam radās kādi jautājumi vai grūtības, vai bērns nejutās izbijies, utt.

Reklāma
Reklāma

 

Pirms atstāt bērnu vienu uz neilgu laika brīdi, jānoskaidro paša bērna viedoklis - kā bērns jūtas par iespēju palikt vienatnē, vai jūtas tam gatavs, vai ir kādas neskaidrības. Iespējams, ka bērnam būs jautājumi vai bažas, kuras vecāki varēs kliedēt. Būtiski atcerēties, ka, ja bērns pats nejūtas gatavs palikt viens pats, viņa vēlme ir jārespektē – jānoskaidro, kādi iemesli ir bērna bažām un bailēm un jācenšas rast risinājumu.

 

Plašāku materiālu par bērna radināšanu pie patstāvības un pareizu rīcību, vienam esot uz ielas, lasi žurnālā "Bērnam Droša Bērnība"