Mamma vaicā par aukles sertificēšanu; atbild ierēdnis

Kopš valdība ir akceptējusi jaunos noteikumus, kas paredz valsts atbalstu par mazuļu pieskatīšanu ārpus pašvaldības bērnudārziem, nerimstas neskaidrības. Pēc padoma un situācijas skaidrojuma portālā mammamuntetiem.lv vērsās mamma Madara. Uz viņas jautājumiem atbild Labklājības ministrijas (LM) ierēdnis.

Ja aukle un auklējamā vecāki vēlas pretendēt uz valsts atbalstu, jāiesniedz iestādēs virkne dokumentu.

FOTO: Mārtiņš Garais, http://garais.lv/

Ja aukle un auklējamā vecāki vēlas pretendēt uz valsts atbalstu, jāiesniedz iestādēs virkne dokumentu.

 

"Labdien, vēršos pie jums pēc viedokļa un palīdzības izparast  jaunos noteikumus "Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība" un "Kārtība, kādā tiek aprēķināts un piešķirts valsts atbalsts bērniem no pusotra gada vecuma līdz obligātai bērna sagatavošanas pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā pakalpojumu sniedzēja".

 

Pirmo reizi ar kaut ko tādu saskaros, tāpēc esmu neziņā, kā labāk rīkoties. Savu dēlu (1,8 gadi) vedu auklītei uz viņas mājām, kamēr pati esmu darbā. Protams, līgums starp mums nekāds nav, taču, lai es saņemtu šo pabalstu, man tas ir nepieciešams, tāpēc vēlos saprast, vai tas maz ir izdevīgi un iespējams.

 

Pēc noteikumos minētā nepieciešamā saraksta secinu, ka fiziskai personai (šajā gadījumā manai auklītei ) ir nepieciešama apliecība par prasmēm sniegt pirmo palīdzību. Vai šajā gadījumā derētu arī autovadītāju apliecība?

 

Noteikumi paredz, ka valsts atbalsu var saņemt persona, ja ir apgūta pieaugušo formālās izglītības programma aukļu darba jomā (ne mazāk kā 150 stundu apjomā), ja tiek sniegts pilna laika pakalpojums un pakalpojuma sniegšanā iesaistītai personai nav augstākās pedagoģiskās izglītības un pedagoga profesionālās kvalifikācijas vai nav iegūta aukļa profesionālā kvalifikācija.

 

Ja šāda sertifikāta nav, ko tad darīt ? Kur var iegūt šādu sertifikātu, cik tas maksā?  Vai, ja, piemēram, aukle strādā pašvaldības bērnudārzā  un darba laiks viņai atļauj pieskatīt mājās manu puiku (no rīta viņa bērnu dārzā strādā  no plkst.7-10) , zinu, ka audzinātājas bērnudārzā parakstās žurnālā par pirmo palīdzību, darba drošību utt. Vai ar kaut kāda veida izziņu/apliecinājumu  no bērnudārza pietiktu, ka konkrētā auklīte ir pietiekami zinoša un atbilst tam, lai varētu uzņemties vēl aukles darbu personīgi savā mājā?

 

Jaunie noteikumi arī nosaka, ka personām, kas nodarbojas ar bērnu uzraudzību bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas vietās jāveic obligātā veselības pārbaude, kā arī jāsaņem Pārtikas un veterinārā dienesta atļauja ēdināšanas pakalpojumam, ja pilna laika pakalpojums tiek sniegts ārpus bērna dzīvesvietas. Personām, kas pieskata mazuļus, pakalpojuma sniegšanas laikā jānodrošina ugunsdrošības, darba aizsardzības, higiēnas prasību un profesionālās darbības ierobežojumu ievērošanu.

 

Vai šie noteikumi attiecas arī uz fizisko personu ? Ja jā, tad  kā tas reāli notiek - atnāk uz māju kāda inspekcija, apskatās un izdomā -atbilst vai neatbilst? Cik regulāras ir/būs šīs pārbaudes no attiecīgām institūcijām?".

 

 

Jaunajai māmiņai ATBILD LM Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākais eksperts Maksims Ivanovs:

 

"Līguma noslēgšana ir nepieciešama, lai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs varētu pretendēt uz valsts atbalstu pirmsskolas izglītības iestāžu rindu likvidācijai. Detalizetāka informācija par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrāciju un līguma nosacījumiem ir pieejama Labklājības ministrijas interneta vietnē - http://www.lm.gov.lv/news/id/4784.

 

Reklāma
Reklāma

Lai saņemtu valsts atbalstu izdevumu segšanai par bērnu uzraudzības pakalpojumiem, bērna likumīgais pārstāvis noslēdz rakstisku līgumu ar bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju, kas reģistrēts normatīvajos aktos par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanu noteiktajā kārtībā.

 

Bērna likumīgais pārstāvis informē pašvaldību, kurā ir deklarēta bērna dzīvesvieta, par to, ka bērns saņem pakalpojumu privātā izglītības iestādē vai pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja, norādot privātā pakalpojuma sniedzēja nosaukumu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru.

 

Gadījumā, ja pakalpojumu sniedz fiziska persona, tad norāda fiziskās personas vārdu, uzvārdu, deklarēto dzīvesvietas adresi, personas kodu un pakalpojuma sniegšanas vietu. Valsts atbalsta apmērs vienam bērnam tiek noteikts līdz 100 latiem mēnesī, ievērojot nosacījumu, ka valsts atbalsta un pašvaldības līdzfinansējuma kopējais apjoms vienam bērnam nepārsniedz:

- 160 latus Rīgas plānošanas reģionā esošā privātā izglītības iestādē, pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja vai bērna dzīvesvietā, ja bērnu uzraudzības pakalpojums tiek sniegts bērna dzīvesvietā;

- 130 latus ārpus Rīgas plānošanas reģiona esošā privātā izglītības iestādē, pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja vai bērna dzīvesvietā, ja bērnu uzraudzības pakalpojums tiek sniegts bērna dzīvesvietā.

 

Par autovadītāja apliecības derīgumu, pierādot zināšanas pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā:

Šajā gadījumā personai jāiesniedz (jānosūta) Izglītības kvalitātes valsts dienestam apliecības par prasmēm sniegt pirmo palīdzību kopiju. Gadījumā, ja personai ir autovadītāja apliecība, apliecībai prasmēm sniegt pirmo

palīdzību viņai arī ir jābūt.

 

Aukles sertificēšana

Alternatīvas noteikumu prasību izpildei nav. Vienīgi aukle var izvēlēties sniegt īslaicīgu pakalpojumu, mazāk par 4 stundām dienā, tad šī prasība uz viņu nebūs attiecināma. Gadījumā, ja viņa grib pretendēt uz valsts atbalstu un viņai nav augstākās pedagoģiskās izglītības un pedagoga profesionālās kvalifikācijas vai nav iegūta aukļa profesionālā kvalifikācija, viņai būs jāapgūst formālās izglītības programma aukļu darba jomā (ne mazāk kā 40 stundu apjomā).

 

Noteikumi paredz pārejas periodu -

pakalpojuma sniedzējs, kas pakalpojuma sniegšanu ir uzsācis līdz 2013.gada 31.decembrim un reģistrēšanās brīdī nav ieguvis šo noteikumos noteikto izglītību, līdz 2014.gada 1.februārim ar dokumentiem apliecina dienestam šīs prasības izpildi. Ja dokumenti netiek uzrādīti, dienests līdz 2014.gada 28.februārim izslēdz attiecīgo pakalpojuma sniedzēju no reģistra. Informāciju par pieejamiem kursiem nedaudz vēlāk izplatīs Izglītības kvalitātes valsts dienests.

 

PVD atļauja un pārbaudes

Pārtikas un veterinārā dienesta atļauja ēdināšanas pakalpojumam fiziskām personām nav nepieciešama. Fiziska persona, kas sniedz pakalpojumu savā dzīvesvietā, saskaņo bērna uztura ēdienkarti ar pakalpojuma saņēmēju.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija neveiks pārbaudes bērna vai fiziskās personas dzīvesvietā, bet pieprasīs no aukles dokumentāri apliecināt savu atbilstību prasībām."