Vecāku organizācija: politiķi runā par atbalstu bērniem, bet trūkst rīcības

Latvijas vecāku organizācija Mammamuntetiem.lv platformā Manabalss.lv ir izveidojusi iniciatīvu par atbalsta sistēmas un pakalpojumu izveide bērniem agrīnā vecumā. Tās mērķis ir aktualizēt nepieciešamību pēc preventīva darba ar bērniem mazā vecumā, lai maksimāli izvairītos no psiholoģiski sociālām problēmām vēlākā vecumā, piemēram, agresijas, depresijas, attīstības traucējumiem. Ikviens vecāks un iedzīvotājs aicināts iesaistīties un parakstīt iniciatīvu.
Mammamuntetiem.lv iniciatīvas mērķis ir aktualizēt nepieciešamību pēc preventīva darba bērniem mazā vecumā, lai maksimāli izvairītos no psiholoģiski sociālām problēmām vēlākā vecumā, piemēram, agresijas, depresijas, attīstības traucējumiem.

FOTO: Publicitātes foto

"Mammamuntetiem.lv" iniciatīvas mērķis ir aktualizēt nepieciešamību pēc preventīva darba bērniem mazā vecumā, lai maksimāli izvairītos no psiholoģiski sociālām problēmām vēlākā vecumā, piemēram, agresijas, depresijas, attīstības traucējumiem.

Latvijā, atšķirībā no attīstītajām Eiropas un pasaules valstīm, vēl aizvien nav izstrādāta vienota nacionālā līmeņa sistēma, kā koordinēti sniegt palīdzību bērniem un viņu vecākiem sarežģītās ar bērnu attīstības grūtībām saistītās situācijās. Ko tas nozīmē?

Aptuveni piektā daļa Latvijas bērnu sastopas ar dažādām attīstības grūtībām, riskiem un vajadzībām, kad ir nepieciešams profesionāls speciālistu atbalsts. 

Savlaicīgi nenodrošinot atbalstu, samazinās bērna izredzes dzīvē – gan pozitīva attīstība, gan pilnvērtīga integrācija sabiedrībā. Pasaules pieredze liecina, ka, agrīni atpazīstot bērnu attīstības grūtības vai dažādus šķēršļus, kas saistīti ar veselību, kognitīvo attīstību, psihoemocionālo stāvokli, ģimenes vai sociālās vides ietekmi, ar speciālistu palīdzību un agrīnu valsts mērķtiecīgi organizētu un finansētu atbalstu, var sekmīgi mazināt vai pat novērst riskus, tādējādi pozitīvā virzienā mainot bērna attīstības trajektoriju un nodrošinot labākus sasniegumus dzīvē. Eiropas dati liecina, ka šāds atbalsts var būt nepieciešams no 16% līdz pat 25% bērnu. 

 

Aprēķini liecina, ka darbs ar seku novēršanu izmaksā pat 14 reizes vairāk nekā ieguldījumi problēmu savlaicīgā risināšanā un agrīnā preventīvā atbalstā.

Vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv” vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa norāda: “Arī Latvijā rūpes par visu bērnu attīstības potenciāla nodrošināšanu ir jāpaceļ valsts mērķtiecīgas un sistēmiski organizētas rīcībpolitikas līmenī. Beidzot ir jānosaka konkrēts politiskās atbildības modelis un konkrēta politiska amatpersona, kuras tiešais pienākums ir veidot starpnozariski vienoti koordinētu un valsts finansētu Latvijas agrīnā preventīvā atbalsta sistēmu un tās pakalpojumu grozu bērniem un vecākiem atbalsta īstenošanai visos Latvijas reģionos. Sabiedrības iesaiste un šī iniciatīva rosinās politiķus veikt praktiskus soļus un darbības, lai atbalsta sistēmu iedzīvinātu praksē. Politiķi par bērniem kā Latvijas nākotni runā pirms katrām vēlēšanām un teju visās politiskajās programmās ir iekļauti skaļi lozungi, taču šāda sistēma, kas pēc būtības uzlabotu bērnu dzīvi, līdz šim nav atbalstīta praksē.”

Reklāma
Reklāma

 

Agrīns preventīvs atbalsts ģimenēm un bērniem vecumā līdz desmit gadiem sniedz iespēju bērniem dzīvot pilnvērtīgāk – veicina to sociālo iekļaušanos, uzlabo sasniegumus skolā un turpmāk dzīvē, un sniedz ieguldījumu ilgtspējīgas Latvijas nākotnes veidošanā. 

Kamēr jautājumi, kas saistīti ar Latvijas visu bērnu agrīnu normālu un veselīgu attīstību netiek identificēti kā problēmjautājumi un netiek mērķtiecīgi izvirzīti kā valsts un pašvaldību aktuālās dienaskārtības jautājumi, vairumā gadījumu tie var novest pie smagām sekām bērnam, ģimenei un visai sabiedrībai. 

Piemēram, izpaužoties gan kā kognitīvās un personības attīstības nepietiekamības, gan arī kā smagi uzvedības traucējumi ar vardarbību pret citiem vai sevi vai dažādas smagas psiholoģiskās saslimšanas. 

 

Paraksties Manabalss.lv par iniciatīvu “Atbalsta sistēmas un pakalpojumu izveide bērniem agrīnā vecumā”

Saistītie raksti