Pašam savas dobes pilsētā: kā tikt pie mazdārziņa Rīgā?

Nepavisam nav tā, ka dārza prieki pieejami tikai tiem, kas laukos. Arī tepat pašā Rīgas sirdī ikviens, kam ir tāda vēlme, var tikt pie zemes gabaliņa, kur stādīt puķes, kāpostus, zirņus vai jebko, ko sirds kāro. Pavasaris vienmēr ir gadalaiks, kad interese par dārziņa nomu ir vislielākā, tāpēc, ja arī tevi interesē, kur un kā iznomāt mazdārziņu pilsētā, lasi tālāk.

Arī pilsētniekam var būt savs sakņu dārziņš.

FOTO: Shutterstock.com

Arī pilsētniekam var būt savs sakņu dārziņš.

Izvēlies apkaimi

Visa pilsētas teritorija dalās trīs izpilddirekcijās, un katra izpilddirekcija ir atbildīga par dārziņiem savas izpilddirekcijas robežās.


Ziemeļu izpilddirekcijas teritorijā patlaban brīvi ir tikai trīs mazdārziņi. Divi dārziņi atrodas Jaunciema gatvē pie Juglas ezera un viens ir pie Inčukalna ielas. Dārziņu platības ir no 200 – 450 m2.


Rīgas Austrumu izpilddirekcijas administratīvajā rajonā pašreiz brīvas nomājamās platības sakņu dārziem ir Šķirotavas apkaimē jeb Granīta un Šķembu ielu rajonā (apmēram 42 dārziņi). Savukārt Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā brīva mazdārziņiem nomājamā kopējā platība ir 61 987 m2. Kopumā 285 dārziņi.

Aktuālo informāciju par brīvajiem dārziņiem var apskatīt ŠEIT! Tur arī norādīti kontakti, pa kuriem sazināties par iespējamā dārziņa nomu.

 

Reklāma
Reklāma

Ievēro noteikumus

Parasti sakņu dārzs tiek iznomāts uz vienu gadu. Tas vienmēr tiek darīts saskaņā ar Rīgas domes lēmumu, kur ir noteikti termiņi.


Noteikumi, kas jāievēro dārziņu nomniekiem:
• nepieļaut auglīgās augsnes virskārtas iznīcināšanu vai tās kvalitātes pasliktināšanos, kā arī nepieļaut darbību, kas pasliktina citu zemes lietotāju vai īpašnieku zemes kvalitāti;
• ar savu darbību neizraisīt zemes applūšanu ar notekūdeņiem, tās pārpurvošanos vai sablīvēšanos, nepieļaut piesārņošanu ar atkritumiem un novērst citus zemi postošus procesus;
• uz iznomātās zemes neveikt kapitālo vai pagaidu apbūvi;
• nepieļaut, ka nomnieka turējumā esošie mājdzīvnieki traucētu mieru vai apdraudētu citus sakņu dārza lietotājus;
• nodrošināt nomātā zemesgabala un tam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu un atkritumu izvešanu atbilstoši Rīgas domes 28.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.146 (prot.Nr.53, 2§) „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”;
• uzrādīt Teritorijas un apsaimniekošanas nodaļai līgumu par atkritumu izvešanu, kas radušies dārziņa apsaimniekošanas un izmantošanas rezultātā;
• nojaukt nomniekam piederošās pagaidu būves par saviem līdzekļiem un atbrīvot zemesgabalu no visas sev piederošās kustamās mantas gadījumā, kad, beidzoties līgumam, šis zemesgabals turpmāk vairs netiks iznomāts tam pašam nomniekam.

 

Avots: Riga.lv