2018. gads izsludināts par Goda ģimenes gadu

Šodien, Starptautiskajā Ģimenes dienā, kopā sanākot daudzbērnu ģimenēm, nozaru ekspertiem, kā arī politikas veidotājiem, Latvijas simtgades gads izsludināts par Goda ģimenes gadu. Gada moto: „Laiks bērniem! Latvija ceļā uz ģimenei draudzīgāko sabiedrību”.  

Latvijas Goda ģimenes gadā ir iecerēti daudzveidīgi pasākumi, lai pateiktu paldies un godinātu ģimenes, kurās aug bērni.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Latvijas Goda ģimenes gadā ir iecerēti daudzveidīgi pasākumi, lai pateiktu paldies un godinātu ģimenes, kurās aug bērni.

Rīgas Motormuzejā notikušajā Ģimenes dienas festivālā daudzbērnu ģimenes, kuru vidū bija ne tikai 3, 4 un 5 bērnu vecāki, bet arī 7, 10 un pat 12 bērnu vecāki, dalījās pieredzē un redzējumā, kas Latvijā būtu darāms, lai tās sabiedrība kļūtu ģimenei draudzīgāka. Sanākušie vienojās: Latvijas sabiedrības nākotne ir tiešā veidā atkarīga no tās bērniem, tāpēc jau šodien ir jāsaka – laiks bērniem! Sabiedrībai, tai skaitā medijiem, ir jāvienojas, ka mēs vēlamies kļūt par ģimenēm ar bērniem draudzīgāku valsti, jārada ģimenēm atbalstoša vide, un tas sekmēs to, ka ģimenes pieņem lēmumu par labu vēl kāda bērna laišanai pasaulē, sekmēs vēlmi savus bērnus audzināt tieši Latvijā.

 

Stereotipi par daudzbērnu ģimenēm ir traucējoši

„Manuprāt, Latvijā trūkst pasākumu, kas būtu paredzēti ģimenēm ar bērniem un kuros tiktu celta ģimenes vērtība. Daudzas daudzbērnu ģimenes nerunā par savām vajadzībām, jo baidās no apkārtējo reakcijas un vārdiem: paši dzemdējāt, paši tad arī tieciet galā,” pasākumā savu uzskatu  pauda Baiba Ozola, 10 bērnu mamma no Jelgavas. 

 

Daudzbērnu ģimenes nerunā par savām vajadzībām, jo baidās no apkārtējo reakcijas un vārdiem: paši dzemdējāt, paši tad arī tieciet galā.

 

Daudzbērnu ģimeņu vecāki kā pirmās, steidzamās lietas, kas jāmaina, akcentēja: sabiedrības attieksmi un stereotipus par bērniem un daudzbērnu ģimenēm, nepieciešamību uzlabot veselības pakalpojumu pieejamību bērniem un lielāku atbalstu mājokļa iegādei.  

„Liela problēma, ar ko saskaras daudzbērnu ģimenes, ir dzīvojamā platība. Nopirkt dzīvokli – tas daudzbērnu ģimenei ir nereāli, bet arī īrēt ir sarežģīti. Lielākoties sludinājumos ir frāze: izīrējam dzīvokli cilvēkiem bez bērniem un mājdzīvniekiem. Kad mūsu ģimene nonāca grūtībās, pašvaldība piedāvāja dzīvojamo platību, kura nepārsniedz 50 kvadrātmetrus, kas daudzbērnu ģimenei ir pilnīgi nepiemērota. Savukārt saņemt valsts atbalstu pirmā mājokļa iegādei arī ir sarežģīti, ja ģimenē ir tikai viens pelnītājs, jo otrs vecāks ikdienā rūpējas par bērniem,” pieredzē dalās Kristiāna Tēberga, 7 bērnu mamma

„Latvijas Goda ģimenes gada idejas virzītāju visdziļākā vēlme ir mudināt ģimenes pieņemt lēmumu par labu trim vai vairāk bērniem, savukārt uzdevums ir panākt, lai tās ģimenes, kas gribētu trīs vai vairāk bērnus, to varētu izdarīt mūsu Latvijā,” par Goda ģimenes gada mērķiem stāsta Elīna Treija, pasākuma „Latvijas Goda ģimenes gads” vadības grupas vadītāja.

 

Situācija pamazām uzlabojas
„Es domāju, tiek darīts ļoti daudz, lai mēs varētu teikt, ka Latvijas sabiedrība ģimenēm un bērniem top arvien draudzīgāka. Ļoti ilgi – kopš neatkarības atjaunošanas – un pat vēl ilgāk nav bijis tik augsts daudzbērnu ģimeņu īpatsvars, kā ir patlaban. Tie ir vairāk nekā 20 % no ģimenēm ar bērniem, un katru gadu šis īpatsvars pieaug,” atbalstu “Goda ģimenes gada” iniciatīvai paudusi arī Līga Āboliņa, demogrāfe, divu bērnu mamma

 

Reklāma
Reklāma

Kopš neatkarības atjaunošanas – un pat vēl ilgāk nav bijis tik augsts daudzbērnu ģimeņu īpatsvars, kā ir patlaban. Tie ir vairāk nekā 20 % no ģimenēm ar bērniem.

 

Latvijas Goda ģimenes gadā ir iecerēti daudzveidīgi pasākumi, lai pateiktu paldies un godinātu ģimenes, kurās jau aug bērni, un plānotas aktivitātes, kas veicinātu sabiedrības izpratni par nepieciešamību kļūt par ģimenei ar bērniem draudzīgāku sabiedrību. Tāpat Goda ģimenes gadam ir savi vēstneši – daudzbērnu ģimenes, kas ir ieinteresētas uzlabot situāciju Latvijā, daloties savā pieredzē, redzējumā.

„Lielākoties cilvēkiem šķiet, ka dzīve ar daudziem bērniem ir ļoti sarežģīta, taču tas tā nav. Tikai tagad, kad man pašai ir daudz bērnu, redzu reālo dzīvi – neizpušķotu, normālu, kas ir ļoti skaista. Tas, ko esmu sapratusi līdz ar bērnu piedzimšanu: spēka manī ir daudz vairāk, nekā savulaik domāju. Un nekas nespēj kompensēt to laimi, kad bērni smaida,” Aurēlija Anužīte-Lauciņa, aktrise, sešu bērnu mamma un Goda ģimenes gada vēstnese.

 

Gaidāmi bezmaksas pasākumi ģimenēm ar bērniem un ne tikai tie
Goda ģimenes gada atklāšanā tika stāstīts arī par iecerētajiem darbiem, veidojot Latviju par ģimenēm draudzīgāko valsti un pakāpeniski uzsākot īstenot „Sabiedrības demogrāfiskās atveseļošanās programmu „Māras solis””.

“Valstiski godinot, mēs izceļam priekšplānā mūsu galvenās vērtības – bērni un ģimenes ir mūsu pamatu pamats, svarīgi, ka šo valsts attieksmi sajūt visa sabiedrība un jo īpaši pašas kuplās ģimenes. Saņemot kā emocionālu, tā atbilstošu finansiālu atbalstu, arī tie jaunie cilvēki, kuri vēl tik tikko veido ģimeni vai kuriem piedzimis pirmais, otrais bērniņš, būs lepni piepulcēties Goda ģimenes pulkam. Atbildīgi vecāki, krietna un kupla ģimene – tas ir īstais prestižs,” pasākumā teica Imants Parādnieks, Saeimas deputāts un Demogrāfijas lietu centra vadītājs

Goda ģimenes gadam izvirzīti šādi mērķi: veicināt izpratni par ģimenes lomu sabiedrības attīstībā; mainīt sabiedrības attieksmi un stereotipus par daudzbērnu ģimenēm; atbalstīt novadu iniciatīvas ģimenei draudzīgas infrastruktūras izveidē un bērnu vasaras nometņu organizēšanā.

„Goda ģimenes gada ietvaros pašvaldībās tiks veidoti vai uzlaboti vairāk nekā 30 infrastruktūras objekti, organizētas vismaz septiņas nometnes, kā arī rīkoti vairāk nekā 40 bezmaksas pasākumi ģimenēm ar bērniem,” par iecerēto stāsta Elīna Treija.


Atbildīgā institūcija par Latvijas Goda ģimenes gada aktivitāšu īstenošanu – Valsts reģionālās attīstības aģentūra Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas uzdevumā.

Par Latvijas Goda ģimenes gadu
Atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, 2018. gads izsludināts par Goda ģimenes gadu. Gada moto: „Laiks bērniem! Latvija ceļā uz ģimenei draudzīgāko sabiedrību”. Latvijas Goda ģimenes gadā ir plānoti daudzveidīgi pasākumi, lai pateiktu paldies un godinātu ģimenes, kurās jau aug bērni, kā arī ir iecerētas aktivitātes, kas veicinātu sabiedrības izpratni par nepieciešamību kļūt par ģimenei ar bērniem draudzīgāku sabiedrību. Latvijas nākotne ir tiešā veidā atkarīga no tās bērniem, tāpēc ne tikai vārdos, bet arī darbos jāapliecina – laiks bērniem! Vairāk informācijas: https://www.laiksberniem.lvFacebook.com/GodaGimenesGadsInstagram/GodaGimenesGads.
Atbildīga institūcija par Latvijas Goda ģimenes gada aktivitāšu īstenošanu – Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

 

Foto: Andris Barbāns