Bez vecāku gādības palikuši bērni varēs izvēlēties mājokli jebkur Latvijā

Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, nosakot, ka bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības, informējot attiecīgo pašvaldību, būs iespēja izvēlēties sev mājokli jebkurā Latvijas administratīvajā teritorijā.

FOTO: Shutterstock.com

Par minētajiem grozījumiem Ministru kabinets pirms vairāk nekā gada vienojās ar Latvijas Pašvaldību savienību. Tiesības uz nodrošinājumu ar pašvaldības dzīvojamo telpu bērni iegūst, sasniedzot pilngadību, un saglabā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

Dzīvokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam maksās pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, neatkarīgi no tā, kurā administratīvajā teritorijā bērns izvēlējies sev mājokli.

Izmaiņas arī skar citus jautājumus. Noteikts, ka repatriantu ar dzīvojamo telpu pēc viņa izvēles nodrošina pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā repatriants, viņa vecāki vai vecvecāki pastāvīgi dzīvojuši pirms izceļošanas no Latvijas, vai pašvaldība, kuras palīdzības reģistros dienā, kad attiecīgā persona iesniegusi iesniegumu par palīdzības saņemšanu, nav reģistrētas personas, kas ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām.

Reklāma
Reklāma