Vai dabā sastopamos augus drīkst pārstādīt savā dārzā?

Laikā, kad dabā viss pamazām zied un plaukst, var rasties vēlme izrakt kādu stādu un iestādīt to savā dobē. Ja savvaļā sastopamais augs nav aizsargājams un tas arī neatrodas aizsargājamā dabas teritorijā, tad savām vajadzībām to mazos apjomos var noplūkt vai pārstādīt, Latvijas Televīzijas raidījumam "Vides fakti" sacīja Dabas aizsardzības pārvaldes Savvaļas sugu aizsardzības nodaļas vecākais eksperts Rihards Miķelsons.
Jumstiņu gladiola

FOTO: Shutterstock.com

Jumstiņu gladiola

Rihards Miķelsons norādīja, ka aizsargājamās un īpaši aizsargājamās augu sugas regulē sugu un biotopu aizsardzības likums. Tādas sugas ir aizliegts plūkt, pārstādīt un tirgot – gan pārdot, gan pirkt. Ja šādas darbības notiek, tad tās ir administratīvi sodāmas.

Savukārt, ja augs nav aizsargājams, tad savām vajadzībām to mazos apjomos var noplūkt. Tiesa, ir jābūt uzmanīgam, kurā teritorijā tas aug. “Piemēram, ja ir izveidots mikroliegums jumstiņu gladiolai, kas ir aizsargājama suga, tad, protams, nevar šo augu iet un postīt. Ja tā ir aizsargājama pļava, tad arī būtu vēlams šos augus šeit nelasīt,” pauda speciālists.
 

 

 Jo augs ir krāšņāks vai neparastāks, jo lielāka iespēja, ka tas ir aizsargājams. 

 

“Lielai daļai aizsargājamo teritoriju, īpaši lieliem nacionāliem parkiem, ir izveidoti individuālie aizsardzības noteikumi, kur ir minēts, ko tajos drīkst darīt un ko nevar,” viņš uzsvēra.

“Ir arī īpaši aizsargājamo teritoriju zonējumi, kur ir neitrālā zona, kur var darboties krietni brīvāk,” skaidroja Miķelsons.
 

Reklāma
Reklāma

 

Kā atpazīt aizsargājamos augus?

Var vadīties pēc pavisam vienkārša principa: jo augs ir krāšņāks vai neparastāks, jo lielāka iespēja, ka tas ir aizsargājams. Plūcot šādus augus, speciālisti iesaka piekopt to pašu principu, ko sēņojot: ko nepazīsti, to neplūc! Bet, ja šāds augs tomēr gadīsies jūsu vāzē vai piemājas dobītē, par to var saņemt sodu.

“Ir bijuši gadījumi saistībā ar naktsvijolēm, dzegužkurpītēm un citām orhidejām, jo tie ir krāšņi augi, kurus puķu pārdevējiem gribas buntītēs pārdot,” norādīja Miķelsons.


Visu rakstu var izlasīt un sižetu noskatīties portālā LSM.lv