Tēva dienas konkurss pirmskolas izglītības iestādēm “Dāvana TĒTIM”

NOLIKUMS

 

Konkursa organizators

SIA “Mammām un tētiem”, reģ.nr. 40103209211

Konkursu atbalsta Eiropas Savienības māja un Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

 

1. Konkursa dalībnieki

 • Ikviena Latvijas pirmsskolas izglītības iestāde
 • Konkursā nedrīkst piedalīties konkursa žūrijas komisijas locekļu bērni.

 

2. Konkursa mērķis: stiprināt Tēva dienas svinēšanas tradīcijas veicināšanu arī bērnudārzos. Bērnudārzu grupiņas rosinām dalīties idejās, kā un no kā tētiem Tēva dienā sagatavot mīļus un skaistus pārsteigumus – tādas Tēva dienas dāvanas un apsveikumus, kas sevī ietver otrreiz izmantojamu lietu izmantošanu, tādā veidā veicinot aprites ekonomikas tēmas aktualizēšanu bērnudārzu un ģimeņu vidū.

 

3. Konkursa uzdevums

 • bērniem: sagatavot mīļus un skaitus pārsteigumus tētiem no otrreiz izmantojamām lietām
 • audzinātājām: kopā ar bērniem izstrādāt un īstenot idejas par dāvanām/pārsteigumu tētim, kas veidots, izmantojot otrreiz izmantojamas lietas. Paskaidrot bērniem, kāpēc ir būtiski dažādas lietas izmantot vairākkārt, aktualizēt aprites ekonomikas tēmu grupiņā un ģimenē. Iepazīstināt ar digitālo spēli “RITenis”

 

4. Vērtēšanas kritēriji

 1. Radošie darbi tiks vērtēti pēc sekojošiem kritērijiem:
 2. Darbu atbilstība konkursa uzdevumam
 3. Darbu atbilstība konkursa nolikumam, t.sk., darba iesūtīšanas termiņa ievērošana
 4. Idejas oriģinalitāte
 5. Dāvanas/pārsteiguma noformēšana svētku noskaņās

 

5. Konkursa uzvarētāji un balvas: 

 • Konkursa uzvarētāju darbi tiks publicēti portālā “Mammamuntetiem.lv”
 • Trīs DIP DAP līdzsvara riteņi un ķiveres
 • Bakoba konstruktoru komplekts
 • Trīs pasaku grāmatu izlases
 • Trīs apbalvoto grupiņu audzinātājas saņems RIMI dāvanu karti 50 Eur vērtībā
 • Žūrijai ir tiesības piešķirt papildu veicināšanas balvas.

 

6. Konkursa norises termiņi

 • Konkurss tiek izsludināts: 27.08.2021.
 • Radošo darbu iesūtīšanas termiņš: līdz 13.09.2021
 • Konkursa darbu vērtēšana: 14.09.2021. – 16.09.2021.
 • Uzvarētāju paziņošana 17.09.2021.

 

7. Darbu iesūtīšanas formāti un nosacījumi

 1. Radošie darbi fotoattēlu formātā un neliels apraksts par dāvanu jānosūta uz e-pasta adresi: liga.stepina@mammam.lv ar norādi “Dāvana TĒTIM”
 2. Jānorāda pirmsskolas izglītības iestādes nosaukums, grupas numurs/nosaukums, bērnu skaists grupā, audzinātāja vārds, uzvārds, kontakttālrunis saziņai.
 3. Ne vairāk par 3 fotoattēliem, jpg formātā
 4. Ne vairāk kā 2000 rakstzīmes (neieskaitot atstarpes) dāvanas/pārsteiguma veidošanas aprakstam
 5. Ja konkursam iesniegtajos attēlos ar dāvanām vai no dāvanu tapšanas procesa ir redzami grupiņas bērni, audzinātājam obligāti ir jābūt saņemtai rakstiskai vecāku piekrišanai par fotoattēlu nodošanu SIA “Mammām un Tētiem” konkursa vērtēšanas un publicitātes vajadzībām. Saņemot šādus fotoattēlus, konkursa organizators pieņem, ka audzinātājs vecāku piekrišanu ir saņēmis.
 6. Konkursā iesniegtie darbi tiks publicēti 17.09.2021. datumā ģimenes portālā www.mammamuntetiem.lv, Eiropas Savienības mājas profilos un mājaslapā: esmaja.lv, sociālajos tīklos Facebook, Instagram, kā arī apkopojuma veidā tiks izplatīti masu medijiem ar mērķi atspoguļot konkursa norisi.
 7. Konkursam iesūtītos darbus tā autori nedrīkst publicēt internetā vai citos medijos pirms konkursa uzvarētāju paziņošanas

 

8. Konkursa žūrija

 • Inga Akmentiņa – Smildziņa, vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv” vadītāja
 • Gunita Krilova, portāla Mammamuntetiem.lv redaktore;
 • Maija Birzniece, “Eiropas Savienības māja” pārstāve;
 • Līga Stepiņa, organizācijas “Mammamuntetiem.lv” projektu vadītāja

 

9. Konkursa balvu saņemšana

 1. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 17.09.2021. ģimenes portālā www.mammamuntetiem.lv, “Mammamuntetiem.lv” profilā sociālajā tīklā Facebook.com, Draugiem.lv, Twitter.com un Instagram.
 2. Konkursa uzvarētāji - tiks informēti, zvanot uz pieteikumā norādīto skolotāja kontakttālruni vai rakstot uz pieteikumā norādīto skolotāja e-pasta adresi.
 3. Konkursa uzvarētāji balvu saņem pēc uzvarētāju oficiālas izziņošanas un informēšanas.

 

10. Fizisko personu datu aizsardzība

Visi konkursa norises gaitā saņemtie Fizisko personu dati tiks izmantoti tikai konkursa norises un konkursa mērķa sasniegšanai un tiks uzglabāti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par šādas informācijas apstrādi un uzglabāšanu.

 

11. Papildu informācija: Līga Stepiņa, liga.stepina@mammam.lv, 29467070