Jautā speciālistam

Speciālistu arhīvs

Vēlos saņemt
jaunumu vēstuli

Uzdod savu jautājumu

 • Uzturlīdzekļu apjoms ārpus Latvijas

  Jautājums:Labdien! 
  Vēlējos noskaidrot par uzturlīdzekļu lielumu situācijā, ja tēvs ir Latvijas Republikas pilonis, bet bērns ar māti ir deklarēti Vācijā, pēc kuras valsts likumdošanas nosaka uzturlīdzekļu apjomu bērnam?

  Atbilde (11.04.2018): Zvērināti advokāti Anita Rektiņa, Dana Rone, Iveta Bumbiere, Jevgenija Tverjanoviča-Bore, Jānis Kucenko, Jānis Muižnieks, Linards Baumanis

  Atbild zvērināta advokāte Jevgenija Tverjanoviča-Bore: Latvijas likumdevējs ir noteicis, ka abi vecāki uztur bērnu samērā ar savām spējām un mantas stāvokli (Civillikuma 179. panta pirmā daļa). Minimālais uzturlīdzekļu apmērs Latvijā ir noteikts, lai nodrošinātu nepieciešamās bērna pamatvajadzības. Izšķirot strīdu par uzturlīdzekļu apmēru tiesā, tos var prasīt arī lielākā apmērā par minimālo, taču tādā gadījumā prasītājam ir jāpierāda, ka prasītā summa atbilst bērna vajadzībām un abu vecāku materiālajām iespējām, kas katrā individuālajā gadījumā var atšķirties. Uzturlīdzekļu apmēru nosaka pēc tās valsts normatīvajos aktos nostiprinātajiem principiem un tiesu prakses, kurā valstī notiek tiesvedība. Ja bērnu vecāki uzturas dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs, uzturlīdzekļu piedziņas jautājumos darbosies 2008.gada 18.decembrī Eiropas Savienības Padomē pieņemtā Regula Nr.4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās, tā sauktā Uzturlīdzekļu regula. Regula paredz, ka katrā ES dalībvalstī ir izveidota centrālā iestāde, kura pieņem un pārsūta pārrobežu pieteikumus uz citām ES dalībvalstīm. Latvijā šādas centrālās iestādes funkcijas pilda Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (http://www.ugf.gov.lv). Konkrētajā gadījumā bērna mātei ir divas iespējas: 1. vērsties Latvijas tiesā ar prasības pieteikumu par uzturlīdzekļu piedziņu bērnam pēc atbildētāja deklarētās dzīvesvietas. Tiesas spriedums nododams izpildei Latvijā. 2. vērsties Vācijas atbildīgajā iestādē ar pārrobežu pieteikumu par uzturlīdzekļu piedziņu pēc atbildētāja dzīvesvietas Vācijas tiesā atbilstoši Uzturlīdzekļu regulas nosacījumiem. Taču jārēķinās, ka uzturlīdzekļu piedziņas process šajā gadījumā varētu ieilgt. Neatkarīgi no bērna dzīvesvietas deklarēšanas vietas uzturlīdzekļu apmērs būs noteikts, pamatojoties uz tās valsts likumiem, kurā ir celta prasība. Tiesā tiks vērtēts gan bērna vajadzību nodrošināšanai nepieciešamais līdzekļu apmērs, gan tēva materiālās iespējas bērnu uzturēt attiecīgajā līmenī. Par minimālo uzturlīdzekļu apmēru Vācijā un tiesvedības īpatnībām ierosinu interesēties attiecīgās valsts kompetentajās iestādēs vai pie šīs valsts jurista.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. »

 

LAPAS KARTE