Jautā speciālistam

Speciālistu arhīvs

Vēlos saņemt
jaunumu vēstuli

Uzdod savu jautājumu

 • Paradi

  Jautājums:Sakiet lūdzu, ja māmiņa  viena audzina berninu un sanem 340eiro algu,tacu ir sakrajusies kreditu paradi(4 vietas). Un nevar vairs nevienu atdot,sakara ar darba mainu. Ko piedzit no vinas nekā  nav. Kas var notikt un ko darit? Vienoties nav iespejams. Paldies.

  Atbilde (06.12.2017): Zvērināti advokāti Anita Rektiņa, Dana Rone, Iveta Bumbiere, Jevgenija Tverjanoviča-Bore, Jānis Kucenko, Jānis Muižnieks, Linards Baumanis

  Atbild zvērināta advokāte Jevgenija Tverjanoviča-Bore: Atbilstoši Civillikuma 179. pantā noteiktajam abu vecāku pienākums ir uzturēt bērnu neatkarīgi no mantas stāvokļa un spējas. Pienākums gādāt par bērna uzturēšanu neizbeidzas, ja bērns ir šķirts no ģimenes vai nedzīvo kopā ar vienu no vecākiem vai abiem vecākiem. Strīdus par uzturlīdzekļiem bērnam izšķir tiesa. Līdz ar to konkrētajā gadījumā pirmais solis situācijas risināšanai ir uzturlīdzekļu piedziņa no bērna tēva, proti, bērna mātei tiesā ir jāceļ prasība par uzturlīdzekļu piedziņu. Ja uzturlīdzekļu piedziņa no bērna tēva nebūs iespējama, valsts noteikto minimālo uzturlīdzekļu (2018.gadā to apmērs: līdz 7 g.v. - 98,90 eiro; līdz 18 g.v. - 118,25 eiro) izmaksu veiks valsts – Uzturlīdzekļu garantijas fonds. Tas sniegs ģimenei papildu līdzekļus bērna uzturēšanai. Sākot ar š.g. 1. septembri arī tiem bērniem, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu un turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijā, tiks nodrošināta iespēja saņemt uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda. Plašākā informācija par uzturlīdzekļiem pieejama Uzturlīdzekļu garantiju fonda interneta vietnē http://www.ugf.gov.lv/lat/uzturlidzekli/. Jautājumā norādīts, ka vienoties ar kreditoriem nav iespējams. Kredītsaistību nepildīšana tikai vecinās parādu pieaugumu un materiālā stāvokļa pasliktināšanos. Šajā situācijā ir vērts apsvērt fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšanas iespēju. Maksātnespējas procesa mērķis ir veicināt finansiālās grūtībās nonākuša parādnieka saistību izpildi un, ja iespējams, maksātspējas atjaunošanu. Atbilstoši Maksātnespējas likuma 129.panta pirmajai daļai parādniekam var piemērot fiziskās personas maksātnespējas procesu, ja ir kāda no šādām fiziskās personas maksātnespējas procesa pazīmēm: 1) šai personai nav iespēju nokārtot parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš, un parādsaistības kopā pārsniedz 5000 euro; 2) sakarā ar pierādāmiem apstākļiem šai personai nebūs iespējams nokārtot parādsaistības, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, un parādsaistības kopā pārsniedz 10 000 euro. Ievērojot maksātnespējas procesa specifiku, fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšanai un attiecīgā pieteikuma tiesai sastādīšanai ieteicams vērsties pie augsti kvalificētā jurista – zvērināta advokāta, kas praktizē šajā jomā. Turklāt Jums ir iespēja vērsties Jūsu pašvaldības Sociālajā dienestā, lai tiktu izvērtēts Jūsu materiālais stāvoklis un atbilstība maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusam. Gadījumā, ja šāds statuss Jums tiks piešķirts, Jums būtu iespējams vērsties Juridiskās palīdzības administrācijā un pieprasīt valsts nodrošināto juridisko palīdzību (valsts advokātu) problēmjautājumu kārtošanai. Juridiskās palīdzības administrācijas mājaslapa ir: http://jpa.gov.lv/valsts-nodrosinata-juridiska-palidziba145

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. »

 

LAPAS KARTE